Lv | Ru

 

Pasākums Rīgas Siriusa Centrā 2018.gada 28.oktobrī

Pasākuma par tēmu: “Darbs ar karmu” novitāte bija tā dalībnieku aktīva piedalīšanās. Savlaicīgi bija izziņots priekšlikums tēmas apguvei izmantot materiālus no Gudrības Valdoņu Mācības, kas dota ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību. Gatavojāmies, ierosmei izmantojot trīs Skolotāja Kuthumi Vēstījumus:

Mācība par karmu, 31. maijs 2005. gads;  Mācība par karmas nonākšanu gada beigās,19. decembris 2005. gadsMācība par atbrīvošanos no karmas, 7. janvāris 2008. gads.

Aktīvās diskusijas gan nesākās uzreiz, jo nereti baidāmies atklāties un vēlamies citu acīs izskatīties labāki nekā esam, tā dzīvojot it kā dubultu dzīvi, patiesībā ar to kaitējot paši sev. Tomēr atlika vienam  dalībniekam uzsākt stāstīt savu pieredzi karmas atstrādāšanā, kā pakāpeniski arī citi iesaistījās. Drīz sarunas vedās raiti un nepiespiesti. Vispirms diskutējām par to, kā mēs pielietojam Gudrības Skolotāju Mācību savā ikdienas dzīvē. Esam taču satikušies šajā dzīvē, lai apgūtu, pielietotu dzīvē un izplatītu šo Mācību. Turklāt, lai Mācību izplatītu, mums pašiem nepieciešams pietiekami labi tajā orientēties un novērtēt pašiem sevi, vai esam cienīgi uzņemties šā Dārguma izplatīšanu. Pašiem jākļūst par paraugu, kā teikts Brīvības Dievietes 2005.gada 22. aprīļa Vēstījumā: “Vislabākais sprediķis būs jūsu personiskais paraugs, tas, kā jūs uzvedaties dzīvē, kā jūs uzņemat dzīves situācijas un dzīves pārbaudījumus.”  Tikai tad arī citi varēs uzticēties mūsu vārdiem.

lasīt vairāk...

 


“...jūsu pasaulē viss ir saistīts. Smalkajā plānā katrs cilvēks, kas lasa vēstījumu un piekrīt tam, ir savdabīgs radio raidītājs, kas raida visai zemeslodei, liekot ieklausīties visai cilvēcei, kas noskaņota uz to pašu Dievišķo vilni.”  Iemīļotais Lanello (Marks Profets), 2010. gada 27. decembrī

Gudrības Skolotāju Mācības grāmatas 

Rīgas grāmatu svētkos 2018

    No 2018.gada 19. līdz 21. oktobrim Rīgas Kongresu namā notika gadskārtējie Rīgas Grāmatu Svētki. Grāmatu Svētkos izdevniecības “SoL Vita” stendā bija iespēja iegādāties T. Mikušinas grāmatas oriģinālvalodā (krievu) un latviešu valodā. Izdevniecība SOL VITA sadarbībā ar Gudrības Vārda biedrību organizēja arī Gudrības Valdoņu Mācības grāmatu izplatīšanu ar dāvināšanas akcijas ''Izlasi pats un iedod draugam!" palīdzību. 

    Izstādes trīs dienu laikā bija iespējams izplatīt 138 Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas. Tas liecina par jau pieaugušo interesi un pieprasījumu pēc grāmatām. Strādājot šajā izstādē, mūsu aktīvistiem priekštats par apmeklētāju interesēm papildinājās ar jaunām atziņām. Var secināt, ka situācija acīmredzami mainās. Tādēļ uzskatām, ka ir noderīga neliela mūsu darba salīdzinoša analīze. Tātad, ja gara acīm izsekojam laiku pa gadiem no 2011.gada, kad tikai atsevišķi cilvēki piegāja pie stenda ar Mācību, tad tagad jau daudz vairāk ir nopietnu patiesības meklētāju un stabilu Mācības apguvēju. 

 
    lasīt vairāk...

Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšanas pieredze pilsētu svētkos

Pamatojoties uz uzkrāto jau kopš 2011.gada samērā bagāto Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšanas pieredzi, 2018. gada vasarā  veiksmīgi tika veikta Mācības izplatīšana deviņu Latvijas pilsētu svētkos. Mūsu aktīvisti apmeklēja pilsētu svētkus Cēsīs, Talsos, Ventspilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Rojā, Bauskā, Vestienā, un Rīgā. Šādos svētkos pārsvarā ir tendence uz dažādām fiziskās dzīves izklaidēm. Ar Mācības grāmatām kopējā pilsētu svētku atmosfērā tika mēģināts ienest nelielu līdzsvaru, piedāvājot apmeklētājim iespēju pievērst uzmanību arī garīgajām vērtībām. Izdevās izplatīt daudz grāmatu, tas rosināja mūsos cerību, ka daudzums noteikti pāraugs kvalitātē – izdosies izaudzēt Dieviško ziediņu – Mācību cilvēku dvēselēs, kā teikts uzrunā Sirius Centru vietnes  https://sirius-centers.net/lasītājiem (взрастить Божественный цветок Учения в душах людей).Mūsu aktīvistiem radās arī pietiekami labs priekšstats par dažādu Latvijas pilsētu iedzīvotāju interesēm un attieksmi pret patiesajām Zināšanām.

lasīt vairāk...


Mīļie draugi!

Jūs jau zināt no Gudrības Valdoņu Mācības, ka tuvojoties gada nobeigumam, pastiprinās karmas nonākšana fiziskajā plānā. Veiksmīga karmas atstrādāšana ir galvenais priekšnoteikums katra cilvēka apziņas paaugstināšanai. Visa nepieciešamā palīdzība un rekomendācijas darbam ar sevi apziņas paaugstināšanai un karmas atstrādāšanai dotas Gudrības Skolotāju Mācībā, piemēram, Iemīļotā Kuthumi Vēstījumos:

  1. Jums jācenšas kontrolēt savas domas un jūtas, 24. marts 2005. gads;
  2. Pacentieties saglabāt iekšēja miera un harmonijas stāvokli lielāko dienas daļu, 19. maijs 2005. gads;
  3. Mācība par karmu, 31. maijs 2005. gads;
  4. Mācība par labo karmu,6. jūnijs 2005. gads;
  5. Mācība par bezdarbības karmu, 24. jūnijs 2005. gads;
  6. Karmas Likuma izpratnes paplašināšana, 6. jūlijs 2006. gads;
  7. Mācība par jūsu dvēseli, 6. janvāris 2007. gads;
  8. Norādījumi ikdienai, 26. jūnijs 2007. gads;
  9. Mācība par nepieciešamību saglabāt tīrībā jūsu zemākos ķermeņus, 4. jūlijs 2007. gads;
  10.  Mācība par karmas nonākšanu gada beigās, 19. decembris 2005. gads.

Sakarā ar to mēs pārtraucam kopīgo ikvakaru garīgo praksi (rozārija lasīšana 21.00). Turpmāk Jūs katrs pēc savas vēlēšanās vai nepieciešamības varat virzīt savas lūgšanas enerģiju individuālajam garīgajam darbam, izvēloties sev izdevīgāko diennakts laiku. Ieklausoties savā sirdī, Jūs jutīsiet - tā var būt lūgšana par mieru pasaulē, lūgšana savas karmas, savas ģimenes karmas vai kādas citas karmas atstrādāsanai.

Lūdzam īpašu uzmanību veltīt Rozārija interneta translācijai svētdienās 14.00 pēc Latvijas / 15.00 pēc Maskavas laika no Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas vietnes “Sirius” («Сириус»).


“Nav laika gaidīt, kamēr jūs kļūsiet pilnībā pilnīgi. Jūsu centieni dos augļus daudz ātrāk, ja jūs savā ikdienas dzīvē ieguldīsit visas saņemtās zināšanas uzreiz, tiklīdz jūs tās saņemat. Viss, kas netiek nostiprināts praksē, kļūst nederīgs. Mēs dodam jums Dzīvo Vārdu, Dzīvo Mācību un gaidām, ka jūs nesīsiet mūsu Vārdu un mūsu Mācību dzīvē ar konkrētiem darbiem fiziskajā plānā.”

Sanats Kumara, 2006. gada 18. jūlijā

Gudrības Valdoņu Mācība sāk savu dzīvi mūsu sabiedrībā

Dzīvā Mācība “Grāmatu ielā” Rīgā 2018. gada 18. un 19.augustā

2018.gada 18. un 19. augustā Rīgas Svētkos “Grāmatu ielā” skaistajā Vērmanes dārzā izdevniecības SOL VITA stendā apmeklētājiem tika piedāvāts iegādāties Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas. Darbojās arī dāvināšanas akcija “Izlasi pats un iedod draugam!” Izdevās izplatīt apmēram 90 grāmatas (70 tieši Mācību un 20 grāmatas par Cara tēmu).

Ar pārliecību varam teikt, ka, lai arī lēnām, bet novērojam procesu, kad Mācība sasniedz jau daudz vairāk cilvēku sirdis. Īpašs prieks par jaunatni, daudziem jauniešiem Mācības grāmatas kļūst arvien pieprasītākas.

lasīt vairāk...

 


Piemiņas pasākums, veltīts 100-gadei kopš Cara Nikolaja II ģimenes nogalināšanas

2018.gada 15. jūlijā notika piemiņas pasākums, kas bija veltīts 100-gadei kopš Cara Nikolaja II un viņa ģimenes nogalināšanas. Pasākumā notika grāmatas “Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana” prezentācija. Visiem klātesošajiem pasākuma vadītāja Veronika Lāce uzdāvināja pa jaunizdotās grāmatas eksemplāram un katram palūdza ieskatīties Nikolaja II acīs attēlā uz grāmatas vāka. Tas bija saviļņojošs moments, un daudziem acīs sariesās asaras...  Tika parādīti arī fragmenti no filmas “Apmelotais Valdnieks”. Kopumā prezentācijas pasākums bija ļoti sirsnīgs, bez jebkā lieka, tikai visbūtiskākais. Katrā klātesošajā viss redzētais un dzirdētais viesa dziļas un nopietnas pārdomas. Nobeigumā nelielas diskusijas gaitā radās dažas vērtīgas atziņas un ierosmes par turpmāko darbību Cara tēmas pareizai izskaidrošanai sabiedrībā. Vispirms mums katram pašam jātiek skaidrībā par savu dzīvi, savu attieksmi pret svarīgiem vēsturiskiem notikumiem, lai godīgi varētu ieskatīties acīs otram cilvēkam, īpaši Nikolajam II. Tāpat svarīgi ir objektīvo patiesību par Caru un viņa ģimeni izplatīt sabiedrībā, lai par to uzzinātu pēc iespējas vairāk cilvēku un mainītos attieksme no līdz šim valdošajiem stereotipiem uz Patiesību.

lasīt vairāk...

 


2018. g. 7. jūlijā

“Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana”

Izdevniecības "Sol Vita" apgādā iznākusi grāmata "Imperators Nikolajs II". Mītu atmaskošana" Autore sastādītāja Jeļena Iļjina.

Kopš tā laika ir pagājuši 100 gadi, kad 1918. gadā naktī no 16. uz 17. jūliju nežēlīgi tika nogalināti cars Nikolajs II un viņa ģimenes locekļi. Jeļenas Iļjinas grāmatā “Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana”, pamatojoties uz jaunatklātajiem faktiem, atspēkoti galvenie apmelojošie stereotipi, kurus XX gadsimta sākumā radīja tie paši sazvērnieki, kuri organizēja Krievijas cara gāšanu. Pirmais grāmatā atmaskotais mīts ir mīts par cara Nikolaja II atteikšanos no troņa. Autore pārliecinoši pierāda, ka tā dēvētais manifests par atkāpšanos ir viltots, ka cars to nav ne rakstījis, ne parakstījis. Nevis cars atteicās no Krievijas, bet Krievija atteicās no cara..

lasīt vairāk...

 


Gudrības Valdoņu Mācības izplatīšanas pieredze pilsētu svētkos

“Katru sekundi, ko jūs uzturaties uz Zemes, jums ir jāievēro mūsu norādījumi un pastāvīgi, jebkurā dzīves situācijā jāiet pa Augstāko Ceļu.<...> Pastāvīgi saglabāt Dievišķu noskaņojumu un pie tam būt dzīves biezoknī – tas ir tas, kas tagad tiek prasīts no jums. Jums savā apziņā pastāvīgi jābūt kalnu virsotnēs. Tomēr pastāvīgi jāsajūt zeme zem kājām.<...> Tie gaismas nesēji, kas izpilda savu pienākumu un savu misiju, deg un nes savu Gaismu pasaulei, nepazīstot ne miega, ne atpūtas.”

Šos Iemīļotā Gautamas Budas vārdusno Vēstījuma 2005. gada 22. jūnijā varam attiecināt uz mūsu pašaizliedzīgajām Gudrības Vārda biedrības dalībniecēm Astru un Anitu, kuras spējušas paveikt neticamo – veiksmīgi izplatīt Gudrības Valdoņu Mācību dažādu Latvijas pilsētu svētkos. Parasti šādos svētkos valdošā tendence ir fiziskās dzīves izklaides un izpriecas. Pastāstīsim par Astras un Anitas darbu vienā no šādiem svētkiem, kurā stends ar Gudrības Valdoņu grāmatām bija vienīgais.

lasīt vairāk...


Gudrības Skolotāju Mācība un bērnu audzināšanas tēma

pasākumā “Labo sajūtu diena” Vestienā

2018.gada 2.jūnijā skaistajā un gleznainajā Vestienā norisinājās brīvdabas pasākums “Labo sajūtu diena”. Gudrības Vārda biedrības aktīviste Nelda Janoviča bija sarūpējusi iespēju šajā pasākumā piedalīties izdevniecībai SOL VITA un mūsu aktīvistiem, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Gudrības Skolotāju Mācību un Mācības grāmatām. Pasākums norisinājās ļoti patīkamā, sirsnīgā gaisotnē, īsteni labvēlīgā, tīrā vidē, paredzēts gan cilvēku fiziskajai, gan garīgajai atslodzei, piedāvājot dažādas atveseļojošas aktivitātes un aktīvās atpūtas iespējas. 

Mūsu aktīvistiem bija viegli iekļauties pasākuma pamattēmas ietvaros, pateicoties šai mierīgajai, dvēseli atveldzējošajai atmosfērai un organizatoru atsaucībai un viesmīlībai. Apmeklētāju ērtībai Nelda bija ierīkojusi nelielu lasītavu ar grāmatām no savas personīgās bibliotēkas, tur varēja apsēsties, mierīgi iepazīties ar grāmatām un izvēlēties iegādāties sirdij tuvāko no blakus esošā izdevniecības SOL VITA stenda.

lasīt vairāk...


Sestdien, 19. maijā, Uzvaras parkā Jelgavā  norisinājās HELSUS festivāls 2018

HELSUS 2018 tika veltīts ģimenei tās plašākā nozīmē – saimei, par visu, kas skar ģimenes spēku, ģimenes locekļu personīgo izaugsmi, garīgo un fizisko veselību, bērniem un daudz ko citu. Izklaides programma, darbnīcas, lekcijas.

Šajā pasākumā piedalījās arī izdevniecība "Sol Vita" ar plašu Tatjanas Mikušinas grāmatu klāstu – Dievišķo Gudrības Valdoņu Mācību. Arī šajā pasākumā izdevniecība SOL VITA sadarbībā ar Gudrības Vārda biedrību organizēja Gudrības Valdoņu Mācības grāmatu izplatīšanu ar dāvināšanas akcijas ''Izlasi pats un iedod draugam!" palīdzību.

lasīt vairāk...

 


Unikāls notikums!

Starptautiska Rīgas, Kauņas un Sofijas Sirius-Centru aktīvistu tikšanās Rīgā 2018.gada 30. un 31. martā

Prātam netverami, cik acīmredzami un nepārprotami mūsu pasaulē strādā Mācība, kas dota ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību.

Uz mūsu Rīgas Sirius-Centru paciemoties un tuvāk iepazīties atbrauca Sofijas Sirius-Centra un Kauņas Sirius-Centra aktīvisti.

Pirms gada tikšanās laikā Lietuvā (встреча в Каунассе) mums bija iecere pakāpeniski sadraudzēties ar tuvākajiem Sirius-Centriem un, kad nodevām Zitai ceļojošo kristāla zemeslodi, nosaucām tieši Bulgāriju. Un šogad tieši bulgāriem radās impulss un iespēja atbraukt pie mums.

Tikšanās bija neparedzēta un neprognozēta. Daudz bija dažādu laimīgu sakritību. Mēs bijām vienoti visā, un tādēļ viss notika dabiski un nepiespiesti...

Lasīt tālāk...


Latvijas grāmatu izstāde 2018

No 23. līdz 25. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika gada nozīmīgākais starptautiskais grāmatniecības pasākums – “Latvijas Grāmatu izstāde 2018”, kurā daudzveidīgu grāmatu klāstu piedāvāja Latvijas un ārvalstu izdevniecības. Izstādē piedalījās arī izdevniecība "Sol Vita", kuras stendā bija plaši pārstāvētas Tatjanas Mikušinas grāmatas – Dievišķo Gudrības Valdoņu Mācība.

23.februārī notika pasākums „Senās zināšanas atgriežas un ieiet mūsu dzīves apritē”.

lasīt vairāk...


“Latvijas Grāmatu izstāde 2018”

No 23. līdz 25. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (Rīgā, Ķīpsalas ielā 8) notiks gada nozīmīgākais grāmatniecības pasākums – starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde “Latvijas Grāmatu izstāde 2018”, kurā daudzveidīgu grāmatu klāstu piedāvās Latvijas un ārvalstu izdevniecības.

Kā jau ierasts, izstādē piedalīsies arī izdevniecība "Sol Vita", kuras stendā būs plašs Tatjanas Mikušinas grāmatu klāsts – Dievišķo Gudrības Valdoņu Mācība. Arī šogad izdevniecība SOL VITA sadarbībā ar Gudrības Vārda biedrību organizēs Gudrības Valdoņu Mācības grāmatu izplatīšanu ar dāvināšanas akciju ''Izlasi pats un iedod draugam!"

Rakstnieku viesistabā 23. februārī 14.00 – 15.00 norisināsies pasākums par tēmu: „Senās zināšanas atgriežas un ieiet mūsu dzīves apritē”. Būs tikšanās ar Gunti Kalnieti - vispusīgu personību – grāmatas „Zaratustras dziesmas” tulkotāju, profesionālajā darbībā ārstu psihiatru. Notiks viņa jaunās grāmatas „100 ārstniecības augu nerviem” prezentācija.

lasīt vairāk...2017. g. 14. oktobrī

2017. g. 20., 21., un 22. oktobrī Rīgas Kongresu namā K.Valdemāra ielā 5 
notiks gadskārtējie Rīgas Grāmatu svētki. Darba laiks: 
20. oktobrī 11.00–19.00,
21. oktobrī 10.00–18.00,
22. oktobrī 10.00–16.30

Grāmatu svētkos izdevniecības "Sol Vita" stendā būs plašs T. Mikušinas grāmatu klāsts oriģinālvalodā (krievu) un latviešu valodā.
Tradicionālā izdevniecības "Sol Vita" grāmatu dāvināšanas akcija
"Izlasi pats un iedod draugam", pateicoties mūsu atsaucīgajiem līdzcilvēkiem, kas nespēj iedomāties savu dzīvi bez šīm grāmatām, arī šajā izstādē aicinās Dievišķo Gudrības Valdoņu grāmatu lasītājus.


2017. g. 26. augustā 

Dievišķo Gudrības Valdoņu Mācība „Grāmatu ielā”
19. un 20.augustā

Rīgas Svētku programmā 2017.gada 19. un 20. augustā bija arī tradicionālā „Grāmatu iela” Vērmanes dārzā, kur izdevniecības "SOL VITA" stendā bija plaši pārstāvētas Tatjanas Mikušinas grāmatas latviešu un krievu valodā. 

lasīt vairāk ...


2017. g. 12. augustā  

Tatjanas Mikušinas grāmatas Grāmatu ielā Rīgas svētkos

Rīgas svētkos notiek pasākums "Svētki svētkos":
 19. un 20. augustā no 12.00 - 18.00 tradicionālajā GRĀMATU IELĀ Vērmanes dārzā izdevniecības "SOl VITA" stendā būs plaši pārstāvētas
Tatjanas Mikušinas grāmatas latviešu valodā un oriģinālvalodā (krievu).
Tradicionālā dāvināšanas akcija "Izlasi pats un iedod draugam" tiks turpināta arī šajos svētkos.


2017. g. 18. jūlijā

O. Ivanova "SŪTNE"

Izdevniecības "Sol Vita" apgādā iznākusi grāmata "SŪTNE" latviešu valodā. Tās autore sastādītāja Olga Ivanova grāmatā ir iekļāvusi Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas rakstus, intervijas, sarunu pierakstus, citātus no viņas publiskajām runām , kur viņa stāsta par savu misiju uz Zemes, atklāj Gudrības Valdoņu Mācības būtību, dalās savā pieredzē, kā atrast Dievu sevī, un par daudz ko citu.

lasīt vairāk ...


"Uzvari ar mīlestību!"

Tālu no pilsētas burzmas, skaistā vietā notika Rīgas Sirius centra un Kauņas Sirius centra tikšanās dabā - Latgales lauku sētā, un pasākumam tika dots nosaukums "Uzvari ar mīlestību!". 4 brīnišķīgas dienas domubiedri pavadīja pilnīgā saskaņā, iegūdami jaunu pieredzi ar jaunās domāšanas paraugu dzīvē, - kā cilvēki kļūst par brāļiem un māsām, kopīgu darbu darīdami. 

lasīt vairāk ...


2017. g. 6. jūlijā

Grāmata "Gudrības Vārds 4"

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā T. Mikušinas grāmatu "Gudrības Vārds 4" latviešu valodā. Šajā grāmatā ir ietverti Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas ar T. Mikušinas starpniecību saņemti laikā no 2011. gada 27. decembra līdz 2016. gada 22. decembrim.

lasīt vairāk ...

 


2017. g. 29. martā

Pirmā „Dievišķās Gudrības skola” Latvijā

2017. gada 5.martā durvis vēra pirmā „Dievišķās Gudrības skola” pieaugušajiem Latvijā, Jaunpiebalgā.
Idejas autore par Dievišķās Gudrības skolu, ko apmeklēt varētu novada ļaudis, ir jaunpienaldzēniete Valda Rubene.

Valda ir aktīva kultūras pasākumu apmeklētāja un organizatore. Viņa pati arī īstenoja dzīvē  ideju par skolu. Jaunpiebalgas Domes ēkā, kur agrāk bijusi „Dzīves skola”, 2017. gada 5. martā uz pirmo nodarbību varēja pulcēties novada ļaudis, kurus ieinteresējusi iespēja apgūt Dievišķās zināšanas tepat – pašu novadā. Uz skolas atvēršanu bija uzaicināti Gudrības Vārda biedrības pārstāvji - Veronika Lāce, Inguna Sāre un Anita Steponaviča. 

lasīt vairāk ...


2017. g. 11. martā

Aizvadīta "Latvijas
grāmatu izstāde  2017"

Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā no 24. līdz 26. februārim 'Latvijas Grāmatu izstādē 2017” piedalījās arī izdevniecība "Sol Vita", kuras stendā bija plaši pārstāvētas Tatjanas Mikušinas grāmatas – Dievišķo Gudrības Valdoņu Mācība. 

lasīt vairāk ...


Latvijas Grāmatu izstāde 2017

No 24. līdz 26. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (Rīgā, Ķīpsalas ielā 8) notiks gada nozīmīgākais grāmatniecības pasākums – starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde “Latvijas Grāmatu izstāde 2017”, kurā daudzveidīgu grāmatu klāstu piedāvās Latvijas un ārvalstu izdevniecības.
Kā jau ierasts, izstādē piedalīsies arī izdevniecība "Sol Vita", kuras stendā būs plašs Tatjanas Mikušinas grāmatu klāsts – Dievišķo Gudrības Valdoņu Mācība. 

lasīt vairāk ...


2017. g. 11. janvārī

IMPERATORS NIKOLAJS II. Krusta ceļš

Izdevniecība "Sol Vita" laidusi klajā autoru T. Mikušinas, J. Iļjinas, O. Ivanovas grāmatu "KRUSTA CEĻŠ. Imperators Nikolajs II" no populāro grāmatu sērijas latviešu valodā.

Šī jaunā grāmata turpina un papildina agrāk izdotajā grāmatā "Grēku nožēlošana glābs Krieviju. Par cara ģimeni" aizsākto tematu par traģiskajiem notikumiem Krievijā pagājušā gadsimta sākumā.

lasīt vairāk ...


MŪZIKAS NOSLĒPUMI

Izdevniecības Sol Vita apgādā iznākusi grāmata "MŪZIKAS NOSLĒPUMI" - rakstu krājums no sērijas "Garīgi tikumiskā kultūra", kura autores ir Tatjana Mikušina un Jeļena Iļjina.

Šajā rakstu krājumā ir atklāti daži mūzikas noslēpumi. Mūzika spēj dziedināt, bet var arī iznīcināt. Kāda kvalitāte ir mūzikai, kas nepārtraukti skan mūsu dzīvē: veikalos, kafejnīcās, televīzijas pārraidēs un no radiouztvērējiem?

lasīt vairāk ...


"ESAMĪBAS FILOZOFIJA
Tatjanas Mikušinas darbos"

    Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā grāmatu "ESAMĪBAS FILOZOFIJA Tatjanas Mikušinas darbos", kuras autore sastādītāja ir Žanna Novičeva. Šī grāmata ir rakstīta, filozofiskā un vēsturiskā skatījumā pētot Gudrības Valdoņu Mācību, kas saņemta ar Tatjanas Mikušinas starpniecību.

lasīt vairāk ...


 

Dāvināt spārnus dvēselēm

Līgas Zītaras raksts
par Tatjanu Mikušinu

"EZOTERISKAJĀ GADAGRĀMATĀ 2017"

lasīt rakstu ...


2016. g. 28. septembrī

T. Mikušinas grāmatas "DIEVIŠĶĀS GUDRĪBAS DĀRGUMI" prezentācija” 

2016. g. 7. – 9. oktobrī Rīgas Kongresu namā notiks gadskārtējie Rīgas Grāmatu svētki. Kā vienmēr, būs arī interesanta kultūras programma.

7. oktobrī 14:30 izdevniecība "Sol Vita" aicina uz prezentāciju "Apziņas mainīšanas nepieciešamība - šīsdienas galvenais uzdevums", kurā lasītāji un klausītāji uzzinās par T. Mikušinas grāmatā “Dievišķās Gudrības dārgumi” ierakstīto Gudrību un tās sevišķo aktualitāti katra cilvēka dzīvē tieši mūsu dienās.
Grāmatu svētkos izdevniecības "Sol Vita" stendā būs arī plašs citu T. Mikušinas grāmatu klāsts.


2016. g. 20. jūlijā

„HOMEOPĀTIJA – ENERĢĒTISKĀ MEDICĪNA” 

2016. gada 17.jūlijā Gudrības Vārda biedrībā lekciju HOMEOPĀTIJA – ENERĢĒTISKĀ MEDICĪNA nolasīja Rīgas Klasiskās homeopātijas centra vadītāja, pasaulē pazīstamā homeopātijas profesora, Nobeļa prēmijas laureāta Džordža Vitulka skolniece, medicīnas zinātņu doktore Tatjana Pokatova.

Lektore sniedza padziļinātu ieskatu klasiskajā homeopātijā – tās galvenajos principos un skaidroja svarīgos momentus tās kā alternatīvās medicīnas nozares – enerģētiskās medicīnas attīstībā. Noklausoties T. Pokatovas lekciju, klātesošajiem radās dziļāks un plašāks priekšstats par klasisko homeopātiju, kā arī tās daudzajiem saskares punktiem ar Gudrības Valdoņu Mācību.


2016. g. 11. jūnijā

Tatjanas Mikušinas grāmata
"PAR MĪLESTĪBU UN SEKSUĀLO ENERĢIJU"

Izdevniecības "Sol Vita" apgādā latviešu valodā iznākusi Tatjanas Mikušinas grāmata "PAR MĪLESTĪBU UN SEKSUĀLO ENERĢIJU" no sērijas "Populāras grāmatas". 

Šajā grāmatā ir stāstīts par vienu no vissvarīgākajiem mūsu dzīves aspektiem: par īstajām Mīlestības jūtām, kas ir tik augstas, absolūtas un bez jebkādiem nosacījumiem, ka tās var nosaukt par Dievišķo Mīlestību.

lasīt vairāk ...


2016. g. 27. maijā

Pasākums zināšanu papildināšanai

2016. gada 29. aprīlī Gudrības Vārda biedrībā notika pasākums, kurā piedalījās Gudrības Vārda biedrības biedri un citi interesenti, kas vēlējās vairāk uzzināt par Gudrības Valdoņu Mācību, Seno Mācību, ko Viņi devuši Zemes cilvēcei. Pasākuma otrajā daļā medicīnas zinātņu doktors Kārlis Strēlis lasīja lekciju „Cilvēka organisms kā pašorganizējoša sistēma”.

lasīt vairāk ...


2016. g. 9. maijā

Tatjanas Mikušinas grāmata
"DIEVIŠĶĀS GUDRĪBAS DĀRGUMI"

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā Tatjanas Mikušinas grāmatu "DIEVIŠĶĀS GUDRĪBAS DĀRGUMI" latviešu valodā.

Šajā grāmatā ir atlasīti vissvarīgākie un saturā ietilpīgākie citāti no grāmatām "Gudrības Vārds".

Grāmata domāta visplašākajam lasītāju lokam.

lasīt vairāk ...


2016. g. 11. martā

T. Mikušinas intervija žurnālam "Misterija"

1. daļa2. daļa3. daļa, 4. daļa, 5. daļa6. daļa, 7. daļa.

Intervētāja – žurnāliste Līga Zītara. 

Tatjana Mikušina izsaka pateicību Latvijas Gudrības Vārda biedrībai par brauciena finansēšanu un personīgi biedrības valdes priekšsēdētājai Veronikai Lācei par intervijas organizēšanu, rūpēm un viesmīlīgo uzņemšanu.

Intervijas 1. un 2. daļas teksts latviešu valodā...


2016. g. 3. martā

T. Mikušinas grāmatas
"Latvijas grāmatu izstādē 2016"

No 26. līdz 28. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde “Latvijas Grāmatu izstāde 2016”. Izstādē piedalījās arī izdevniecība "SOL VITA", kuras grāmatu klāstā bija plaši pārstāvētas Tatjanas Mikušinas grāmatas.

lasīt vairāk ...


2016. g. 18. februārī

Latvijas Grāmatu izstāde 2016

No 26. februāra līdz 28. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde “Latvijas Grāmatu izstāde 2016”. 
Izstādē piedalīsies arī izdevniecība "SOL VITA", kuras grāmatu klāstā plaši pārstāvētas Tatjanas Mikušinas grāmatas – Dievišķo Gudrības Valdoņu Mācība latviešu un krievu valodā. 
Izstādes laikā tiks rīkota grāmatu dāvināšanas akcija ''Izlasi pats un iedod draugam!"

lasīt vairāk ...


2016. g. 11. februārī

Iznākusi T. Mikušinas grāmata
"SARUNAS PAR KARMAS LIKUMU"

Izdevniecības "Sol Vita" apgādā iznākusi Tatjanas Mikušinas grāmata "SARUNAS PAR KARMAS LIKUMU", kurā apkopoti Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumi par visiem tik svarīgo un visai sarežģīto Karmas likumu un tā darbību mūsu dzīvē.

lasīt vairāk ...

 


2016. g. 4. februārī

Notikusi T. Mikušinas grāmatas "PAR VESELĪBU, LAIMI, DARBU UN NAUDU" prezentācija

30. janvārī Rīgā notika T. Mikušinas grāmatas "PAR VESELĪBU, LAIMI, DARBU UN NAUDU" prezentācija. 

 

lasīt vairāk ...


2016. g. 25. janvārī

Tatjanas Mikušinas grāmatas
"PAR VESELĪBU, LAIMI, DARBU UN NAUDU"
prezentācija

lasīt vairāk ...


Tatjanas Mikušinas grāmata
"PAR VESELĪBU, LAIMI, DARBU UN NAUDU"

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā Tatjanas Mikušinas grāmatu "PAR VESELĪBU, LAIMI, DARBU UN NAUDU". Tajā apkopoti ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas skar mums visiem aktuālos tematus: veselību, laimi, darbu un naudu.

lasīt vairāk ...

 


2016. g. 12. janvārī

Gudrības Vārda biedrībai 5 gadi

Gudrības Vārda biedrība šajā laikā atskatās uz pirmajiem 5 savas darbības gadiem: no 2011. līdz 2016. Šis laiks ir bijis svarīgiem notikumiem bagāts. Mums bijusi laime piedzīvot jo īpaši nozīmīgus, pat unikālus notikumus, kas zelta burtiem ierakstāmi biedrības un visas Latvijas vēsturē...

lasīt vairāk ...


2015. g. 24. decembrī

Tatjanas Mikušinas grāmata
"PAR JOGU UN MEDITĀCIJU"

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā Tatjanas Mikušinas grāmatu "PAR JOGU UN MEDITĀCIJU".
Šī grāmata sniedz mums priekšstatus, kas ir pavisam atšķirīgi no tradicionālajiem pieņēmumiem par to, kas ir joga un kas - meditācija un tajā atrodam atbildi uz jautājumu, kas ir īsta Joga un īsta meditācija.
Autore dalās arī savā personīgajā meditācijas pieredzē un secinājumā: "Ja jūs sākat nodarboties ar meditāciju, tad jums jāsaprot, ka jūsu dzīve pilnīgi pārmainīsies."

lasīt vairāk ...


2015. g. 8. jūnijā

2015. gada 6. jūnijā Rīgā notika
SSK "PAR TIKUMĪBU!" 2. kongress

Kongresa darbā piedalījās pārstāvji no 15 pasaules valstīm.
Kongress pieņēma rezolūciju – aicinājumu ANO ģenerālsekretāram un kongresā pārstāvēto valstu politiskajiem vadītājiem, kurā delegāti aicina panākt, lai Tikumiskais likums valsts ideoloģijas līmenī atgriežas sabiedrības un katra cilvēka dzīvē.

lasīt vairāk ...


2015. g. 20. aprīlī

Starptautiskās sabiedriskās kustības
"PAR TIKUMĪBU!" II kongress

2015. gada 6. jūnijā Rīgā notiks Starptautiskās sabiedriskās kustības "PAR TIKUMĪBU!" II kongress.
Piedalīties kongresā aicināti visi kustības "PAR TIKUMĪBU!" dalībnieki, kā arī tie, kam tikumības principi un dzīve saskaņā ar sirdsapziņu nav vienaldzīga, kas vēlas pieredzēt Latvijas un citu tautu atdzimšanu labākas un tīrākas dzīves jaunradei!
Informācija: http://tikumiba.net/

lasīt vairāk ...


2015. g. 19. martā

Grāmata "Mātes Marijas Rozāriji"

 

Izdevniecības Sol Vita apgādā iznācis grāmatas "Mātes Marijas Rozāriji" atkārtots un papildināts izdevums. Grāmatā ir ievietoti Mātes Marijas Rozāriji, Jēzus Rozārijs, īsās Lūgsnas, rekomendācijas Rozāriju lasīšanai un tā papildināta ar 4 jaunākajiem Mātes Marijas Rozārijiem.

lasīt vairāk ...


2015. g. 3. martā

Gudrības Vārds Latvijas grāmatu izstādē 2015

Aizvadīta "Latvijas grāmatu izstāde 2015", kas no 27. februāra līdz 1. martam notika Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā.
Izstādē piedalījās arī izdevniecība Sol Vita ar daudzām Tatjanas Mikušinas grāmatām un lieliski sagatavotiem kultūras pasākumiem.

lasīt vairāk ...


2015. g. 21. februārī

Grāmata "Gudrības Vārds 10"

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā T. Mikušinas grāmatu "Gudrības Vārds 10", kurā ievietoti divdesmit pirmā cikla vēstījumi, ko Gudrības Valdoņi ar savas sūtnes T. Mikušinas starpniecību ir devuši cilvēcei no 2014. gada 20. līdz 27. decembrim.

lasīt vairāk ...

 


2015. g. 19. februārī

T. Mikušinas grāmatas "Latvijas Grāmatu izstādē 2015"

"Latvijas Grāmatu izstāde 2015" notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Rīgā, Ķīpsalas ielā 8 no 27.02. - 1.03.
Atsevišķā izdevniecības Sol Vita stendā būs izstādītas
T. Mikušinas grāmatas latviešu un krievu valodā.
Kultūras programmā ir paredzēti divi izdevniecības
Sol Vita rīkoti pasākumi:
27. februārī 16:00 "Saruna par Tikumību"
27. februārī 17:00 "Jaunāko grāmatu prezentācija": "Gudrības Vārds 10" un
"Grēku nožēlošana glābs Krieviju. Par cara ģimeni"


2014. g. 17. decembrī

Grāmata "Gudrības Vārds 9"

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā T. Mikušinas grāmatu "Gudrības Vārds 9", kurā ievietoti divdesmitā cikla vēstījumi, ko Gudrības Valdoņi ar savas sūtnes T. Mikušinas starpniecību ir devuši cilvēcei no 2014. gada 20. līdz 29. jūnijam Grieķijā.

lasīt vairāk ...

 


2014. g. 11. decembrī


Iznākusi grāmata ""Grēku nožēlošana glābs Krieviju"
autores: T. Mikušina, O. Ivanova, J. Iļjina

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā grāmatu "Grēku nožēlošana glābs Krieviju" latviešu valodā. Grāmata veltīta Krievijas pēdējam imperatoram Nikolajam II Romanovam un viņa ģimenei. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam.

lasīt vairāk ...


2014. g. 16. augustā

   ​​"Vai esam augsti tikumīga sabiedrība?"

Pasākums notiks šī gada 29. augustā pl. 15:00
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras konferenču zālē
Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35.

​Mēģināsim saprast, kā sabiedrībai izkļūt no globālās krīzes.
Pie mums viesos​ies​ ​​  ​​Starptautiskās sabiedriskās kustības "PAR TIKUMĪBU!"
prezidents Andrejs Bičkovs
.

Ieeja brīva.


2014. g. 31. jūlijā

33 dienu Lūgšanu stundas
par mieru visā pasaulē

  Sakarā ar starptautiskā stāvokļa saasināšanos Lielās Baltās Brālības Sūtne T. Mikušina aicina mūs visus piedalīties 33 dienu Lūgšanu stundās par mieru visā pasaulē.

      Lūgšanu stundas noritēs no 2014. gada 1. augusta līdz 2. septembrim pl. 19:00 pēc Latvijas laika (20:00 pēc Maskavas laika).

lasīt vairāk ...


2014. g. 26. maijā

Noticis Starptautiskās sabiedriskās kustības "PAR TIKUMĪBU" pirmais kongress

2014. gada 24. maijā Maskavā, viesnīcas «Коsмоss» lielajā zālē notika Starptautiskās sabiedriskās kustības "PAR TIKUMĪBU!" Pirmais kongress. Kongresā piedalījās 522 dalībnieki no 16 valstīm: Austrijas, Armēnijas, ASV, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Kazahstānas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Monako, Polijas, Turcijas, Ukrainas, Vācijas.

lasīt vairāk ...


2014. g. 20. maijā

Gudrības Vārda biedrība aicina uz pasākumu
"Tikumības principu vienotība
pasaules reliģijās un mācībās"

2014. gada 7. jūnijā pl. 15:00
galerijā–Skatuve Rīgā, Cēsu ielā 20.

Pasākuma programmā:
apskats "Tikumības principu vienotība pasaules reliģijās un mācībās", Pētera Urtāna lekcija "Apziņas higiēna" un Starptautiskās sabiedriskās kustības "PAR TIKUMĪBU!" Pirmā kongresa dalībnieku iespaidi un gūtās atziņas.

Ieeja brīva, bet ziedojumu kastīte priecāsies par katru, kas palīdzēs tai segt telpu īres izdevumus.


2014. g. 1. maijā

Grāmata "Gudrības Vārds 8"

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā T. Mikušinas grāmatu "Gudrības Vārds 8", kurā ievietoti 2013. gada decembra cikla vēstījumi, kas doti cilvēcei ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību.

lasīt vairāk ...

 


2014. g. 25. aprīlī

Starptautiskā kustība "PAR TIKUMĪBU"

2014. gada 24. maijā Maskavā notiks kustības "PAR TIKUMĪBU" Pirmais kongress.

Šajā kongresā tiks izstrādāta vispārējā koncepcija, tā dalībnieki varēs pārliecināties par savu saliedētību un vienotību jautājumos par tikumisko un garīgo vērtību prioritātes nepieciešamību sabiedrībā.

 Sūtnes Tatjanas Mikušinas aicinājums.
 


2014. g. 21. aprīlī

Starptautiska sabiedriska kustība "PAR TIKUMĪBU!"

Ir radīta Starptautiska sabiedriska kustība "За нравственность!" ("Par tikumību!").
Kustība nesīs Tikumības Likuma izpratni plašām iedzīvotāju masām, jo tikumība ir dzīves pamats, un tās atjaunošana sabiedrībā ir visaktuālākais uzdevums, lai panāktu pozitīvu cilvēku apziņas mainīšanos.

Kustības garīgā līdere Tatjana Mikušina ir uzaicinājusi būt par šīs kustības dibinātājiem arī Latvijas Gudrības Vārda biedrību un Ukrainas sabiedrisko organizāciju "Слово Мудрости" ("Gudrības Vārds"). Tas nozīmē, ka mūsu biedrība ieies vēsturē kā viena no šīs kustības dibinātājām.

lasīt vairāk ...


2014. g. 2. aprīlīKundalinī jogas meistarklase ar
Haridživanu Singh Khalsa

2014. gada 27.,28.,29. maijā Rīgā notiks Kundalinī jogas meistarklase ar Haridživanu Singh Khalsa (Harijiwan Singh Khalsa, ASV, Losandželosa) – Jogi Bhadžana skolnieku, Gonga meistaru, kurš vadīs trīsdaļīgu Kundalini jogas Gonga meditācijas kursu - Augstākās apziņas mandalu.

lasīt vairāk ...        


2014. g. 2. aprīlī

Grāmata "MAITREIJA"

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Tatjanas Mikušinas grāmatu "MAITREIJA" no sērijas "Gudrības Valdoņi". Grāmatā apkopoti vēstījumi, ko Kungs Maitreija devis cilvēcei ar T. Mikušinas starpniecību.

 

lasīt vairāk ...


2014. g. 3. martā

Aizvadīta Starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde
“Baltijas Grāmatu svētki 2014”

No 28. februāra līdz 2. martam Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika Starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde “Baltijas Grāmatu svētki 2014”. Izdevniecības Sol Vita stendā bija daudz Tatjanas Mikušinas grāmatu latviešu un krievu valodā, kā arī cita izdevniecības "СириуС" produkcija.

lasīt vairāk ...


2014. g. 18. februārī

T. Mikušinas grāmatas Starptautiskajā grāmatu un izdevniecību izstādē
“Baltijas Grāmatu svētki 2014”

No 28. februāra līdz 2. martam Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks gada nozīmīgākais grāmatniecības pasākums – starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde “Baltijas Grāmatu svētki 2014”.

Izdevniecības Sol Vita stendā ekspozīcijā būs Tatjanas Mikušinas grāmatas latviešu un krievu valodā, kā arī cita izdevniecības "СириуС" produkcija. Divus no plašās kultūras programmas pasākumiem vadīs apgāds Sol Vita, un tie būs veltīti Tatjanas Mikušinas grāmatu prezentācijai.

lasīt vairāk ...


2014. g. 17. februārī

Grāmata
"Labais un ļaunais. Gudrības Valdoņu
vēstījumi"

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Tatjanas Mikušinas grāmatu "Labais un ļaunais. Gudrības Valdoņu vēstījumi" latviešu valodā.

Šī grāmata ir T. Mikušinas grāmatas "Labais un ļaunais. Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot" turpinājums.

lasīt vairāk ...


Gudrības Valdoņu novēlējumi

lasīt vairāk ...


2013. g. 21. decembrī


Iznākusi grāmata "Gudrības Vārds 7"

Izdevniecības Sol Vita apgādā ir nākusi klajā Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu grāmata latviešu valodā "Gudrības Vārds 7". Grāmatā ir ievietoti visi vasaras cikla vēstījumi, ko Gudrības Valdoņi ir devuši ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību 2013. gada jūnijā.

lasīt vairāk ...


2013. g. 19. decembrī

Ziemassvētkus sagaidot,
iznākusi grāmata "Jēzus"

Izdevniecība Sol Vita sagādājusi saviem lasītājiem visbrīnišķīgāko Ziemassvētku prieku, laižot klajā Tatjanas Mikušinas grāmatu "Jēzus".  Tā iznāk sērijā "Gudrības Valdoņi" un satur Mīļotā Jēzus vēstījumus, ko mūsu pasaulē saņēmusi Sūtne Tatjana Mikušina laikā no 2005. līdz 2013. gadam.

lasīt vairāk ...


2013. g. 19. decembrī

Pirms Ziemassvētkiem iznākusi grāmata
"Māte Marija"

Sērijā "Gudrības Valdoņi" izdevniecība Sol Vita laidusi klajā Tatjanas Mikušinas grāmatu "Māte Marija". Grāmatā ievietoti Mātes Marijas vēstījumi, ko viņa devusi cilvēcei ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. līdz 2013. gadam, kā arī jaunākie Mātes Marijas mazie rozāriji (9, 10).

lasīt vairāk ...


2013. g. 13. augustā

Pirmo reizi Latvijā
Haridživans Singh Khalsa

Kundalinī jogas meistars Haridživans Singh Khalsa 2013. gada augustā viesojās Latvijā un vadīja semināru meistarklasi, kas norisinājās atpūtas kompleksā "Dzintarkrasts" no 9. līdz 11. augustam.

lasīt vairāk...

 


Grāmata
"Meditācijas, kas atbrīvo no atkarībām"

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā filozofijas doktores Muktas Kaur Khalsas grāmatu "Meditācijas, kas atbrīvo no atkarībām" ar apakšvirsrakstu "Jogas zinātne un veselīga uztura formulas".

Šī ir grāmata par Jogi Bhadžana Mācības tradīcijā iezīmēto lieliskas veselības ceļu - izdziedināšanos un pašatklāsmi.

lasīt vairāk...


2013. g. 19. jūlijā

T. Mikušinas grāmata
"Pakāpieni uz Patiesību"

Izdevniecības "Sol Vita" apgādā klajā nākusi T. Mikušinas grāmata "Pakāpieni uz Patiesību"; līdzautores sastādītājas O. Ivanova un E. Iļjina. Šī ir otrā grāmata sērijā "Gudrības Valdoņu praktiskie padomi". Gudrības Valdoņi savos vēstījumos dod padomus, kurus ir svarīgi ievērot ikdienas dzīvē, lai kopā ar planētu turpinātu evolucionāro attīstības ceļu.

lasīt vairāk...


2013. g. 4. jūnijā

Pasaules mēroga Kundalinī jogas
Meistars
Haridživans viesosies Latvijā

No 2013. gada 09. līdz 11. augustam Kundalinī jogas meistarklasi Latvijā vadīs Haridživans Singh Khalsa (ASV, Losandželosa) – Kundalinī jogas Lielo Skolotāju Zelta ķēdes turpinātājs, Guru Ram Dasa skolnieka Jogi Bhadžana autentiskās jogas mācības tiešais pārmantotājs, pasaules klases gonga spēles meistars, meistars ar enciklopēdiskām mantru zināšanām.

lasīt vairāk...


2013. g. 22. maijā

Grāmata Sen Žermēns

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā T. Mikušinas grāmatu "Sen Žermēns", kurā ievietoti Gudrības Valdoņa Sen Žermēna vēstījumi, ko viņš devis cilvēcei ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību, kā arī apkopota informācija no dažādiem vēsturiskajiem dokumentiem par viņa pēdējo un dažiem iepriekšējiem iemiesojumiem uz Zemes.

lasīt vairāk...


2013. g. 8. maijā


Grāmata "Kā izvairīties no kataklizmām"


Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā  Tatjanas Mikušinas grāmatu "Kā izvairīties no kataklizmām". Vai planētai draud globāla kataklizma? Kā Zemes iedzīvotāji ietekmē kataklizmu rašanos?

lasīt vairāk...

 


*  *  *

Sagaidām Haridživanu šī gada augustā Latvijā!

Haridživans (Hari Jiwan Singh Khalsa‎) māca Kundalini Jogu kopš 1975. gada. Viņš ir viens no pirmajiem un visuzticīgākajiem Jogi Bhadžana skolniekiem, kurš sekojis viņam vairāk nekā 30 gadu, cenzdamies neizlaist nevienu nodarbību. Viņš ir personīgi piedalījies vairāk nekā 700 Baltās Tantras meditācijās un kļuvis par iecienītu gonga meistaru.
Viņa humors, intelekts un lingvistiskā apdāvinātība, apvienota ar cilvēcisku gudrību, dod iespēju dziļi transformēt skolniekus. Viņa klases, semināri un individuālās konsultācijas ir vērstas uz cilvēku apziņas pārveidošanu un zemapziņas atbrīvošanu no negatīvām struktūrām...

lasīt vairāk...


2013. g. 12. februārī

Grāmata "Gudrības Vārds 6"

Klajā nākusi Dievišķo Valdoņu vēstījumu grāmata latviešu valodā "Gudrības Vārds 6". Grāmatā ir ievietoti visi ziemas cikla vēstījumi, ko Gudrības Valdoņi ir devuši ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību 2012. gada decembrī.

 

lasīt vairāk...


Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā amerikāņu pedagoģes M. E. Maunzas grāmatu

"KĀ ATMODINĀT UN KOPT BĒRNA IEKŠĒJO DZĪVI",

kuras prezentācija ar autores piedalīšanos notika    7. februārī Rīgā.

 

9.-10. februārī Rīgā notika M. E. Maunzas un N. Maknabas seminārs

„BĒRNA APSLĒPTO SPĒJU ATRAISĪŠANA”.

lasīt vairāk...


25. janvārī, 2013. g.

Par iespēju iegādāties Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas

Ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemto Gudrības Valdoņu vēstījumu grāmatas latviešu un krievu valodā, Tatjanas Mikušinas tematiskās grāmatas latviešu un krievu valodā, diskus ar vēstījumu audioierakstiem viņas lasījumā, kā arī Gudrības Valdoņu attēlus var iegādāties ...

lasīt vairāk...


31. decembrī, 2012. g.

Drošāk ieejiet Jaunajā laikmetā -
Ūdensvīra laikmetā!

video


21. decembrī, 2012. g.

T. Mikušinas grāmata
"Brīvības atslēgas"

Izdevniecības Sol Vita apgādā ir iznākusi grāmata "Brīvības atslēgas". Šajā krājumā T.Mikušina,  O.Ivanova un E.Iļjina ir savākušas vienkopus Gudrības Valdoņu dotos praktiskos padomus, kurus ir svarīgi ievērot ikdienas dzīvē, lai kopā ar planētu turpinātu evolucionāro attīstības ceļu.

lasīt vairāk...


18. decembrī, 2012. g.

T. Mikušinas grāmata
"Senās Mācības būtība"

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Tatjanas Mikušinas grāmatu "Senās Mācības būtība".
Šajā grāmatā atklātas Mācības galvenās pamattēzes, ko Dievišķie Valdoņi
ir devuši cilvēcei ar savas sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. līdz 2012. gadam.

lasīt vairāk...


25. novembrī, 2012. g.

SEMINĀRS
PAR BĒRNA APSLĒPTO SPĒJU ATRAISĪŠANU

Marijas Montesori metodes tiešās pēctecības seminārs 
2013. gada 9. un 10. februārī 
Rīgā, konferenču zālē "Citadele" Republikas laukumā 2a

LEKTORI: 
Mērija Elena Monca (Mary Ellen Maunz ) 
Nensija Maknaba (Nancy McNabb)

 


15. oktobrī, 2012. g.

Grāmata "Gudrības Vārds 5"

Dievišķo Gaismas Skolotāju vēstījumu grāmata latviešu valodā "Gudrības Vārds 5" izdevniecības Sol Vita apgādā sāk savu Gaismas ceļu mūsu zemē Latvijā, kur 2012. gada jūnijā Lielās Baltās Brālības sūtne Tatjana Mikušina pieņēma vasaras diktātu ciklu.

lasīt vairāk ...


1. septembrī, 2012. g.

Tatjanas Mikušinas grāmatas izdevniecībā Sol Vita


Izdevniecībā Sol Vita ir iznākušas Tatjanas Mikušinas grāmatas krievu valodā:

"Слово Мудрости - 16" 
"Как избежать катаклизмов"

Šīs un citas Tatjanas Mikušinas grāmatas var iegādāties izdevniecībā  Sol Vita Rīgā, Cēsu ielā 26 (par izdevniecības cenu).
Informācija: 
http://solvitasgramatas.lv/

 


17. jūlijā, 2012. g.

Iznākusi Tatjanas Mikušinas grāmata
"Jūs mīlat, tātad jūs esat dzīvi!"


"Mīlestība. Mīlestības, īstas Mīlestības,
Dievišķas Mīlestības īpašība –
lūk, kā tagad katastrofāli pietrūkst jūsu pasaulei.
"

"Pasaules tiek radītas ar Mīlestību,
un pasaules sabrūk no Mīlestības trūkuma.
Tāpēc jums ir pienācis laiks nopietni padomāt par Mīlestību un tās izpausmi jūsu dzīvē."

lasīt vairāk...


11. jūlijā, 2012. g.

Par iespēju iegādāties izdevniecības SiriuS izdevumus

Izdevniecības SiriuS (СириуС) izdevumus ir iespējams iegādāties Latvijā,
izdevniecībā Sol Vita Rīgā, Cēsu ielā 26.

Krājumā ir diski ar Gudrības Valdoņu vēstījumu audioierakstiem Tatjanas Mikušinas lasījumā, ir Gudrības Valdoņu attēli un Tatjanas Mikušinas grāmatas:
"Сутры Древнего Учения", "Владыки о карме", "Путь Посвящений", "Внутренний Путь", "Восхождение", "Добро и Зло".

Izvēlētos izdevumus ir iespējams saņemt arī pa pastu, iepriekš sazinoties ar izdevniecību:
e- pasta adrese: solvita.izd@apollo.lv
tālrunis: 67310761


27. jūnijā, 2012. g.

Mūsu palīdzība lūgšana

Mūsu dvēseles ir dziļi saviļņotas, mēs esam ļoti pateicīgi Debesīm par Latvijai dāvāto uzticību un atbildīgo pienākumu - uzņemt Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu Latvijas zemē Gudrības Valdoņu Vēstījumu cikla pieņemšanas laikā. Mūsu rūpes un atbildība ir, lai Sūtne arī turpmāk justos labi, lai kur arī viņa atrastos. Mēs cenšamies palīdzēt ar lūgšanu enerģiju, ko raidām no visas sirds mīlestībā un pateicībā.
Jau ilgu laiku katru vakaru mēs lasām Rozārijus Tatjanas Mikušinas misijas atbalstam un viņas tuvākā palīga Tatjanas Martiņenko atbalstam. Informācija par Rozāriju lasīšanu tiek izsūtīta pa e-pastu tiem, kas vēlas to saņemt.
Ja vēl kāds no jums, mūsu lasītāji un atbalstītāji, vēlas pievienoties ikvakara lūgšanu stundai - Rozārija lasīšanai, lūdzu piesakieties jaunumiem šajā vietnē lodziņā "Pieteikties jaunumiem", un jūs ik dienas saņemsiet savā e-pasta kastītē informāciju kā par Rozārijiem, tā arī par pārējiem mūsu jaunumiem.

Ar Dievu viss ir iespējams!


6. jūnijā, 2012. g.

Tikšanās ar Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu


2012. gada 5. jūnijā Rīgā notika Tatjanas Mikušinas tikšanās ar Gudrības Vārda biedrības biedriem.


lasīt vairāk
...


3. jūnijā, 2012. g.


Tatjanas Mikušinas lekcija Rīgā

2012. gada 2. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina nolasīja lekciju „Senās Mācības būtība”.

 

lasīt vairāk ...


1. jūnijā, 2012. g.

Iznākusi grāmata
"JAUNĀ LAIKA ROZĀRIJS"

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Tatjanas Mikušinas grāmatu "JAUNĀ LAIKA ROZĀRIJS". Šajos rozārijos ir teksti no Gudrības Valdoņu vēstījumiem, kas doti ar viņas starpniecību, un izmantotas gan tradicionālās kristiešu lūgsnas, gan arī hinduistu mantras.

 

lasīt tālāk ...


21. maijā, 2012. g.

Iznākusi Tatjanas Mikušinas grāmata
"Labais un ļaunais"


Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā latviešu valodā Tatjanas Mikušinas grāmatu 

"Labais un ļaunais. 
Pārdomas, Helēnas Blavatskas 
"Slepeno Doktrīnu" lasot
 "

lasīt vairāk...


3. maijā, 2012. g.

Gudrības Vārda biedrība paziņo, ka dalībnieku reģistrācija Tatjanas Mikušinas lekcijas "Senās Mācības būtība" apmeklējumam ir beigusies, jo brīvu vietu vairs nav. Aicinām tos, kas ir jau reģistrējušies saņemt ieejas kartes ...

lasīt vairāk ...


27. aprīlī, 2012. g.

Gudrības Vārda biedrība izsaka lielu pateicību visiem, kas no sirds atbalsta Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas uzņemšanu Latvijā. Mēs pateicamies tiem daudzajiem cilvēkiem, kas ir zvanījuši, rakstījuši, atnākuši un piedāvājuši savu palīdzību! Pateicamies tiem, kas ir palīdzējuši ar savu darbu, ar ziedojumu - ar nesavtīgu ieguldījumu mūsu kopējā darbā!
Mēs ceram, ka ar kopīgiem pūliņiem mums izdosies paveikt visu iespējamo, lai Tatjana Mikušina un viņas tuvākais palīgs Tatjana Martiņenko Latvijā justos labi, lai viņas varētu atgūt spēkus pēc pārdzīvotā tumsas uzbrukuma un sekmīgi turpināt savu Kalpošanu Zemes cilvēcei.

AR DIEVU VISS IR IESPĒJAMS!


22. aprīlī, 2012. g.

Iznākusi grāmata "Gudrības Vārds 4"

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Gaismas Skolotāju vēstījumu grāmatu "Gudrības Vārds 4" latviešu valodā. Tā satur Dievišķo Valdoņu doto diktātu ciklu, kas saņemts ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību 2011. un 2012. gadu mijā – no 27. decembra līdz 2. janvārim.

lasīt vairāk...


5. martā, 2012. g.

Pirmā saruna par Gudrības Valdoņu Mācību
no cikla „Es ieiešu jūsu svētnīcās un darbošos caur jums”

3. martā Rīgā, Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika pirmais Gudrības Vārda biedrības rīkotais pasākums no cikla „Es ieiešu jūsu svētnīcās un darbošos caur jums”.

lasīt vairāk...


21. februārī, 2012. g.

Gudrības Vārda biedrība aicina uz pirmo pasākumu no cikla

"ES IEIEŠU JŪSU SVĒTNĪCĀS UN DARBOŠOS CAUR JUMS"

3. martā Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē pl. 16:00

Runāsim par Gudrības Valdoņu - Gaismas Skolotāju šajā gadsimtā doto Mācību, ko Zemes cilvēce saņem ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību, un par to, kas aktuāls mums visiem pašreizējā vēsturiskajā kosmisko ciklu maiņas laikā... 

lasīt vairāk...


21. februārī, 2012. g.

Nikolaja Dolgorukija lekcija

3. martā Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē pl. 18:00

Aicinām uz lekciju, kurā mūsu viesis Nikolajs Dolgorukijs no Ukrainas stāstīs par savu pieredzi kosmiskās enerģijas uzņemšanā, par enerģētisko piramīdu celtniecību un par savu palīdzību cilvēkiem: dziedniecību un eksorcismu.

lasīt vairāk...


6. februārī, 2012. g.

Mūsu viešņa Svetlana Ņekrasova

4. februārī notika kārtējais biedrības izglītojošais pasākums. Šoreiz pie mums viesojās Svetlana Ņekrasova no Īrijas. Viņai ir augstākā filoloģiskā izglītība un augstākā izglītība klīniskajā hipnoterapijā, viņa ir ezotēriskās literatūras tulkotāja, aktīva Sirius līdzstrādniece, Gudrības Valdoņu Vēstījumu tulkotāja angļu valodā.

lasīt vairāk...


24. janvārī, 2012. g.

Iznācis grāmatas "Gudrības Vārds" trešais sējums

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Dievišķo Gaismas Skolotāju vēstījumu grāmatas trešo sējumu latviešu valodā "Gudrības Vārds 3". Tajā ir ievietoti visi diktāti, ko Gaismas Skolotāji ir devuši ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2008. gada 13. marta līdz 2011. gada
26. jūnijam.

 

lasīt vairāk...


14. janvārī, 2012. g.

Maksima Meškova (Maskava) lekcija

13. janvāra vakarā notika kārtējais biedrības izglītojošais pasākums - šoreiz tā bija Maksima Meškova (Maskava) lekcija, kurai viņš deva nosaukumu „Cilvēka garīgā anatomija”. Atnākušie klausītāji vairāk kā 4 stundas ar neatslābstošu interesi klausījās Maksima stāstījumu: viņam ir ļoti bagāts zināšanu pūrs, viņš lieliski orientējas gan vēdiskajās zināšanās, gan teozofu darbos un, protams, „Gudrības Vārda” Mācībā.

lasīt vairāk...


16. decembrī, 2011. g.

Iznācis jauns  „Слово Мудрости”
(„Gudrības Vārds”) izdevums Latvijā

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā „Слово Мудрости” – Tatjanas Mikušinas grāmatu trijos sējumos oriģinālvalodā, kuros ietilpst visi Gaismas Skolotāju dotie vēstījumi jeb diktāti, kas saņemti ar viņas starpniecību...

lasīt vairāk ...


15. decembrī, 2011. g.

Aleksejs Šubins stāsta ...

14. decembra vakars izvērtās par ļoti interesanti, saturīgi un vērtīgi pavadītu laiku tiem, kas noklausījās Alekseja Šubina lekciju
„Zināšanas cilvēka atveseļošanai”.

lasīt vairāk ...


8. decembrī, 2011. g.

Iznākusi J. Rezņičenko grāmata
"Bērna harmoniska attīstība, audzināšana un apmācība
no pirmajām mūža dienām"

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā Jekaterinas Rezņičenko grāmatu "Bērna harmoniska attīstība, audzināšana un apmācība no pirmajām mūža dienām".

lasīt vairāk...


2. decembrī, 2011. g.

Gudrības Vārda biedrība aicina uz Alekseja Šubina lekciju-semināru
ZINĀŠANAS CILVĒKA ATVESEĻOŠANAI
(kosmobioenerģētika praksē)

14. decembrī pl. 19:00 izdevniecības Sol Vita telpās Rīgā, Cēsu ielā 26

lasīt vairāk...


14. novembrī, 2011. g.

Mātes Marijas Rozāriji latviešu valodā

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā pirmo Rozāriju grāmatu latviešu valodā „Mātes Marijas Rozāriji”, kurā ietverti Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas sastādītie Rozāriji.

 

lasīt vairāk...


11. novembrī, 2011. g.

Par Tatjanas Mikušinas kontaktiem ar Latviju
un grāmatu izdošanu

Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina ir devusi savu piekrišanu pieņemt Gudrības Vārda biedrības ielūgumu viesoties Latvijā, lai vadītu lekciju-semināru. Mēs gatavojamies šim ļoti nozīmīgajam notikumam.

lasīt vairāk...


11. novembrī, 2011. g.

Nikolajs Dolgorukijs viesos pie mums

Trešdien, 9. novembrī izdevniecības Sol Vita telpās bija tikšanās ar ļoti neparastu cilvēku Nikolaju Dolgorukiju no Ukrainas. Viņš ir piramīdu pētnieks un celtnieks, dziednieks, eksorcists, viņš jau 8 gadus pārtiek tikai no izplatījuma un saules enerģijas un šķidras barības.

lasīt vairāk...


3. novembrī, 2011. g.

Tikšanās ar Nikolaju Dolgorukiju

Gudrības Vārda biedrība aicina uz tikšanos ar Nikolaju (Mikolu) Dolgorukiju trešdien, 9. novembrī pl. 18:00 Cēsu ielā 26, izdevniecības Sol Vita telpās. 

lasīt vairāk...


18. oktobrī, 2011. g.

Biedrības vasaras skola-nometne laukos

Pirmā   biedrības   darbības   vasara   ir   pagājusi,    īstenojot   ieceri   par
skolu-nometni vārda plašākajā nozīmē. Tā bija skola patiesā, garīgā ceļa gājējiem, lai mācītos dzīvot un darboties lauku apstākļos, lai mācītos dzīvot īstā, garīgā kopienā.

lasīt vairāk...


12. aprīlī, 2011. g.

Grāmata "Gudrības Vārds 1" iznākusi jaunā izdevumā

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Dievišķo Gaismas Skolotāju vēstījumu grāmatu "Gudrības Vārds 1" latviešu valodā. Tajā ir ietverti visi diktāti, ko Gaismas Skolotāji ir devuši ar Lielās Baltās Brālības sūtņa Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. gada 4. marta līdz 30. jūnijam. 

lasīt vairāk...

 

 

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: