Lv | Ru

Biedrība uzaicina tos, kas vēlas ar nesavtīgu darbu vai jebkādu citu pienesumu dot savu ieguldījumu biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanā un kas ir iepazinuši un pieņēmuši 21. gs. Gaismas Skolotāju doto Mācību, pievienoties biedrības biedru saimei.  Skat.  sadaļu Dalība

Biedrība aicina iespēju robežās ziedot naudas līdzekļus biedrības darbības atbalstam (grāmatu izdošanai, pasākumu un izstāžu organizēšanai, biedrības interneta lapas uzturēšanai u.c.).


Gudrības Vārda biedrības rekvizīti:

Reģistrācijas Nr. 50008171061

Adrese: Rīgā, Cēsu ielā 26, LV-1012

Kontu numuri:

1. Swedbank:

LV46HABA0551030189372 (visām valūtām)
BIC/SWIFT kods: HABALV22
bankas kontaktinformācija:
http://www.swedbank.lv/docs/kontakti.php

 

2. Luminor banka:

LV78NDEA0000083037744 (EUR)
SWIFT kods: NDEALV2X
bankas kontaktinformācija:
http://www.nordea.lv/Par+Nordea/Kontakti/Bankas+rekviz%C4%ABti/75952.html

 

Biedrība pateicas visiem, kas ar savu ziedojumu ir atbalstījuši biedrības darbību un grāmatu izdošanu.

 

 

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: