Lv | Ru

Latvijas grāmatu izstāde 2018

No 23. līdz 25. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika gada nozīmīgākais starptautiskais grāmatniecības pasākums – “Latvijas Grāmatu izstāde 2018”, kurā daudzveidīgu grāmatu klāstu piedāvāja Latvijas un ārvalstu izdevniecības. Izstādē piedalījās arī izdevniecība "Sol Vita", kuras stendā bija plaši pārstāvētas Tatjanas Mikušinas grāmatas – Dievišķo Gudrības Valdoņu Mācība.

23. februārī notika pasākums „Senās zināšanas atgriežas un ieiet mūsu dzīves apritē”.

Pasākuma gaitā izdevniecības "Sol Vita" vadītāja Veronika Lāce iepazīstināja klātesošos ar Seno Mācību, ko atjaunotā veidā mūsdienu cilvēcei devuši Gudrības Valdoņi ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību. Stāstījumā galvenie akcenti tika likti uz Mācības reālo pielietojumu katra cilvēka dzīvē. Tika skarti būtiski jautājumi par katra cilvēka nepieciešamību dziļāk iepazīt pašam sevi un līdzcilvēkus, par dzīves galveno uzdevumu, par karmu, par to, kā reaģēt dažādās situācijās, par visa esošā savstarpējo saistību, par Dievu. Pasākumam bija liela nozīme klausītāju apziņas paplašināšanā, kā arī visa izstādes informatīvā telpa tika piepildīta ar patiesi svarīgu informāciju. Pasākuma noslēgumā klausītājus gaidīja pārsteigums, dāvanas - grāmatas „Gudrības Vārds”.

Arī šogad izdevniecība sadarbībā ar Gudrības Vārda biedrību organizēja grāmatu dāvināšanas akciju ''Izlasi pats un iedod draugam!". Biedrības biedri un atbalstītāji laikus tika ziedojuši finanšu līdzekļus akcijas sekmīgai norisei. Apmeklētājiem tika uzdāvinātas 329 grāmatas „Gudrības Vārds” (5., 6., 7., 8., 9., 10.).

Izdevniecības "Sol Vita" stends šoreiz atradās izdevīgākā vietā nekā iepriekšējās izstādēs. Arī stenda noformējums jau no tālienes piesaistīja apmeklētāju uzmanību. Virs stenda lieliem burtiem apmeklētājus aicināja uzraksti:

MĀCĪBA, KAS PALĪDZ MAINĪT APZIŅU.

REALITĀTE, KURAS PAMATĀ IR MĪLESTĪBAS UN NESAVTĪBAS LIKUMS.

PĒRC VIENU, PAŅEM NO PLAUKTA DIVAS DĀVANĀ.

Pie stenda nāca dažādi cilvēki, arī citu garīgo novirzienu pārstāvji, un visi izrādīja izpratni un cieņu, šoreiz nebija skeptiķu. Mūsu aktīvisti, strādājot draudzīgā komandā, nepārtraukti kontaktēja ar apmeklētājiem, stāstot par Gudrības Valdoņu Mācību, smalkjūtīgi, saprotoši un taktiski uzklausot arī pretējos viedokļus. Visvieglāk bija sarunāties ar cilvēkiem, kuri jau pazīst Mācību un paši strādā ar to, pielietojot savā dzīvē. Viņi bija atnākuši pēc jaunajām grāmatām.

Liels bija mūsu aktīvistu prieks par interesentiem, kas speciāli bija atnākuši iegādāties grāmatu „Imperators Nikolajs II. Krusta Ceļš”. Tika pārdoti pēdējie šo grāmatu eksemplāri - skolotājiem – 13 latviešu un 29 krievu valodā, pārējiem pietrūka, jo resursi tika iztērēti pagājušā gada beigās dāvināšanas akcijās filmas „Matilde” skatītājiem (2500 eksemplāru) un vairāk nekā 1000 šo grāmatu Jaungada dāvanās Latvijas skolu bibliotēkām un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

Mūsu pašaizliedzīgajiem aktīvistiem rada prieku un gandarījumu šis fakts, ka joprojām ir pieprasījums pēc grāmatām, kas objektīvi atsedz pareizajā gaismā Imperatora Nikolaja II personību un viņa valdīšanas laiku. Tātad nav bijis veltīgs viņu darbs pie kinoteātriem, nereti uz spēku un izturības robežas, sasniedzot maksimāli iespējamo rezultātu – radot sabiedrībā interesi par vēsturisko patiesību. Mūsu aktīvistu pūliņu enerģija turpina darboties arī smalkajā plānā un veido cilvēku apziņā plašāku redzesloku ar pareiziem priekšstatiem par pagātnes notikumiem, kā arī par notiekošo tepat mums līdzās.

Blakus zālē notika tradicionālais pasākums „Skola 2018”, un daudzi skolēni apmeklēja arī grāmatu izstādi. Ar jauno paaudzi parasti ir viegli kontaktēt, jo viņi ir atvērti, sirsnīgi, bez kritikas un pateicībā paņem dāvanas no stenda „Izlasi pats un iedod draugam!”. Tomēr ir vērts padomāt, vai nereti aiz jauno cilvēku ārējā viegluma neslēpjas paviršība un virspusība. Ir vērts padomāt, kādai jābūt īpašajai pieejai tieši jaunatnei, lai to patiesi ieinteresētu.

Tāpat arī īpašai pieejai jābūt attiecībā pret visiem tiem, kas kādu iemeslu dēļ nespēj apzināties un ar sirdi pieņemt Gudrības Skolotāju Mācību. Tādas situācijas nav retums, un arī grāmatu izstādēs tādas ir. Lai arī mūsu uzdevums ir izplatīt Gudrības Valdoņu Mācību un grāmatas visiem iespējamiem veidiem, vērtīgi ir ieklausīties Iemīļotā Sanata Kumaras Vēstījuma 2006. gada 15. aprīlī dotajā rekomendācijā:

„Ne katra dvēsele ir spējīga saprast to Mācību, ko mēs dodam caur mūsu sūtni. Un ne katrs cilvēks ir spējīgs paņemt grāmatu un sākt to lasīt. Bet jūs esat spējīgi sniegt cilvēkiem savu palīdzību un atbalstu ne tad, kad jūs ar varu viņus piespiedīsiet lasīt mūsu Mācību. Jūs spējat sniegt viņiem palīdzību, vienkārši atrodoties viņiem blakus un palīdzot ar vārdu, darbu, vienkārši ar skatienu. Lai jūs nemulsina tas, ka cilvēki nenovērtēs jūsu pūles. Vienkārši dodiet savu Gaismu, savu Mīlestību, savu atbalstu jūsu apkārtējiem cilvēkiem.

Izstāde aizvadīta, darbs paveikts, bet patiesībā darbs turpinās – strādājot katram individuāli, paaugstinot apziņu un palīdzot līdzcilvēkiem. Izstādēs un pasākumos gūtā pieredze norāda arī to, cik svarīgi mums strādāt ar sevi, attīstot savu intuīciju, lai spētu turpmākajā darbā atšķirt dažādas situācijas un dažādus cilvēkus.

Mūsu Pateicība un Mīlestība Gudrības Skolotājiem un Lielās Baltās Brālības Sūtnei Tatjanai Mikušinai!

Gudrības Vārda biedrības valde pateicas visiem, kas ar savu ziedojumu veicināja akcijas "Izlasi pats un iedod draugam!" sekmīgu norisi!

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: