Lv | Ru

 

Mērijas Ellenas Maunzas grāmata

"KĀ ATMODINĀT UN KOPT BĒRNA IEKŠĒJO DZĪVI"

7. februārī  Rīgā notika Mērijas Ellenas Maunzas grāmatas "Kā atmodināt un kopt bērna iekšējo dzīvi" prezentācija, kurā piedalījās pati autore, viņas kolēģe Nensija Maknaba un daudzi interesenti. Grāmata latviešu valodā ir iznākusi izdevniecības Sol Vita apgādā.
Mērija Ellena Maunza savā grāmatā centusies maksimāli dziļi ielūkoties bērna iekšējās dzīves būtībā. Pati autore studējusi un daudzus gadus savā darbā pielietojusi Dr. Marijas Montesori  bērna audzināšanas principus, kura savukārt ir trīskārtēja Nobela Miera prēmijas nominante.


Grāmata dziļi pēta un māca, kā palīdzēt bērniem sevi  izpaust un attīstīt ne tikai fiziski un mentāli, bet galvenokārt garīgi, kas ir pamatā visai turpmākai bērna attīstībai kopumā.

Mērija Ellena Maunza grāmatā pēta:
• bērna attīstību, pamazām pārejot no vienas attīstības pakāpes nākamajā, arī pirms piedzimšanas,
•   kā veiksmīgi  iziet cauri pusaudža gadu grūtībām,
•   kā visumā justies kā mājās,
•   kā paust harmoniju, labu gribu un tikumus,
•   
kā saprast Zelta likumu, kas tiek mācīts četrpadsmit garīgajās tradīcijās.
Lieliska, sirdi sildoša un iedvesmojoša grāmata.  Autores personīgie stāsti un ilgā pieredze padara šo darbu par uzticēšanās vērtu. Viņas novatoriskās idejas atklāj mums un liek apbrīnot bērna un mūsu pašu bezgalīgo iekšējo potenciālu.

 

Mērijas Ellenas Maunzas un Nensijas Maknabas seminārs

„BĒRNA APSLĒPTO SPĒJU ATRAISĪŠANA”

Rīgā 9.-10. februārī  notika Mērijas Ellenas Maunzas un Nensijas Maknabas (Maunzas asistente, maģistre, māte un bērnu audzinātāja) seminārs „BĒRNA APSLĒPTO SPĒJU ATRAISĪŠANA”.

Seminārā piedalījās ļoti daudz interesentu, pārsvarā tie bija bērnudārzu audzinātāji, skolotāji, citu bērnu iestāžu darbinieki, kā arī daudzi bērnu vecāki. Seminārā tika iztirzātas divas lielas tēmas: bērna attīstības posms no 3 līdz 12 gadiem, ko pasniedza Mērija Ellena Maunza, un bērnu attīstība līdz piedzimšanai un 3 gadiem, ko pasniedza Nensija Maknaba. Semināra galvenie mērķi bija iepazīstināt plašu auditoriju ar bērna attīstības periodiem un to cikliskumu, un sniegt informāciju par pieaugušo lomu bērna augšanas procesā. Divu dienu garumā bija iespēja atklāti, strukturēti, saprotami, draudzīgi, profesionāli, aizrautīgi, ar lielu cieņu un mīlestību saņemt izziņas materiālu par bērnu vispusīgu attīstību.

Semināra beigās visiem interesentiem tika dota iespēja uzdot jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes par semināra tematiku. Oficiālo iestāžu audzinātāji, skolotāji un pasniedzēji saņēma apliecību par semināra tēmas izpēti 16 kontaktstundu laikā. Pārējie dalībnieki saņēma apliecību par divu dienu semināra noklausīšanos. Seminārs noritēja ļoti gaišā un siltā atmosfērā, un bija jūtams, cik tas ir svarīgs un interesants katram dalībniekam.

 

informācija:
http://solvitasgramatas.lv

 

atpakaļ uz jaunumiem

Piesakieties jaunumiem!

Lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi: