Lv | Ru

Starptautiskās sabiedriskās kustības "PAR TIKUMĪBU!" 2. kongress

2015. gada 6. jūnijā Rīgā notika Starptautiskās sabiedriskās kustības "PAR TIKUMĪBU!" 2. kongress. Kongresa darbā piedalījās pārstāvji no 15 pasaules valstīm: ASV, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Īrijas, Kanādas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Meksikas, Monako, Turcijas, Ukrainas un Vācijas.

Lielākā daļa kongresā uzstājušos runātāju pievērsās bērnu garīgajai un tikumiskajai audzināšanai, tikumīgas gaisotnes radīšanai ģimenē un valstī. Kongresa darbā piedalījās ievērojami izglītības, zinātnes un kultūras darbinieki: sabiedriska darbiniece Tatjana Mikušina (Krievija), Montesori pedagoģe Karolina Gomez del Valle (Meksika), Krievijas Montesori biedrības prezidente Jeļena Sitina (Krievija), Sokrāta Tautskolas vadītāja Elvita Rudzāte, Tautskolas "99 Baltie zirgi" vadītājs Ojārs Rode (Latvija), pedagoģisko zinātņu doktore, profesore Marina Skuratovska (Krievija).

Kongresā tika izgaismotas jaunas metodes un reāla pieredze bērnu audzināšanā un izglītībā (starptautiski pazīstamā Montesori pedagoģijas sistēma, humānas pedagoģijas pieredze, garīgu un tikumisku zināšanu apgūšanas pieredze), tika aplūkoti zinātniskie dati un atzinumi par televīzijas un interneta ietekmi uz bērnu un pusaudžu attīstību.

Kā sarkans pavediens kongresā teiktajās runās vijās cauri Dievišķās Brīvības patiesās nozīmes tēma – ne kā visatļautība, bet gan kā brīvprātīga visas savas būtības pakļaušana universālajam Visuma likumam, kā atbildība par mūsu darbībām.
Kustības prezidente J. Iļjina savā runā atzina faktu, ka tikumības līmenis mūsdienu sabiedrībā ir salīdzināms ar Bībeles laiku Sodomu un Gomoru. To, kas tiek pieļauts pasaulē, plašsaziņas līdzekļos un internetā nevar nosaukt nekā citādi kā par pilnīgu tikumības pagrimumu. Korupcija, terorisms, vardarbība, zādzības, "zelta teļa" pielūgšana, ģimenes institūta iziršana – tas viss ir tikai Dievišķā likuma ignorēšanas sekas.

Lai principiāli mainītu situāciju sabiedriskajās attiecībās, cilvēku sabiedrībā ir jāmaina attieksme pret pamatjēdzienu Dievs. Mūsdienu sabiedrībā – patērētāju sabiedrībā šis jēdziens vairs netiek uztverts kā absolūto vērtību avots, kas nosaka visu cilvēka dzīvi. Tā vietā tiek kultivēta materiālo vērtību pielūgšana, valda naudas kults, bet reliģiozās jūtas tiek aizstātas ar formālu reliģisko rituālu ievērošanu.
Objektīvi Dievs ir Augstākais likums, kas vada Visumu. Viss pakļaujas šim likumam. Šī likuma ievērošana ļauj indivīdam attīstīties garīgi un tikumiski.
Dievišķais likums jeb Augstākais tikumiskais likums ir viens visai cilvēcei. Tie ir tikumiskie baušļi, ko gadu tūkstošiem cilvēcei ir nesuši Lielie Skolotāji, Gudrajie visos laikos un dažādām tautām. Šie tikumiskie principi vēl šobaltdien pastāv visās patiesajās pasaules reliģijās un filozofiskajās mācībās.
Visu izšķir tas, kā mēs spējam Augstāko tikumisko likumu ievērot savā dzīvē.

Lai šis likums kļūtu par dabisku un neatņemamu mūsu dzīves daļu, tika radīta Starptautiskā sabiedriskā kustība "PAR TIKUMĪBU!". Par tās dalībnieku var kļūt jebkurš cilvēks neatkarīgi no tautības, partijas piederības vai ticības, jo mēs visi esam planētas Zeme pilsoņi!
Gada laikā par kustības dalībniekiem ir pieteikušies 4,6 tūkstoši cilvēku no 58 pasaules valstīm. Katru dienu kustības "PAR TIKUMĪBU!" interneta vietnē http://z-n.center zem dalībnieka kodeksa parakstās arvien jauni cilvēki.

Par kustības simboliem ir izvēlēti gaišzili balta lentīte un balta lilija – tīrības un cēlsirdības simboli.

Kongresā tika pieņemta rezolūcija – aicinājums ANO ģenerālsekretāram un kongresā pārstāvēto valstu politiskajiem vadītājiem, kurā delegāti aicina panākt, lai Tikumiskais likums valsts ideoloģijas līmenī atgriežas sabiedrības un katra cilvēka dzīvē. Kopā ar šo rezolūciju valstu vadītājiem tiks nosūtīta arī "Augstas tikumības doktrīna". Tā satur augsti tikumīgas sabiedrības ideoloģisko koncepciju, kas var būt valsts politikas veidošanas pamatā, lai izstrādātu mērķprogrammas tikumības paaugstināšanas jomā.