Ar Dievu viss ir iespējams

Desmit jauni dienas citāti

21.01.2021

Gudrības vārda biedrības vietnē gvbiedriba.lv 2021. gada sākumā, par godu biedrības 10 gadu dzimšanas dienai  pievienoti 10 jauni dienas citāti. Laipni aicināti iepazīties un dalīties. Jūs varat lejuplādēt / saglabāt kartītes savā ierīcē (datorā, telefonā vai tml.) un dalīties ar cilvēkiem, kurus tas varētu uzrunāt. Skatiet labajā lapas malā un galerijas atsevišķā sadaļā: dienas citāti….

Par mūsu ilggadējās un uzticīgās Gudrības Vārda biedrības biedres Valentīnas Vanagas aiziešanu Mūžībā

13.01.2021

Paziņojums. Darām zināmu par mūsu ilggadējās un uzticīgās Gudrības Vārda biedrības biedres Valentīnas Vanagas aiziešanu Mūžībā 2021.gada 8.janvārī. Gudrības Vārda biedrība izsaka sirsnīgu līdzjūtību viņas piederīgajiem un draugiem. Aicinām piedalīties aizlūgumā.

Atskats uz Gudrības Vārda biedrības 10 darbības gadiem

11.01.2021

2021. gada 12. janvārī Gudrības Vārda biedrībai aprit jau 10 tās pastāvēšanas un darbības gadi. Visus šos gadus mūs vienojusi kopības sajūta un kopīgs darbs cilvēku labā.Atskatoties uz šajā periodā kopā noieto ceļu, varam atzīmēt, ka biedrība godam centusies pildīt savu galveno uzdevumu – Dievišķo principu iedzīvināšanu sabiedrībā. Šim galvenajam uzdevumam pakārtotais svarīgākais uzdevums bija un joprojām ir Gudrības Skolotāju Mācības padziļināta apgūšana, tās praktiska pielietošana dzīvē un Mācības izplatīšanas darbs sabiedrībā.

Dāviniet savu Mīlestību pasaulei!

24.12.2020

Dārgie draugi! Garam nepastāv ne ierobežojumi, ne attālinātība. Mums atliek vien apvienoties labas gribas Gaismas darbībā, sūtot visu mūsu siržu Mīlestību un Pateicību Pasaulei!

Video: Par karmas nonākšanu gada beigās (subtitri latviešu valodā)

14.12.2020

Youtube publicēts video ar subtitriem latviešu valodā: Par karmas nonākšanu gada beigās

Mātes Marijas žēlastības stunda

07.12.2020

Dārgie draugi! Atgādinām jums par dispensāciju „Žēlastības stunda”, ko dāvājusi Iemīļotā Māte Marija un kas norisinās katru gadu 8. decembrī no 12:00 līdz 13:00 pēc vietējā laika.  Tā ir Liela Debesu Žēlastība!

Darbs ar karmu. Tatjana Mikušina / Video ar subtitriem latviešu valodā

01.11.2020

Youtube publicēti video: darbs ar karmu – ar subtitriem latviešu valodā.

Mainām apziņu, stiprinām Gara spēku

16.10.2020

“Viss ir atkarīgs no cilvēka sirds īpašībām, no viņa garīgo īpašību attīstības pakāpes. Bet gandrīz jebkurš cilvēks, ja viņš parādīs zināmu tiesu koncentrācijas un uzcītības, ir spējīgs panākt fiziskajā plānā to, uz ko viņš tiecas.” Kungs Surija 2009. gada 2. decembrī. Šo nebūt ne vieglo tēmu par apziņas mainīšanu un Gara spēka stiprināšanu pasākuma vadītāja bija rūpīgi izstrādājusi un pasniedza klausītājiem iespējami viegli uztveramā formā. Prezentācijas noslēguma daļā lektore aicināja kopīgi ieskatīties ES ESMU TAS KAS ES ESMU 2008. gada 8. janvāra Vēstījumā “Baušļi”. Papildus rakstam pievienots: Sūtnes T. N. Mikušinas komentārs Mācības 1.tēzei “Motīvs piešķir virzienu garīgajiem meklējumiem”.

Ieskatīties citā pasaulē: unikāla cilvēka dzīvesstāsts / ar subtitriem latviešu valodā

10.10.2020

Publicēti 7 video: T. Mikušinas intervija žurnālam “Misterija”
Intervētāja – žurnāliste Līga Zītara
Vieta: Rīgā, 2016. gada martā

Kosmiskā cikla beigas. Kas mūs sagaida. Tatjana Mikušina / Video ar subtitriem latviešu valodā

08.10.2020

“Jūsu apziņas līmenis ir ļoti cieši saistīts ar jūsu karmu un ar jūsu apkārtējo cilvēku karmu. Jo augstāks ir jūsu atstrādātās karmas procents, jo augstāks ir jūsu apziņas līmenis un jo tuvāk jūs esat Dievam. Jūsu apziņas līmenis ir arī saistīts ar jūsu vibrācijām. Jo augstāks ir jūsu vibrāciju līmenis, jo augstāks ir jūsu apziņas līmenis.” Iemīļotais Surija 2005. gada 27. aprīlī