Ar Dievu viss ir iespējams

Pasākums Rīgas Sirius centrā: ATBILDĪBA, NEATLAIDĪBA, SADARBĪBA

21.09.2019

“Lai nestu Gaismu jūsu pasaulei, vajag sasniegt saskaņu ar Gaismu. Visvienkāršāk to ir izdarīt, iegūstot saskaņu ar mani. Es reāli esmu jūsu draugs un palīgs Ceļā.”

Iemīļotais Helioss 2008. gada 23. ecembrī

Gatavojoties pasākumam, izmantojām Vēstījumus:

Lai arī kārtējais pasākums mūsu Sirius Centrā, tomēr ikreiz, kad tiekamies, šķiet, kā pirmo reizi. Tāda neatkārtojamība. Tik dinamiska un mainīga dzīve katram no mums, ka arī paši sākam just izmaiņas sevī. Pasākumi, kas pamatojas uz Gudrības Skolotāju Mācību, mūs satuvina un vieno. Var sajust pat atsevišķus kopienas aspektus, un nožēlojam, ja reizēm kāds no mums apstākļu dēļ netiek uz pasākumu. Vairākums no mums dzīvojam tālu no pilsētas, tuvāk dabai. Kā teikts kādā no Mācības Vēstījumiem, mēs burtiski esam “kā gatavi āboli sabiruši” uz dažādām pusēm no galvaspilsētas, lauku apvidos un nelielās pilsētās. Tas noritējis gluži dabiski un ne uzreiz pamanāmi. Tagad jau pamanāmi, protams, uz pasākumiem cenšamies atbraukt, neraugties uz attālumu 200 vai 300 km no Rīgas.

Šajā pasākumā tika runāts par iekšējo darbu ar sevi, par atbildības, neatlaidības un spējas sadarboties attīstīšanu mūsos. Parasti mēs runājam atsevišķi par katru no dažādajām pozitīvajām īpašībām, lai arī ar laiku mums būs jāiegūst tās visas. Lai sevī izstrādātu pozitīvās īpašības, Gudrības Skolotāji dod vispārīgos principus un derīgus padomus, ko pielietot ikdienas dzīvē. Viņi arī rekomendē neforsēt, bet virzīties nelieliem, bet pastāvīgiem soļiem vajadzīgajā virzienā. Viņi iesaka vispirms censties atbrīvoties no kādas vienas nevēlamas īpašības un izstrādāt pozitīvo īpašību. Mainot sevi, pamazām mainās apkārtējā pasaule.

Par katru no šīm īpašībām var daudz runāt, mēs kā piemēru analizēsim atbildības sajūtu.

Daži pasākuma apmeklētāji dalījās savā pieredzē darbā ar savām negatīvajām īpašībām. Visi bija vienisprātis, ka darbs ar īpašībām nav no vieglajiem. Arī pozitīvo īpašību “skalā” var novērot dažādus vienas un tās pašas īpašības līmeņus, no tīri cilvēciskām līdz to Dievišķajiem analogiem. Ņemot kā piemēru atbildības sajūtu, tad arī šī īpašība dažādiem cilvēkiem dažādās dzīves situācijās ir dažāda. Atbildības mērs parastam cilvēkam ir daudz mazāks nekā tam, kas nolēmis nopietni iet garīgo ceļu. “Saprotiet, ka tas, kas ir labi cilvēces vairākumam, – dzīves pieredzes iegūšana un ilūzijas spēles, tas tiem, kas ir tuvojušies mums un mūsu sūtnim, ir rupjš Likuma pārkāpums.” Sanats Kumara 2008. gada 20. jūnijā.

Lai mēs izprastu mūsu atbildības mēru, mums pašiem jāprot orientēties savā iekšējā pasaulē un jāprot sevi novērtēt. Mums jāatšķir mūsos, kādā ceļa posmā mēs atrodamies. Tāda pašanalīze un pašnovērtējums vismaz aptuveni parādīs mums pašiem mūsu atbildības mēru, kā arī citu pozitīvo īpašību mēru. Protams, tas ir nosacīti, un attiecas tikai uz cilvēciskā līmeņa īpašībām. Dievišķā līmeņa īpašības, mūsuprāt, jau uzskatāmas par absolūtām vērtībām, uz kurām mums jātiecas visu mūžu: Jūsu apziņas līmeni nosaka tās Dievišķās īpašības, ko jūs iegūstat savā Ceļā. Nav iespējams notēlot Kalpošanu, pašuzupurēšanos, nesavtīgumu vai Mīlestību. Jums ir jāapgūst šīs īpašības, un tām ir jābūt jūsos ieaudzinātām. Tieši šo īpašību apgūšana dod jums iespēju mainīt pašu DNS struktūru, informācijas kodu, kas ļaus jums eksistēt nākamajā pasaulē.” Kungs Maitreija 2009. gada 25. jūnijā.

Atbildība. Negribas uzņemties atbildību – visai bieži sastopama parādība mūsu pasaulīgajā dzīvē. No vienas puses, tas ir pareizi, jo cilvēks jūt, ka nevarēs izpildīt uzdevumu, viņš apzinās un novērtē savus spēkus. Augot cilvēka apziņai, pamazām viņš tuvojas tam, ka ir gatavs uzņemties kādas saistības un būt atbildīgs par to izpildi. Dievs pacietīgi gaida katru cilvēku, viņa gatavību, neuzspiež un neuzliek nepanesamas nastas. Tomēr pastāv kāds svarīgs atbildības aspekts, kas kopīgs visiem – atbildība par mūsu planētu Zemi. Mēs katrs esam atbildīgi par tās eksistenci, turklāt esam atbildīgi arī par tiem, kas savā nesaprātīgumā neapzinās, ko dara, nodarot pāri Mātei Zemei… Jo mēs visi esam vienoti kopējā informatīvajā telpā, un atbildēt vajadzēs visiem.  Sanata Kumaras 2010. gada 1. jūnija Vēstījumā dots skaidrojums:

“…ir zināms skaits iemiesojumā esošu indivīdu, kas izpilda šo enerģiju balansēšanas uzdevumu uz planētas. Tieši pateicoties šīm pašaizliedzīgajām dvēselēm, planētai ir iespēja pastāvēt.

Taču arī jums, kas tagad lasa šīs rindas, nepieciešams vairāk laika veltīt iekšējam darbam ar sevi. Jo tikai ar jūsu iekšējiem sasniegumiem ir iespējams līdzsvarot situāciju katrā planētas punktā, kur jūs dzīvojat.”

Viena no pasākuma dalībniecēm atgādināja klātesošajiem par vēl vienu ļoti svarīgu atbildības aspektu – par atbildīgu attieksmi pret Dievišķās Enerģijas izlietošanu. Viņa padalījās pieredzē, ka agrāk viņa neesot apzinājusies tādu atbildību, lai arī bija iepazinusies ar daudziem citiem garīgo zināšanu avotiem,  un tikai Gudrības Skolotāju Mācībā ir skaidri formulēts: “Viena no galvenajām un pamata Mācībām, ko mēs esam devuši caur mūsu sūtni, ir Mācība par saudzīgu attieksmi pret Dievišķās enerģijas izlietošanu. Jūs esat atbildīgi par katru Dievišķās enerģijas ergu, ko jūs saņemat no Dievišķās pasaules.”Sanats Kumara 2010. gada 1. jūnijā.

Valdonis Ilarions 2008. gada 2. janvārī: “…lai jūs padomātu par to, vai jūs pareizi rīkojaties ar mūsu vēstījumiem, ar tajos esošo informāciju un ar tajos esošo enerģiju.”

Otrs pasākuma dalībnieks pastāstīja par saviem novērojumiem: reālajā dzīvē nereti ir gadījumi, kad cilvēks patiesi no visas sirds vēlas nodarboties, piemēram, ar garīgo praksi, vai arī grib paveikt kādu darbu Vispārības labā, bet nekas viņam nesanāk…, lai gan viņš iekšēji ir atbildīgs cilvēks. Kur meklējams cēlonis?

Pasākuma vadītāja iesaka atcerēties Vēstījumu no Mācības, kurā paskaidrots, kāpēc tā notiek:

“Atbilstoši Likumam vienlaikus ar to, ka jūs ķeraties pie darba veikšanas Brālības labā, jums nāk kārdinājums no ārējās pasaules. Jūs saņemat notikumu attīstības alternatīvu variantu. Un jums tiek dota iespēja izdarīt izvēli. Saprotiet, tas notiek automātiski. Tā darbojas Likums. Jums tiek dota iespēja pašiem izvēlēties…”Sanats Kumara 2008. gada 20. jūnijā.

Bieži vien pareizo izvēli izdarīt nav viegli, jo ilūzijas kārdinājums var izrādīties spēcīgāks… Kungs Lanto 2011. gada 19. jūnija Vēstījumāmums atklāj svarīgu Mācības šķautni: “Parasti cilvēkiem ir raksturīgi pārspīlēt savus garīgos sasniegumus, īpaši pašā Ceļa sākumā. Ļoti daudzi pamet savu darbu un sāk pastiprināti nodarboties ar garīgajām praksēm, cerot uz Dievu un Skolotājiem materiālā atbalsta jautājumos savai eksistencei fiziskajā pasaulē. Taču tā jums tāpat būs nepareiza izvēle jūsu Ceļa posmā.

Tāpēc, ka jūsu Ceļa posmā tiek prasīts, lai jūs turpinātu apvienot savu uzturēšanos pasaulē un izpildītu savus pienākumus pret sabiedrību, tai pašā laikā strādājot ar sevi, ar savu apziņu, izmantojot dažādus garīgos instrumentus.<…>

Augstākajos Ceļa posmos jums ir jāatsakās no jebkādām cilvēciskām vēlmēm un jebkādām cilvēciskām piesaistēm.<…>

 Tāpēc jums vajag saprast, kurā Ceļa posmā jūs esat, lai pieņemtu mūsu rekomendācijas vai atliktu to lietā likšanu uz kādu laiku.”

Jautājums nav no vieglajiem, turklāt tas ir jārisina katram individuāli. Skolotāji ir devuši pamatus, pēc kuriem mums pašiem jāanalizē sava dzīve un pašiem jānovērtē savs garīgais līmenis, lai izdarītu pareizās izvēles. Tādēļ vairāk jākoncentrējas uz darbu ar sevi, jāattīsta sevī atšķiršanas spēja, intuīcija un jācenšas paaugstināt un paplašināt savu apziņu:

“…mūsu un jūsu darbība paredz nevis jūsu aklu pakļaušanos mūsu padomiem un ieteikumiem, bet visu jūsu saņemto zināšanu radošu izmantošanu jūsu dzīvē. Mums nav vajadzīgi akli vadāmie, kas gatavi pēc mūsu pirmā vārda darīt to, ko mēs sakām. Mums vajadzīgi apzinīgi, iedziļināties spējīgi skolnieki, kas nevis vienkārši bez domāšanas kaut ko dara, bet gan apzinīgi interpretē saņemtās zināšanas savā ārējā apziņā, atrod vislabāko variantu, kā var optimāli realizēt mūsu plānus. Tādējādi jūs iesaistāties kopējā kosmiskā radošā darbā.” Iemīļotais Kuthumi 2006. gada 6. jūlijā.

Mācībā norādīts:“Evolūcijā uz Zemes piedalās visi četri jūsu zemākie ķermeņi. Jums ir jāsasniedz visu jūsu ķermeņu harmonija un attīstītība. Līdz tam laikam, kamēr jūs neiegūsiet pietiekamu pieredzi, kamēr visi jūsu ķermeņi neiegūs pietiekamu pieredzi, jūs nevarēsiet atgriezties atpakaļ tajā pasaulē, no kurienes jūs sākotnēji atnācāt kā Dievišķas daļiņas. Uz šo Dievišķo pasauli jūs paņemsiet līdzi savu uzkrāto pieredzi, bet tikai to jūsu pieredzes daļu, kas atbilst Dievišķajiem paraugiem.” Valdonis Morija 2006. gada 7. jūlijā.

Pasākuma nobeigums bija veltīts Iemīļotajam Heliosam, Lielajai Gaismas Būtnei, kura apgaro mūsu fizisko Sauli. Pasākuma vadītāja pievērsa mūsu uzmanību Iemīļotā Heliosa Vēstījumiem un informācijai par Heliosu vietnē http://www.sirius-riga.lv/Saules%20tels%20garigajam%20darbam.htmlun http://www.sirius-riga.lv/Helioss.html.

“Ja man izdotos apveltīt kaut vai tikai tos, kas lasa šo manu vēstījumu, ar savu Mīlestību, savu prieku, savu optimismu, iedomājieties, cik daudz gaišāka un priecīgāka kļūtu atmosfēra uz Zemes!<…> Prieks – tas ir apziņas stāvoklis, kas nav piesaistīta fiziskajai pasaulei. Tā ir apziņa, kurā atspoguļojas Augstākās pasaules. Lai Dievs dod jums visiem iemācīties izjust šo kluso prieku, kas piepilda jūsu dzīvi ar jēgu, kas liek jums izslieties taisni un nevis iet, bet lidot virs zemes.” Iemīļotais Helioss 2009. gada 31. decembrī.

Dzīvi varētu salīdzināt ar audumu, ko mēs paši aužam. Tāpat kā stellēs te ir horizontālie un vertikālie pavedieni. Dzīves pavedieni pa vertikāli aužas saskaņā ar Gudrības Skolotāju Mācību, bet horizontāli mēs paši ejam un aužam dzīves audumu ar savas apziņas palīdzību. Cik veiksmīgi spēsim apgūt Mācības iekšējo būtību, tik arī ar dziļāko jēgu piepildīts dzīves audums audīsies stiprs un skaists. Skaists kā pasākuma vadītājas pārsteiguma dāvana katram klātesošajam – skaists Saules attēls ar aicinājumu Iemīļotajam Heliosam no viņa Vēstījuma 2008. gada 23. decembrī:

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, mīļotais Helios, es lūdzu tevi attīrīt manu auru un čakras no visa, kas nav no Dieva, es lūdzu tevi piepildīt manu būtni ar tavu enerģiju, ar saules enerģiju”.