Ar Dievu viss ir iespējams

Mūsu atbildība par Dievišķās Enerģijas izlietošanu

04.12.2019

“Katrs no jums ir Dievišķās Enerģijas avots jūsu fiziskajai pasaulei. Jūs paši kā būtnes, kam piešķirta brīvā griba, izvēlaties, kam jūs tērējat savu Dieva dāvāto Enerģiju.” 

Iemīļotais El Morija, 2005.gada 28. aprīlī

2019. gada 1. decembra pasākums Rīgas Sirius Centrā bija veltīts kā turpinājums tēmai Planēta Zeme kā skola nemitīgai attīstībai, kas tika iesākta aplūkot jau 20. oktobra pasākumā. Šoreiz centāmies kopīgi izprast jautājumu par Dievišķās Enerģijas izmantošanas kontroli. Gatavojoties pasākumam, izmantojām Vēstījumus:

Vispirms atbilstošas noskaņas radīšanai centāmies saliedēties ar īsās lūgšanas palīdzību: Sanats Kumara 2005. gada 7. maijā:

„Es esmu gatavs, Kungs. Ņem mani, Kungs, ņem manas zināšanas, manas spējas. Izmanto mani, Kungs, Tavu plānu izpildei. Lūk, ES ESMU, Kungs. Es pakļaujos Tavai Gribai un Tavam Likumam. Nav manī vairs nekā, kas nav no Dieva. Nav nekā, kas mūs šķir. Mēs esam vienoti”.

Apgarotie Sanata Kumaras vārdi radīja kopīgo noskaņu un palīdzēja iejusties tēmas būtībā, mēģinot apjaust lielo nozīmi šim mūsu dzīves un dzīvības Pamatam – Enerģijai, ko mums ik sekundi dod Dievs. Ikdienā mēs par to pat neaizdomājamies un pieņemam šo faktu kā pašu par sevi saprotamu. Savā neapzinātībā  un nepateicībā mums ne prātā neienāk, ka šī Enerģijas plūsma varētu arī pārtraukties. Turklāt šāda attieksme raksturīga ne tikai tiem cilvēkiem, kam nav zināšanu par Dievišķajiem likumiem. Tas attiecas arī uz tiem, kam jau ir bijusi iespēja iepazīties ar Gudrības Skolotāju Mācību un pat tikties ar Sūtni, tomēr viņi izvēlējušies citus ceļus, kā teikts: “Jums šķiet, ka jūs nedarāt neko sevišķu. Jūs tikai apmeklējat seminārus vai saņemat apmācību, kas, kā jums šķiet, ir jums noderīga. Jūs tērējat savu naudu, bet vissliktākais ir tas, ka jūs tērējat jums Dieva doto Dievišķo enerģiju. Jūs izdarāt savu izvēli, un šī izvēle liek jums radīt karmu.” Kungs Maitreija, 2007. gada 9. janvārī.  

Visiem, kam ir laimējies atrast Gudrības Skolotāju Mācību, zināms, ka mums ir īpaši liela atbildība par katru enerģijas ergu, kuru mēs izlietojam:

“Tāpēc mēs nepagurstam atkārtot jums vienu un to pašu: jūs esat atbildīgi par savas enerģijas izlietojumu, un jūs esat divtik atbildīgi par savas enerģijas izlietojumu, ja turpināt savu iepriekšējo dzīves veidu pēc šo diktātu lasīšanas un iestāstāt sev, ka viss, par ko runāts šajos diktātos, uz jums nekādi neattiecas.” Iemīļotais El Morija, 2005.gada 28. aprīlī.   

Mūsu pasākumā runājām par to, kā vispirms mums pašiem neaizmirst šo galveno mūsu attieksmes principu pret Dievišķās Enerģijas izlietošanu. Protams, katru no mums ietekmē ikdienas dzīves kņada, tomēr šo ietekmi var savaldīt, ja atcerēsimies mūsu Gudrības Skolotāju padomus: “Jums ir jāiziet no pūļa, jums ir jāatdalās un jākļūst par tiem, kas jūs īstenībā esat, – par Gaismas pārvadītājiem, Gaismas elektrodiem. Caur jums, caur jūsu pārvadītājiem ir jātiek realizētam balansam uz planētas Zeme. <…> Dzīves kņadai ir jāatkāpjas. Visam ir jānorimst, jāapklust jūsos.”  Sanats Kumara, 2010. gada 16. novembrī.  

Mēs paši esam atbildīgi par mūsu planētu, atbildīgi par mūsu domu un emociju kvalitāti, jo tādu pašu nokrāsu, atbilstoši mūsu domām gūst arī mūsos ienākošā Dievišķā Enerģija: Visa situācija uz planētas ir jūsu rokās. Jums kopā ar Hierarhiju ir visa atbildība par to, kas notiek uz jūsu planētas. Jūs esat Hierarhijas daļa. <…> Cilvēcei, lai tā kļūtu saprātīga un pārietu nākamajā evolūcijas pakāpē, ir jābūt ļoti uzmanīgai savu domu un jūtu izpaudumos. Jo turpmākā evolūcija vēl vairāk būs atkarīga no jūsu iekšējiem stāvokļiem. Iemīļotais Alfa, 2009. gada 29. decembrī. 

Mēs daudz runājām par dažādiem iekšējiem domu un emociju stāvokļiem, ieklausījāmies domubiedru stāstījumos. Mēģinājām kopīgi izdalīt galvenos soļus, kādi būtu jāveic mūsu ikdienas dzīvē. Pirmkārt, mēs esam atbildīgi par saviem tuviniekiem ir, svarīga mūsu attieksme pret viņiem, kā arī ir svarīga mūsu attieksme pret katru cilvēku, kuru satiekam fiziskajā plānā. Īpaša nozīme ir mūsu attieksmei pret cilvēkiem, kam mēs izplatām Gudrības Skolotāju Mācības grāmatas, kā mēs viņiem stāstām, ar kādu motīvu. Vai mūsu motīvs ir izrādīt savu “gudrību”, vai tomēr just rūpes un atbildību par to, kā labāk ierosināt interesi cilvēkiem par Mācību, nekādā ziņā neko neuzspiežot. Viena mūsu aktīviste dalījās ar savu pieredzi Mācības izplatīšanā:

Sākumā iejutos, vēroju cilvēkus. Nu jā, esam mēs tādi – ne pārāk priecīgi un laimīgi…
Mēğināju viņus iztēloties kā lielu ğimeni, kas mēs visi patiesībā arī esam.
Domāju – kā es runātu ar tuvu cilvēku?
Tad sāku stāstīt cilvēkiem, ka “Dievišķās Gudrības dārgumi” ir ļoti īpaša grāmata, atliek tikai to paturēt plaukstās, sakoncentrēties, nedomājot atvērt … un tad var izlasīt ko īpašu, tieši sev svarīgu šajā brīdī…
Kā man patika vērot cilvēku sejas, kas burtiski izmainījās! Nudien , atdzīvojās!  Pārsteigums, neviltotas emocijas, atklāsme… Kad redzēju, ka izlasītais uzrunā, stāstīju, ka tie ir citāti no Gudrības Valdoņu Vēstījumiem, ka ir Mācība. Un cilvēki mani dzirdēja. Liekas, nostrādāja saziņa dziļākā līmenī. Cilvēki nopirka šo grāmatu, un ar pateicību pieņēma arī Vēstījumu grāmatiņu. <…>

Tā paļāvos uz savām sajūtām, runājos ar cilvēkiem kā ar tuviniekiem. Nezinu, kā, bet tur viss vienkārši notika, savā laikā un vietā. Sajutu prieku, tādu īstu prieku.
Sapratu, ka cilvēki grib attieksmi, nevis tikai informāciju.

Cilvēki patiesībā ir noilgojušies pēc sirsnības, draudzības, Mīlestības, tātad pēc Dievišķās Enerģijas. Tādēļ daudzus nereti pārņem bailes un dusmas, šīs agresīvās īpašības, kas radušās it kā pašaizsardzības nolūkiem. Jau gadsimtiem cilvēki tā pieraduši aizsargāties, izmantojot šos nedievišķos aizsardzības līdzekļus, no ikdienas savstarpējām attiecībām līdz daudz lielākām agresijas izpausmēm valstu līmenī, līdz pat militāriem konfliktiem. Bailes bremzē un paralizē mūsu gribu, atņemot spējas domāt un adekvāti rīkoties. Kur risinājums? Risinājumu mums dod Gudrības Skolotāju Mācība: “… baiļu sajūta rodas no Mīlestības trūkuma. Jūs baidāties kaut ko pazaudēt vai jūs baidāties, ka kāds jums nodarīs ļaunu, taču jūsu bailes tāpēc arī tur jūs savā varā, ka jums nav Mīlestības jūsu sirdī. Tāpēc vislabākās zāles pret bailēm būs Mīlestība, Dievišķa Mīlestība pēc savas būtības. Ja jūs izjūtat mīlestību, kas nav Dievišķa, tad šāda īpašība, kas nav pilnīga, var jūs piesaistīt jūsu mīlestības objektam. Jums ir jāizjūt absolūta, vispārināta Mīlestība, kas nav saistīta ar konkrētu cilvēku. Jums ir jāmīl katra būtne jūsu pasaulē un katra būtne Dievišķajā pasaulē.” Iemīļotais Kuthumi, 2007. gada 26. jūnijā.

Skolotāji mums sniedz palīdzību, mums pašiem tikai atliek pieņemt un attiecīgi darboties saskaņā ar Viņu norādījumiem. Diemžēl ne vienmēr tas mums izdodas. Arī šeit mums palīgā nāk Mācība: “Tāpēc tagad pirmajā plānā izvirzās uzdevums kontrolēt Dievišķās Enerģijas izlietošanu. Gandrīz visu šo diktātu vadmotīvs, ja jūs tos uzmanīgi pārlasāt, ir tieši Dievišķās Enerģijas izlietošanas kontrole, kas jums, mīļotie, jāveic patstāvīgi. <…> Kontrolējiet sevi dienas gaitā. Kontrolējiet savas domas, savas jūtas. Kurp virzītas jūsu domas, turp plūst jūsu enerģija.“ Iemīļotais El Morija, 2005.gada 28. aprīlī.    

Kontrolēt gan nevis citus, bet tieši pašiem sevi. Jo viss sākas ar pašdisciplīnu un regulāru ikdienas paškontroli. Var arī mēģināt iedomāties kā piemēru kādu no Gudrības Skolotājiem, kā Skolotājs rīkotos kādā situācijā…

“Lai jūs varētu kontrolēt sevi, ir vajadzīga ļoti liela iekšējā disciplīna un prasme pakļaut savas intereses Skolotāju, Vispārības Labuma un Labā interesēm. <…> Tiklīdz jūs sasniedzat noteiktu apmācības pakāpi, jūs sākat saprast Dievišķās enerģijas pārslēgšanas mehānismu, un jūs paši spējat izsekot nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem un pārvarēt tos.” Valdonis Ilarions, 2008. gada 22. decembrī.

Nodarbojoties ar garīgajām praksēm, varam gūt papildus Enerģiju. Mums ir īpaši svarīgi pareizi izlietot šo Enerģiju. Piemēram, daudzi emocionāli sajūsminās, lasot Gudrības Skolotāju Vēstījumus, jo gūst Enerģijas pieplūdumu. Šī enerģija ir jāpielieto labiem darbiem, vispirms pateicoties Dievam, Skolotājiem un Sūtnei, Enerģija jāvirza uz jaunradi. Katram šī jaunrade būs sava – vienam tas būs pastiprināts darbs ar sevi, citam palīdzība tuvākajam, un ne tikai savā ģimenē, bet plašākā nozīmē. Citi, savukārt, veiks kādu konkrētu darbu fiziskajā plānā ar mērķi kalpot visām dzīvām būtnēm. Ja mēs šo Enerģiju nepielietojam konkrētos darbos, tad radām bezdarbības karmu.

“Svētītās sirdis, <…> jums ir iespēja saņemt bezprecedenta Dievišķās enerģijas plūsmu caur šiem diktātiem. <…> Dzeriet Dievišķās Enerģijas nektāru. Un atcerieties, ka neviens šīs enerģijas piliens nedrīkst iet zudumā. Enerģija jums tiek dota labu darbu veikšanai. Nevis, lai skaidrotu, kurš no jums ir galvenais un kurš dievbijīgāks. Jūs nevarat to zināt ar jūsu cilvēcisko apziņu. Jūsu vidū liels ir tas, kas vairāk par citiem kalpo dzīvībai, kalpo visām dzīvajām būtnēm un neko neprasa pretī. <…> Tāpēc izlietojiet saņemto Enerģiju paredzētajam uzdevumam.” Jānis Kristītājs, 2005. gada 11. aprīlī.

Tēma ir neizsmeļama…, visa Gudrības Skolotāju Mācība caurausta ar Skolotāju padomiem par pareizu Dievišķās Enerģijas izlietošanu. Mums tikai atliek tos reālajā dzīvē ievērot un izpildīt.

Mūsu pasākumi paredzēti kopīgam darbam ar Gudrības Skolotāju Mācību, lai gūtu pēc iespējas dziļāku Dievišķo likumu un Skolotāju doto Zināšanu izpratni.

Pasākums noritēja patiesi draudzīgā noskaņā un savstarpējā sapratnē, mēs atkal pārliecinājāmies, kā Gudrības Skolotāju Mācība spēj satuvināt dažādus cilvēkus.