Ar Dievu viss ir iespējams

Gudrības Skolotāju Mācības Vēstījumu lasīšana – mūsu ikdienas vissvarīgākais garīgais darbs

08.09.2020

Laika periodā no 2019. gada 1. maija līdz 2020. gada 1. septembrim mūsu ikdienu piepildīja un bagātināja nodarbošanās ar ļoti svarīgu garīgo praksi – Gudrības Skolotāju Vēstījumu kopīgu lasīšanu. Šo 15 mēnešu kopdarbā tika izlasīta visa Gudrības Skolotāju Mācība.

Jau 2017. gadā mēs piedalījāmies divās Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas organizētās garīgajās praksēs: kopīgajā Vēstījumu lasīšanā no 2017. gada 1. līdz 10. februārim un no 6. marta līdz 14. aprīlim. Gan mums, gan daudziem citiem kopīgās Vēstījumu lasīšanas dalībniekiem tā bija pilnīgi jauna garīgā darba pieredze, kas atspoguļota daudzajās atsauksmēs.

Tā, pateicoties gūtajai pieredzei šajās Vēstījumu lasīšanas praksēs un to iedvesmoti, pēc Gudrības Vārda biedrības aktīvistu iniciatīvas un ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas svētību Latvijā 2019. gada 1. maijā Kopīgo Vēstījumu lasīšana tika uzsākta no jauna. Mēs ņēmām vērā Tatjanas Mikušinas rekomendācijas attiecībā uz šīs prakses organizēšanu un viņas ieteikumu kopīgās lasīšanas laikus izvēlēties: 12.00; 15.00; 18.00 un 21.00. Lasot vēstījumus dalībnieki tiek aicināti ņemt vērā Skolotāju rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai. Katras dienas Vēstījumu saraksts nedēļai regulāri tika ievietots Gudrības Vārda biedrības mājaslapā.

2019. gada 4. novembrī sākās jauna Tatjanas Mikušinas organizēta Kopīga Vēstījumu lasīšana (informācija sirius-riga.lv un gvbiedriba.lv). Šī vēstījumu lasīšana vēl turpinās.

Atrodoties ciešā un nepārtrauktā kontaktā ar visdārgāko – Gudrības Skolotāju Mācību, katram veidojās un uzkrājās bagāta pieredze, kā arī daudzi jautājumi un pat pārdzīvojumi. Tāpēc mēs visi bijām ļoti priecīgi par Tatjanas Mikušinas jauno projektu “Palīdzības Roka” («Рука Помощи»), kas dāvāja iespēju padalīties ar savu pieredzi. Bija ļoti vērtīgi iepazīties ar citu domubiedru stāstījumiem, kuriem visiem cauri vijās kopējais pavediens – Mācības brīnumainā ietekme uz dzīves pārmaiņām pozitīvā virzienā un tas, ka katrs no mums tagad varam savu dzīvi iedomāties tikai kopā ar Mācību.

Tādējādi ar katru jaunu dienu, ar katru Vēstījumu nāk klāt jaunas atklāsmes, tā Dievs ar savu Vārdu mūs pamazām slīpē, mums tikai pakļauties Viņa Gribai un Nodomam. Sarežģītās karmiskās situācijās paļauties Viņa Vadībai ar pazemību, nožēlu, ar lūgšanām, ar nešaubīgu ticību.

Tā ik dienas, nepārtraukti vissvarīgākā mūsu nodarbe ir Vēstījumu lasīšana kopā ar mūsu draugiem un domubiedriem tuvumā un tālumā. Lasīšanu, ko uzsākām 2019. gada 1. maijā pabeidzām 2020. gada 1. septembrī.

Ko mums ir devis un dod šis garīgais darbs, kas ir mainījies mūsos un apkārtnē, vai esam kļuvuši labāki, gudrāki, līdzsvarotāki? Protams, šī garīgā prakse mūs ir ietekmējusi, un daudzi arī dalījušies ar saviem iespaidiem un atsauksmēm projekta “Palīdzības Roka” ietvaros. Lasīšanas pieredze devusi arī nepārprotamu pārliecību par to, cik mums patiesi reāli tuvi ir mūsu Vecākie Brāļi un Māsas!

Uz T.Mikušinas jautājumu “Vai jau ir jaunās apziņas asni?” mums pašiem grūti atbildēt. Tas ir redzams citiem, kā mēs esam mainījušies, kā pielietojam Zināšanas dzīvē, pēc mūsu darba augļiem. Ir izmaiņas, ko paši varam redzēt savā tuvākajā apkārtnē: pašiem kļūstot mierīgākiem, nosvērtākiem, arī apkārtējie cilvēki šķiet tādi paši. Cilvēkos sākam pamanīt viņu pozitīvo, Dievišķo butību. Mēs neredzam viņos slikto, mūsos nav kritikas, nosodījuma, nepatikas.

Vai paaugstinājies arī mūsu apziņas līmenis…? Uz to tiecamies, nav cita ceļa, un rodas iespaids, ka tiešām atkal atrodamies tajā pašā pirmajā klasē, un tomēr, esam vismaz jau priecīgāki, pārliecinātāki un zinām, ka Dievišķo Zināšanu apgūšana ir nepārtraukts, regulārs darbs, cieši saistīts ar šo Zināšanu pielietošanu dzīvē.

Nešauboties ticēsim Tatjanas Mikušinas teiktajiem vārdiem:

“Nākotni nosaka ne jau politiķi vai ekonomisti un vēl mazāk pretstāvošo spēku pārstāvji. Mūsu nākotne izaug no mūsu sirdīm. Ja planētas iedzīvotāju siržu noteikts kritiskais procents varēs pārvadīt nepieciešamo Gaismas daudzumu mūsu pasaulē, tad pasaule mainīsies uz Dievišķīgo pusi tieši mūsu acu priekšā.”

Lai jums Prieks un Iedvesma, dārgie draugi!