Ar Dievu viss ir iespējams

Atskats uz Gudrības Vārda biedrības 10 darbības gadiem

11.01.2021
  • “Ir pienācis Jauns Laiks. Tiem, kas ir drosmīgi, tiem, kas ir atklāti, tiem, kas ir enerģiski, un tiem, kas mīl darbu.”  Iemīļotais Babadži 2008. gada 28. decembrī

Dārgie draugi, Gudrības Vārda biedrības biedri un atbalstītāji!

2021. gada 12. janvārī Gudrības Vārda biedrībai aprit jau 10 tās pastāvēšanas un darbības gadi. Visus šos gadus mūs vienojusi kopības sajūta un kopīgs darbs cilvēku labā.

Atskatoties uz šajā periodā kopā noieto ceļu, varam atzīmēt, ka biedrība godam centusies pildīt savu galveno uzdevumu – Dievišķo principu iedzīvināšanu sabiedrībā.

Šim galvenajam uzdevumam pakārtotais svarīgākais uzdevums bija un joprojām ir Gudrības Skolotāju Mācības padziļināta apgūšana, tās praktiska pielietošana dzīvē un Mācības izplatīšanas darbs sabiedrībā.

Uzdevuma veikšanai ik gadu tika organizēti dažādi pasākumi, lekcijas, Gudrības Valdoņu Mācības grāmatu prezentācijas. Pateicoties Gudrības Vārda biedrības pārstāvju un daudzu atbalstītāju pūlēm ir noritējis veiksmīgs sabiedrības iepazīstināšanas ar Mācību darbs ar aktīvu dalību visās iespējamās grāmatu izstādēs, kā arī dažādos pilsētu un novadu svētkos un pasākumos. Sabiedrības atsaucība kopumā bijusi laba, Gudrības Valdoņu Mācība ieinteresējusi dažādu sabiedrības slāņu pārstāvjus, kā arī jauno paaudzi. Par šo atsaucību un interesi liecina daudzo Mācības lasītāju aktīva piedalīšanās Lielās Baltās Brālības Sūtnes organizētajās Lūgšanu stundās un kopīgās Vēstījumu lasīšanas praksēs. Daudzi no viņiem tagad ir mūsu domubiedri, kuri arī savu iespēju robežās cenšas iepazīstināt ar Mācību savu tuviniekus, draugus un paziņas.

Gudrības vārda biedrības dzīvē šis laiks bijis piepildīts ar daudziem notikumiem, no tiem ievērojamākie saistīti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas viesošanos Latvijā. Spilgtā atmiņā ir pirmais saviļņojošais starptautiskais notikums Latvijas vēsturē, kad viņa pieņēma Gudrības Vārda biedrības ielūgumu viesoties Latvijā. Toreiz tas daudziem likās kā Debesu brīnums, bet tas reāli notika, pateicoties īpaši pašaizliedzīgām un aktīvām atsevišķu biedru rūpēm, un 2012. gada 2. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē Sūtne uzstājās ar lekciju „Senās Mācības būtība”: https://gvbiedriba.lv/tatjanas-mikusinas-lekcija/. Pasākums notika Kunga Šivas aizgādībā, visi klātesošie un Latvija saņēma Kunga Šivas Svētību, izteiktu ar Sūtnes balsi:

„ Es svētīju visus klātesošos. Es svētīju šo zemi, kas devusi pajumti mūsu Sūtnim. ES ESMU Šiva.”

2012. gada 5. jūnijā notika mazāka mēroga pasākums – Gudrības Vārda biedrības biedru tikšanās ar Sūtni, kurā piedalījās arī uzaicinātie biedrības atbalstītāji.

2012. gada jūnijā Latvijā Sūtne pieņēma arī Gudrības Valdoņu vasaras Vēstījumu ciklu.

Liela mēroga starptautisks pasākums, ko organizēja Gudrības Vārda biedrība, notika 2013. gada augustā atpūtas kompleksā  “Dzintarkrasts”, kad Latvijā viesojās un vadīja semināru meistarklasi pasaules mēroga Kundalinī jogas meistars Haridživans Singh Khalsa ar savu komandu no Losandželosas ASV. https://gvbiedriba.lv/latvija-haridzivans-singh-khalsa/ . Šajā pasākumā piedalījās arī Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina. Pasākuma organizētāji un vadītāji tika ieguldījuši milzīgu darbu, kas attaisnojās, jo pasākums izvērtās ļoti veiksmīgs.

Nozīmīgs biedrības rīkots pasākums notika 2014. gada 29. augustā, kad Latvijā viesojās ​​Starptautiskās Sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” prezidents Andrejs Bičkovs. Bija uzaicināts arī Latvijā pazīstams un iemīļots žurnālists Ēriks Niedra, kas diemžēl drīz tika aizsaukts aizsaulē. Pasākumā tika diskutēts par iespējām pasaulei izkļūt no globālās krīzes, ja cilvēku sabiedrība vairāk orientētos uz morāli-ētisko likumu ievērošanu un tikumisko principu iedzīvināšanu.

Svarīgs starptautisks biedrības organizēts pasākums 2015. gada 6. jūnijā noritēja Rīgā, kad Sūtne Tatjana Mikušina uzrunāja klātesošos Otrajā Starptautiskās Sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” kongresā, izklāstot tēmu “DIEVS UN TIKUMĪBA”: https://www.youtube.com/watch?v=SU3mvHPBb-A

Pateicoties nesavtīgo un pašaizliedzīgo aktīvistu personīgajām pūlēm, Sūtnei bija iespēja apciemot Latviju vairākas reizes. Piemēram, ļoti svētīgs bija laiks, kad viņa Rīgā, 2016. gada martā un aprīlī sniedza intervijas par 7 tēmām žurnālam ”Mistērija”: https://gvbiedriba.lv/tmikusinas_intervija_subtitri-lv/

Nepārtraukti ir bijuši centieni rast iespēju Sūtnei dzīvot un strādāt Latvijā, ar atsevišķu domubiedru pašaizliedzīgām pūlēm un centību jau ir radīti piemēroti apstākļi un kārtojas nepieciešamās formalitātes.

Paralēli biedrības uzdevumu pildīšanai tika veikts regulārs pilnveidošanās darbs katram individuāli un kopīgos pasākumos, cenšoties izprast un apgūt Gudrības Valdoņu Mācībā sniegtās Dievišķās zināšanas. Apzinoties lielo atbildību, kas saistīta, ar šo zināšanu tālāk došanu, mums pašiem ir jāspēj pietiekami labi orientēties Mācības pamatjautājumos, tādēļ tika rīkoti regulāri tematiski pasākumi ar mērķi iedziļināties Mācības būtībā. Lai arī pilnveidošanās ceļš katram ir individuāls, mēs tikāmies, lai kopīgi diskutētu. Runāt par Mācību nozīmē runāt par dzīvi, kādai tai jābūt saskaņā ar Dievišķiem principiem. Kopīgās pārrunās dalījāmies pieredzē, kad bieži izkristalizējās vērtīgas atziņas turpmākajam darbam. Nosacīti varētu izdalīt trīs atsevišķus periodus attiecībā uz Mācības apgūšanu, lai gūtu iespējami labu izpratni: sākumā iepazīšanās ar Mācību – ar Vēstījumu regulāru lasīšanu, ieskaitot atkārtotu pārlasīšanu un iedziļināšanos būtībā; pēc kāda laika, kas katram ir individuāls, cilvēks jūt iedvesmu pielietot Mācībā sniegtās zināšanas savā ikdienas dzīvē; visbeidzot cilvēkā sāk veidoties tās jaunās apziņas asni, par ko runāts Mācībā, un cilvēks ir uz apziņas maiņas sliekšņa. Sūtne vienā no saviem skaidrojumiem runā par to, ka Gudrības Skolotāju Mācība dod iespēju iegūt apziņā viengabalainu pasaules ainu, vienotu pasaules uzskatu. Ar šādu apziņu cilvēks ir spējīgs izdarīt dzīvē pareizās izvēles:  https://www.youtube.com/watch?v=NkQOeiyLcPM&feature=emb_logo.   Kurā stadijā esam katrs no mums, to paši mēs nevaram novērtēt, jo apziņas augšanas un maiņas process katram prasa zināmu laiku. Cilvēka apzinātas darbības rezultāti parādās viņa darba augļos, kuru nobriešanai arī nepieciešams laiks. Gudrības Valdoņi Vēstījumos aicina un lūdz palīdzēt planētai Zeme, palīdzēt cilvēces apziņas celšanā, aicina uz sadarbību ar Viņiem līdzsvara saglabāšanai uz planētas.  Ir saprotams, ka šobrīd daudziem nav viegli apstākļos, ko izraisījusi situācija pasaulē, kad visa cilvēce iziet globāla mēroga pārbaudījumu. Turklāt, cilvēciski vērtējot, stāvoklis kļuvis nekontrolējams un neprognozējams. Vai tā būtu, ja cilvēce kopumā ietu nevis ilūzijas, bet Dievišķu ceļu?

Mācībā teikts, ka jebkurā cilvēces attīstības brīdī tā var atgriezties uz Dievišķā Ceļa, šī iespēja joprojām pastāv. Turklāt atceramies, ko teicis Iemīļotais Babadži 2008. gada 28. decembrī: “Nedomājiet, ka jūs esat vientuļi jūsu pasaulē, jo visas Dievišķās Būtnes ir jums līdzās tieši tur, kur jūs tagad atrodaties. Mums neeksistē telpas šķēršļi. Mēs steidzamies uz jūsu aicinājumu ar domas ātrumu un esam gatavi atbalstīt jūs tajos pasākumos, ko jūs darāt Kristus vārdā, Budas vārdā, Mozus vārdā, Muhameda vārdā, daudzu Gaismas Būtņu vārdā, kas ir nākušas jūsu pasaulē un mācījušas jums Dievišķo Patiesību.”

Tieši šim grūtajam cilvēces vēstures posmam tieši laikā ir viedie Svētā Erceņģeļa Mihaēla vārdi no 2009. gada 22. jūnija Vēstījuma:

“Jūs visi esat saistīti smalkākajos esamības plānos. Ir vajadzīga augstāka apziņas frekvence, lai šī frekvence skanētu kā kamertonis izplatījumā un lai to cilvēku dvēseles, kas ir iegrimuši ilūzijā, atžirgtu un vērstu savus skatus uz Debesīm.

 “Lai cik grūti nebūtu, lai cik smagas domas un stāvokļi jūs nepārņemtu, jums ir jāatrod sevī spēki pateikt: „Es zinu, ka šie stāvokļi ir nereāli. Es zinu, ka ilūzija ir stipra, bet es esmu gatavs likt pretī iluzorajiem spēkiem visu manas Mīlestības spēku, kas plūst no manas sirds. Es mīlu šo pasauli. Es mīlu Dievu un Viņa Radīto, un es nepieļaušu, ka šī pasaule tiktu iznīcināta. Mīļotais Erceņģeli Mihaēl un aizsardzības eņģeļi, es lūdzu jūs izmantot manu dzīvesplūsmu palīdzībai Gaismas leģioniem. Es zinu, ka nekas nenotiks ar manu planētu tikmēr, kamēr kaut vai viens gaismas nesējs apzināti darbosies Gaismas spēku pusē.”

Dārgie draugi! Desmit gadi ir pietiekoši ilgs un nozīmīgs periods, lai pārliecinātos, cik svarīgi ir būt kopā, kopīgi veikt sabiedrībai derīgus darbus. Kopīgais darbs ir vainagojies ar reāliem panākumiem, ir uzkrāta vērtīga pieredze Mācības izprašanas darbā, lai turpmāk vēl labāk un kvalitatīvāk pildītu savus pienākumus līdzcilvēku labā.

Jūs jau zināt, ka visus laiku tiek uzturēta un regulāri darbojas GV biedrības mājaslapa www.gvbiedriba.lv. Nesen lapa tika pārcelta uz jaunu, mūsdienīgāku platformu ar lielākām iespējām. Pārcelšanas darbs prasīja gan papildu līdzekļus, gan atbildīgās administratores rūpes un biedru palīdzību. Ar biedrības palīdzību ir paredzēts pārcelt uz jaunu platformu arī sirius-riga.lv mājaslapu, biedri ir aicināti pieteikties palīdzēt īstenot arī šīs lapas pārcelšanas darbu.

Liels un rūpīgs darbs tika paveikts 15 video iestrādāšanai ar subtitriem latviešu valodā: https://gvbiedriba.lv/category/video/, kas publicēti arī jaunizveidotā Gudrības Vārda youtube kontā un FaceBook lapā. Materiāls, kas uzkrāts Sūtnes projekta “Palīdzības Roka” laikā ar mūsu pieredzes stāstiem, atainots  sadaļā Dzīvesstāsti https://gvbiedriba.lv/video-palidzibas-roka/.

Daudzi no jums ir ļoti novērtējuši arī to, ka pa šiem gadiem ar Tatjanas Mikušinas palīdzību ir nākušas klajā Lielās Baltās Brālības Mācības grāmatas, kas tulkotas latviešu valodā un izdotas izdevniecībā SolVita.

Esam ļoti pateicīgi visiem tiem brīvprātīgajiem, kas, nesaudzējot sevi, netaupot savu laiku un līdzekļus, darbojās grāmatu izstādēs un pasākumos. Viens no sevišķi spilgtiem piemēriem bija grāmatas “IMPERATORS NIKOLAJS II. KRUSTA CEĻŠ”  ļoti veiksmīga un apjomīga dāvināšanas akcija 2017. gada nogalē filmas “Matilde” skatītājiem, kā arī bibliotēkām un skolām. Šī grāmata kalpoja par līdzsvaru filmā atainotajai netaisnīgajai un nežēlīgajai Nikolaja II apmelošanai.

Sirsnīgi pateicamies par Jūsu katra devumu kopējā darbā, par sniegto ieguldījumu Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšanā!

Pateicoties Jūsu atbalstam bija iespējams intensificēt šo darbu ar grāmatu dāvināšanas akcijas “Izlasi pats un iedod draugam” palīdzību.

Sakām īpašu paldies visiem uzticīgajiem un pašaizliedzīgajiem biedriem un atbalstītājiem, kuri ir kopā ar mums visus šos gadus, vienmēr bijuši atsaucīgi un aktīvi iesaistījušies biedrības kopīgo uzdevumu veikšanā un arī nākuši ar savām iniciatīvām kopīgam labumam. Priecājamies par tiem jaunajiem domubiedriem, kuri nesen mums pievienojušies, tā mēs kopā kļūstam arvien bagātāki, stiprāki, drošāki veikt arī augstāka līmeņa uzdevumus, lai biedrība arī turpmāk godam nestu svēto Gudrības Vārdu.

Jūs visus sirsnīgi sveicam!

Mīlestībā un Pateicībā, Gudrības Vārda biedrības valde