Ar Dievu viss ir iespējams

Apsveikumi

Apsveikums 2016. gada nogalē

21.12.2016

Lai Jaunā gadā neizsīkstoša Dievišķa iedvesma un radošā enerģija!

Gudrības Vārda biedrībai 5 gadi

12.01.2016

Gudrības Vārda biedrība šajā laikā atskatās uz pirmajiem 5 savas darbības gadiem: no 2011. līdz 2016.Šis laiks ir bijis svarīgiem notikumiem bagāts. Mums bijusi laime piedzīvot jo īpaši nozīmīgus, pat unikālus notikumus, kas zelta burtiem ierakstāmi biedrības un visas Latvijas vēsturē: 2012. gada pavasarī Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina pieņēma Latvijas Gudrības Vārda biedrības ielūgumu un pirmo reizi ieradās Latvijā. 2012. gada 2. jūnijā viņa nolasīja lekciju „Senās Mācības būtība” Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē.

Gudrības Valdoņu novēlējumi

01.01.2014

Laimīgu Jauno gadu! Tulkots no www.sirius-ru.net…