Ar Dievu viss ir iespējams

Grāmatas

Grāmatas “MĀCĪBA PAR APZIŅAS MAINĪŠANU” prezentācija

29.07.2020

2020. gada 11. jūlijā Rīgas Sirius Centrā notika ilgi gaidīts pasākums grāmatas “MĀCĪBA PAR APZIŅAS MAINĪŠANU” prezentācija. Oriģināls «УЧЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОЗНАНИЯ» tika izdots jau 2015. gadā izdevniecībā “Sirius”. Grāmata latviešu valodā tika sagatavota un izdota izdevniecībā SOL VITA.

Grāmata “ĪSIE ROZĀRIJI”

03.06.2019

Šī grāmata ir īpaša 21. gs. lūgšanu grāmata. Grāmata ir radīta, pamatojoties uz Mācību, kas saņemta ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību. Mācība nepieder kādai vienai reliģijai, bet pieņem visas patiesas reliģijas.

Piemiņas pasākums, veltīts 100-gadei kopš Cara Nikolaja II ģimenes nogalināšanas

18.07.2018

Jau 2013. gadā, kad izdevniecībā СириуС tika izdota grāmata «Покаянее спасет Россию. О царской семье», izdevniecība “SOL VITA” 2014. gada decembrī laida klajā šo grāmatu latviešu valodā – “Grēku nožēlošana glābs Krieviju. Par Cara ģimeni”. Grāmata veltīta Krievijas pēdējam imperatoram Nikolajam II Romanovam un viņa ģimenei. Šajā darbā autores T.Mikušina, J.Iļjina un O.Ivanova ir sniegušas objektīvu skatījumu uz notikumiem Krievijā pirms gadsimta, pamatojoties uz tā laika dokumentiem un laikabiedru atmiņām Bija nepieciešams iepazīstināt latviešu sabiedrību ar tā laika vēsturisko notikumu patieso izklāstu un objektīvu izskaidrojumu, kas balstīts uz patiesiem faktiem. 2014. gada 7. decembrī notika šīs grāmatas prezentācija, ko vadīja izdevniecības “SOL VITA”  vadītāja Veronika Lāce. Tas bija neaizmirstams pasākums, kas daudziem tajā klātesošajiem lika aizdomāties arī par mūsu attieksmi pret traģiskajiem notikumiem, kas saistīti ar Cara ģimeni  un Krievijas likteni.

“Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana”

07.07.2018

Kopš tā laika ir pagājuši 100 gadi, kad 1918. gadā naktī no 16. uz 17. jūliju nežēlīgi tika nogalināti cars Nikolajs II un viņa ģimenes locekļi. Jeļenas Iļjinas grāmatā “Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana”, pamatojoties uz jaunatklātajiem faktiem, atspēkoti galvenie apmelojošie stereotipi, kurus XX gadsimta sākumā radīja tie paši sazvērnieki, kuri organizēja Krievijas cara gāšanu. Pirmais grāmatā atmaskotais mīts ir mīts par cara Nikolaja II atteikšanos no troņa. Autore pārliecinoši pierāda, ka tā dēvētais manifests par atkāpšanos ir viltots, ka cars to nav ne rakstījis, ne parakstījis. Nevis cars atteicās no Krievijas, bet Krievija atteicās no cara..

Grāmata “SŪTNE”

18.07.2017

Izdevniecības “Sol Vita” apgādā iznākusi grāmata “SŪTNE”. Tās autore sastādītāja Olga Ivanova grāmatā ir iekļāvusi Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas rakstus, intervijas, sarunu pierakstus, citātus no viņas publiskajām runām, kur viņa stāsta par savu misiju uz Zemes, atklāj Gudrības Valdoņu Mācības būtību, dalās savā pieredzē, kā atrast Dievu sevī, un par daudz ko citu.

Grāmata “Gudības Vārds 4”

06.07.2017

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā T. Mikušinas grāmatu “Gudrības Vārds 4” latviešu valodā.Šī grāmata ir turpinājums pirmajām trim Gudrības Vsldoņu vēstījumu grāmatām latviešu valodā “Gudrības Vārds 1”, “Gudrības Vārds 2” un “Gudrības Vārds 3”.Šajā ceturtajā grāmatā ir apkopoti Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemti laikā no 2011. gada 27. decembra līdz 2016. gada 22. decembrim.

IMPERATORS NIKOLAJS II. Krusta ceļš

05.01.2017

Izdevniecība “Sol Vita” laidusi klajā autoru T. Mikušinas, J. Iļjinas, O. Ivanovas grāmatu “KRUSTA CEĻŠ. Imperators Nikolajs II” no populāro grāmatu sērijas latviešu valodā. Šī jaunā grāmata turpina un papildina agrāk izdotajā grāmatā “Grēku nožēlošana glābs Krieviju. Par cara ģimeni” aizsākto tematu par traģiskajiem notikumiem Krievijā pagājušā gadsimta sākumā.

Iznākusi grāmata”MŪZIKAS NOSLĒPUMI” latviešu valodā

27.12.2016

Izdevniecības Sol Vita apgādā iznākusi grāmata “MŪZIKAS NOSLĒPUMI” – rakstu krājums, kura autores ir Tatjana Mikušina un Jeļena Iļjina un kas aizsāk jaunu sēriju “Garīgi tikumiskā kultūra”. Visu mūsu dzīvi pavada skaņas un mūzika. Tās kvalitāte tieši un būtiski ietekmē visu turpmāko cilvēces evolūcijas gaitu. Kāda kvalitāte ir mūzikai, kas nepārtraukti skan mūsu dzīvē: veikalos, kafejnīcās, televīzijas pārraidēs…

Iznākusi grāmata “ESAMĪBAS FILOZOFIJA Tatjanas Mikušinas darbos” latviešu valodā

25.12.2016

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā grāmatu “ESAMĪBAS FILOZOFIJA Tatjanas Mikušinas darbos”, kuras autore sastādītāja ir Žanna Novičeva. Šī grāmata ir rakstīta, filozofiskā un vēsturiskā skatījumā pētot Gudrības Valdoņu Mācību, kas saņemta ar Tatjanas Mikušinas starpniecību.Grāmatas autores pētījums ir pirmais mēģinājums apkopot Tatjanas Mikušinas pieņemtās filozofiski ētiskās Mācības galvenās tēzes un klasificēt tās atbilstoši filozofijas zinātniskajām koncepcijām un terminiem. Šajā pētījumā nav aplūkoti visi Mācības filozofiskie aspekti, bet tikai viens – mācība par esamību jeb ontoloģija.

Tatjanas Mikušinas grāmata”PAR MĪLESTĪBU UN SEKSUĀLO ENERĢIJU”

11.06.2016

Izdevniecības “Sol Vita” apgādā latviešu valodā iznākusi Tatjanas Mikušinas grāmata “PAR MĪLESTĪBU UN SEKSUĀLO ENERĢIJU” no sērijas “Populāras grāmatas”.Šajā grāmatā ir stāstīts par vienu no vissvarīgākajiem mūsu dzīves aspektiem: par īstajām Mīlestības jūtām, kas ir tik augstas, absolūtas un bez jebkādiem nosacījumiem, ka tās var nosaukt par Dievišķo Mīlestību.