Ar Dievu viss ir iespējams

Grāmatas

Iznākusi Tatjanas Mikušinas grāmata “Jūs mīlat, tātad jūs esat dzīvi!”

17.07.2012

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Tatjanas MIkušinas grāmatu “Jūs mīlat, tātad jūs esat dzīvi!”. Šajā grāmatā ir sakopoti ar viņas starpniecību saņemtie Gudrības Valdoņu vēstījumi un vēstījumu fragmenti par Mīlestību – absolūto, Dievišķo Mīlestību, kas vienīgā var pavērt cilvēcei ceļu nākotnes pasaulē un bez kuras turpmāka eksistence un evolūcija nav iespējama.

Par iespēju iegādāties izdevniecības SiriuS izdevumus

11.07.2012

Izdevniecības SiriuS (СириуС) izdevumus ir iespējams iegādāties Latvijā, izdevniecībā Sol Vita, Rīgā, Cēsu ielā 26.

Iznākusi grāmata “JAUNĀ LAIKA ROZĀRIJS”

01.06.2012

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā grāmatu latviešu valodā “JAUNĀ LAIKA ROZĀRIJS”. Šajā grāmatā ir rozāriji, kurus Tatjana Mikušina ir sastādījusi saskaņā ar Dievišķās Būtnes Sanata Kumaras lūgumu un padomiem. Tajos ir teksti no Gudrības Valdoņu vēstījumiem, kas doti ar viņas starpniecību, un izmantotas gan tradicionālās kristiešu lūgsnas, gan arī hinduistu mantras.

Iznākusi Tatjanas Mikušinas grāmata”Labais un ļaunais”

21.05.2012

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Tatjanas Mikušinas grāmatu “Labais un ļaunais” latviešu valodā (ar apakšvirsrakstu “Pārdomas, Helēnas Blavatskas “Slepeno Doktrīnu” lasot”). Šī grāmata ir uzrakstīta Gudrības Valdoņu vadībā, kuru vārdi tagadējai cilvēku paaudzei ir zināmi: Sanats Kumara, Gautama Buda, Kungs Maitreija, Jēzus Kristus, El Morija.

Iznākusi grāmata”Gudrības Vārds 4″

22.04.2012

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Dievišķo Gaismas Skolotāju vēstījumu grāmatu “Gudrības Vārds 4” latviešu valodā. Tā satur Dievišķo Valdoņu doto diktātu ciklu, kas saņemts ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību 2011. un 2012. gadu mijā – no 27. decembra līdz 2. janvārim.

Iznākusi grāmata “Gudrības Vārds 3”

24.01.2012

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Dievišķo Gaismas Skolotāju vēstījumu grāmatas trešo sējumu latviešu valodā “Gudrības Vārds 3”.

Iznācis jauns  „Слово Мудрости” („Gudrības Vārds”) izdevums Latvijā

16.12.2011

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā „Слово Мудрости” – Tatjanas Mikušinas grāmatu oriģinālvalodā trijos sējumos, kuros ietilpst visi Gaismas Skolotāju dotie vēstījumi jeb diktāti, ko viņa ir saņēmusi laikā no 2005. gada 4. marta līdz 2011. gada 26. jūnijam.

Iznākusi J. Rezņičenko grāmata “Bērna harmoniska attīstība, audzināšana un apmācība no pirmajām mūža dienām”

08.12.2011

Izdevniecība Sol Vita (http://www.solvitasgramatas.lv) laidusi klajā Jekaterinas Rezņičenko grāmatu “Bērna harmoniska attīstība, audzināšana un apmācība no pirmajām mūža dienām”.

„Mātes Marijas Rozāriji” latviešu valodā

14.11.2011

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā pirmo Rozāriju grāmatu latviešu valodā „Mātes Marijas Rozāriji”, kurā ietverti Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas sastādītie Rozāriji. Šie Rozāriji ir tradicionālajā kristiešu Rozāriju formā, ar tradicionālajām kristiešu lūgšanām, bet teksti ir ņemti no Dievišķo Gaismas Skolotāju vēstījumiem, kas 21. gadsimtā doti cilvēcei ar Tatjanas Mikušinas starpniecību.

Grāmata “Gudrības Vārds 1”   ir iznākusi jaunā izdevumā

12.04.2011

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā Dievišķo Gaismas Skolotāju vēstījumu grāmatu “Gudrības Vārds 1” latviešu valodā. Tajā ir ietverti visi diktāti, ko Gaismas Skolotāji ir devuši ar Lielās Baltās Brālības sūtņa Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. gada 4. marta līdz 30. jūnijam.