Ar Dievu viss ir iespējams

Jaunumi

Atskats uz Gudrības Vārda biedrības 10 darbības gadiem

11.01.2021

2021. gada 12. janvārī Gudrības Vārda biedrībai aprit jau 10 tās pastāvēšanas un darbības gadi. Visus šos gadus mūs vienojusi kopības sajūta un kopīgs darbs cilvēku labā.Atskatoties uz šajā periodā kopā noieto ceļu, varam atzīmēt, ka biedrība godam centusies pildīt savu galveno uzdevumu – Dievišķo principu iedzīvināšanu sabiedrībā. Šim galvenajam uzdevumam pakārtotais svarīgākais uzdevums bija un joprojām ir Gudrības Skolotāju Mācības padziļināta apgūšana, tās praktiska pielietošana dzīvē un Mācības izplatīšanas darbs sabiedrībā.

Mātes Marijas žēlastības stunda

07.12.2020

Dārgie draugi! Atgādinām jums par dispensāciju „Žēlastības stunda”, ko dāvājusi Iemīļotā Māte Marija un kas norisinās katru gadu 8. decembrī no 12:00 līdz 13:00 pēc vietējā laika.  Tā ir Liela Debesu Žēlastība!

Mainām apziņu, stiprinām Gara spēku

16.10.2020

“Viss ir atkarīgs no cilvēka sirds īpašībām, no viņa garīgo īpašību attīstības pakāpes. Bet gandrīz jebkurš cilvēks, ja viņš parādīs zināmu tiesu koncentrācijas un uzcītības, ir spējīgs panākt fiziskajā plānā to, uz ko viņš tiecas.” Kungs Surija 2009. gada 2. decembrī. Šo nebūt ne vieglo tēmu par apziņas mainīšanu un Gara spēka stiprināšanu pasākuma vadītāja bija rūpīgi izstrādājusi un pasniedza klausītājiem iespējami viegli uztveramā formā. Prezentācijas noslēguma daļā lektore aicināja kopīgi ieskatīties ES ESMU TAS KAS ES ESMU 2008. gada 8. janvāra Vēstījumā “Baušļi”. Papildus rakstam pievienots: Sūtnes T. N. Mikušinas komentārs Mācības 1.tēzei “Motīvs piešķir virzienu garīgajiem meklējumiem”.

Ieskatīties citā pasaulē: unikāla cilvēka dzīvesstāsts / ar subtitriem latviešu valodā

10.10.2020

Publicēti 7 video: T. Mikušinas intervija žurnālam “Misterija”
Intervētāja – žurnāliste Līga Zītara
Vieta: Rīgā, 2016. gada martā

Ilūzija un tās savākšana. Mācība par apziņas mainīšanu. Tatjana Mikušina / Video ar subtitriem latviešu valodā

07.10.2020

“Mācība par apziņas mainīšanu ir galvenā Mācība, ko mēs pārvadām caur mūsu Sūtni reizē ar Karmas likumu un dvēseles Reinkarnācijas likumu.” Kungs Surija 2014. gada 22. jūnijā   Skaidrojums sniegts saistībā ar grāmatas “MĀCĪBA PAR APZIŅAS MAINĪŠANU” izdošanu. Oriģināls «УЧЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОЗНАНИЯ» tika izdots 2015. gadā izdevniecībā “Sirius”. Grāmata latviešu valodā tika sagatavota un…

Gudrības Skolotāju Mācības Vēstījumu lasīšana – mūsu ikdienas vissvarīgākais garīgais darbs

08.09.2020

Laika periodā no 2019. gada 1. maija līdz 2020. gada 1. septembrim mūsu ikdienu piepildīja un bagātināja nodarbošanās ar ļoti svarīgu garīgo praksi – Gudrības Skolotāju Vēstījumu kopīgu lasīšanu. Šo 15 mēnešu kopdarbā tika izlasīta visa Gudrības Skolotāju Mācība. Ko mums ir devis un dod šis garīgais darbs, kas ir mainījies mūsos un apkārtnē, vai esam kļuvuši labāki, gudrāki, līdzsvarotāki?

Ikdienas vēstījumu lasīšana

02.09.2020

No 2019. gada 1. maija līdz š.g. 1.septembrim mēs kopīgi izlasījām visus Vēstījumus, visu Gudrības Valdoņu Mācību, kas dota ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību. Ja turpiniet šo garīgo praksi, ņemiet vērā, ka lasām tikai vienu vēstījumu dienā! Paralēli nelasām vēstījumus no vairākiem cikliem. Ja to darījāt, tad šobrīd visi tiek aicināti to pārtraukt un turpināt lasīt tikai vienu vēstījumu dienā. 

Žurnālistes Līgas Zītaras grāmatas “Gaismas mirkļi” prezentācija

30.08.2020

Pazīstamās žurnālistes Līgas Zītaras jaunajā grāmatā “Gaismas mirkļi” sakopoti materiāli no viņas intervijām ar daudzām sabiedrībā pazīstamām personībām. Starp daudzajiem “Gaismas mirkļiem” grāmatā izceļas publikācija, sastādīta no autores intervijām ar Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu un Līgas Zītaras raksta par Tatjanu Mikušinu “Dāvināt spārnus dvēselēm” “Ezotēriskajā gadagrāmatā 2017”. Pateicoties tieši Līgai Zītarai, latviešu lasītājiem kļuva iespējams uzzināt par Gudrības Skolotāju Mācību, kas saņemta ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību, Mācību, kas paredzēta kā palīdzība Zemes cilvēcei. Uz grāmatas prezentāciju bija uzaicināta pati grāmatas autore Līga Zītara, viesu vidū bija arī dažādu profesiju pārstāvji. Tā kā īpaša uzmanība tika veltīta tieši publikācijai jaunajā grāmatā par Tatjanu Mikušinu un viņas Misiju, tad šī “Gaismas mirkļa” apskaidrība brīnumainā veidā vienoja visus klātesošos. Tas bija ar prātu neizskaidrojams mirklis, kad sirsnībā un sapratnē varēja vienoties tik dažādu profesiju, pasaules uzskata un rakstura cilvēki.

Gudrības Valdoņu Mācības ceļš pie lasītājiem 2020. gada augustā

27.08.2020

Ar prieku varam pavēstīt, ka Gudrības Valdoņu Mācības plašāka mēroga izplatīšanas iespējas ir atjaunojušās! Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem līdz šim Mācības izplatīšanas darbs noritēja mazākos apjomos, izmantojot dažādas iespējas, piemēram, Mācības grāmatu pasūtīšana caur internetu. Šo iespēju izmantoja daudzi lasītāji, radās pat iespaids, ka cilvēki sākuši apzināties tieši drukāto tekstu, tieši grāmatas vērtību Mācības labākai apgūšai. Paraugoties no pozitīvās puses, daudziem izolācijas apstākļi pat nākuši par labu: skriešanas pa dzīvi vietā bija pienākusi reize mierīgākai dzīvei ar iespējām apdomāt, apsvērt, pārvērtēt vērtības.

Grāmatas “MĀCĪBA PAR APZIŅAS MAINĪŠANU” prezentācija

29.07.2020

2020. gada 11. jūlijā Rīgas Sirius Centrā notika ilgi gaidīts pasākums grāmatas “MĀCĪBA PAR APZIŅAS MAINĪŠANU” prezentācija. Oriģināls «УЧЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОЗНАНИЯ» tika izdots jau 2015. gadā izdevniecībā “Sirius”. Grāmata latviešu valodā tika sagatavota un izdota izdevniecībā SOL VITA.