Ar Dievu viss ir iespējams

Biedru tiesības un pienākumi

Saskaņā ar Gudrības Vārda biedrības statūtiem biedrības biedriem ir šādas tiesības:

  1. Piedalīties biedrības pārvaldē,
  2. Saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
  3. Piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

Gudrības Vārda biedrības biedru pienākumi:

  1. Ievērot biedrības statūtus un izpildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
  2. Regulāri maksāt biedru naudu ( 4,50 € mēnesī ),
  3. Ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

Ar biedru sapulces vai valdes lēmumu biedrības biedram var tikt noteiktas atsevišķas saistības. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.