Ar Dievu viss ir iespējams

El Morija 20.04.2006

Norādījumi par to, kādai jābūt jūsu attieksmei pret visu,
kas ir jūsu apkārtnē blīvajā pasaulē un smalkākajās pasaulēs

El Morija
2006. gada 20. aprīlī

ES ESMU El Morija Hans, no jauna atnācis pie jums caur manu sūtni.
Un tāpat kā agrāk, es atnācu, lai parunātu ar jums un dotu norādījumus par jūsu dzīvi un par jūsu vietu visumā.
Tāpat kā bērni, kas atnāk šajā pasaulē, lai izzinātu to, arī jūs sākat pasaules izzināšanas procesu, tikai tās pasaules, kas pagaidām ir aiz jūsu fizisko maņu orgānu uztveres robežām.
Taču tā pasaule pastāv, un tā ir Augstākā Realitāte, kurā ar laiku jūs piedzimsiet un uzturēsieties.
Pirms iemiesojuma, kad jūsu dvēsele atradās smalkajā pasaulē, jūs saņēmāt apmācību un norādījumus, kas jūs sagaida, kad jūs pāriesiet blīvajā, fiziskajā pasaulē. Tagad es nāku, lai dotu jums norādījumus, kas jūs sagaida, kad jūs pāriesiet smalkajā pasaulē.
Tāpēc, ka, jo lielāka būs jūsu gatavība pārejai smalkajā pasaulē, jo mazāk pūļu jūsu dvēselei vajadzēs, lai adaptētos mūsu pasaulē. Mēs runājam visiem, bet uztvert informāciju, ko satur diktāti, un it sevišķi izlasīt to informāciju, kas rakstīta starp rindām, katrs nevar. Ar to diktāti, kad tie nāk no Augstākajām oktāvām, atšķiras no vēstījumiem, ko jūs saņemat no zemāka līmeņa astrālā un mentālā plāna. Daudzu dimensiju un daudzu plānu vēstījumi. Informācija tiek aprēķināta tā, lai būtu saprotama katram neatkarīgi no viņa apziņas līmeņa. Tomēr ir kaut kas, kas ir apslēpts aiz vispārējām frāzēm un kļūst saprotams tikai tam, kas prot redzēt starp rindām un dzirdēt balsi klusumā.
Informācija domāta katram, taču ne visi ir spējīgi visu uzņemt.
Lai jūs nemulsina, ka ļoti daudzas lietas paslīd garām jūsu ārējai apziņai. Pienāks posms jūsu Ceļā, kad jūs pēkšņi sāksiet apjēgt to, ko agrāk nevarējāt saprast. Zināšanas sāks ienākt jūsu prātā, un jūs nesapratīsiet, no kurienes jūs pēkšņi to zināt. Jūs pūlēsieties atcerēties informācijas avotu, bet nespēsiet to atcerēties. Tomēr kaut kad jūs atcerēsieties, ka lasījāt šos Dievišķo Skolotāju diktātus un neapzināti saņēmāt informāciju, kas bija starp rindām.
Jūs pieslēdzaties noteiktam informācijas un enerģētiskajam egregoram, lasot šos diktātus, un jūs kļūstat spējīgi spontāni iziet uz dažādiem smalkās pasaules slāņiem un saņemt informāciju tieši no Augstākajām oktāvām. Jūs saņemat apmācību miegā, un jūs saņemat apmācību apgaismības un izpratnes veidā, spontāni izejot uz augstu ēterisku līmeni.
Tāpēc ne viss ir tik vienkārši, kā šķiet pirmajā acu uzmetienā.
Tomēr man jānovērš jūsu bažas. Nekāda informācija un nekāda pieslēgšanās informācijas avotam nenotiks bez jūsu piekrišanas. Jūs varat lasīt šos vēstījumus, izjūtot neuzticību avotam, šauboties, un ar to pašu jūs noliksiet nepārvaramu enerģētisku barjeru starp mums un sevi.
Tikai tajā gadījumā, kad jūsu dvēsele priecājas un līksmo, lasot mūsu vēstījumus, un jūs ar visu savu būtību izsakāt gatavību turpmākajai apmācībai un turpmākajai informācijas, zināšanu un enerģijas saņemšanai, tikai tajā gadījumā Debesis atklāj jūsu priekšā savas iespējas un jūs saņemat pieeju mūsu bibliotēkām, mūsu klasēm un datu bāzēm.
Tas ir tāpat, kā jūs saņemat pieejas paroli noteiktai informācijai. Šī parole jums tiek dota tikai tajā gadījumā, kad jūs izsakāt savu gatavību sadarboties ar mums un saņemt mūsu informāciju. Tomēr arī mēs no savas puses novērtējam jūsu apziņas līmeni, un jūs saņemat pieeju tām enerģijām un tai informācijai, ko spējat apgūt. Mēs rūpīgi sekojam, lai jūsu saņemtā enerģijas deva nepārsniegtu to slieksni, kas var nodarīt jebkādu ļaunumu jūsu veselībai vai jūsu smalkajiem ķermeņiem.
Tāpēc pasauļu savstarpējas iekļūšanas process un pasauļu sadarbības process ir pakļauts rūpīgai kontrolei. Nevar cilvēks ar savtīgiem motīviem saņemt pieeju informācijai, ko viņš var izmantot kādam par ļaunu, lai kas tas arī nebūtu. Par kritēriju vienmēr kalpo jūsu vibrācijas. Katrs no jums nes sevī unikālu vibrāciju spektru. Jūs esat Dievišķās Liesmas unikāla izpausme. Un jūsu sasniegumu pakāpe uzliek ne ar ko neizdzēšamas pēdas jūsu Liesmai, jūsu vibrācijām. Tāpēc mēs vienmēr varam atšķirt jūs pēc jūsu liesmām, pēc jūsu vibrācijām un tātad pēc jūsu apziņas līmeņa.
Jums nav jāraizējas, ka jūs nesaņemat kaut kādu informāciju tieši no mums. Informācijas nodošanas un saņemšanas process no smalkā plāna ir gadsimtos izstrādāts process. Jūs saņemat tik, cik ir nepieciešams, un tad, kad pienāk tam piemērots laiks.
Tomēr jums pastāvīgi ir jāgaida. Ja jūs netieksieties un neparādīsiet savu gatavību, tad enerģija nevarēs iekļūt jūsu aurā, un jūs paši sevi izolēsiet no informācijas, kas nāk no smalkā plāna.
No vienas puses, jums nav jāraizējas, ka jūs nesaņemat informāciju, no otras puses, jums jābūt gataviem pieņemt informāciju tieši tajā brīdī, kad tai pie jums jānokļūst.
Šo divu, kā varētu likties, nesavienojamo īpašību apvienošana kļūst par aktuālu nepieciešamību.
Jūs saņemat informāciju tad, kad atbrīvojaties no tīri egoistiskas vēlēšanās, lai jums kaut kas piederētu. Informācija nonāk pie jums tādā pakāpē, kādā jūs esat spējīgi atbrīvoties no jūsu pašu nereālās daļas un tātad paaugstināt savas vibrācijas līdz tādam līmenim, kad jūs esat spējīgi sasniegt tās oktāvas, kurās šī informācija kļūst jums pieejama.
Nevar būt standartizētas pieejas visiem. Katram piemīt sava unikāla Dievišķības izpausme fiziskajā pasaulē. Pati galvenā īpašība būs jūsu spēja iemīlēt Radītāja plānu un nepārstāt brīnīties par visu to Dievišķības izpausmes daudzveidību, kas pastāv jūsu apkārtnē. Nenoslēgties sevī un savās problēmās, bet vērot Dievišķo izpausmju daudzveidību un dažādību. Māka redzēt Dievišķos brīnumus un izbaudīt tos. Lūk, kāpēc tika teikts, ka līdz tam laikam, kamēr jūs nekļūsiet kā mazi bērni, jūs nevarēsiet ieiet Debesu Valstībā.
Es devu jums šodien norādījumus, kā jums jāuztver jūsu kontakti citam ar citu un ar Dievišķo Realitāti un kādai jābūt jūsu attieksmei pret visu, kas ir ap jums jūsu blīvajā pasaulē un smalkākās pasaulēs.
Es ceru, ka norādījumi, ko jūs saņēmāt, veicinās jūsu attīstību un bagātinās jūs.
Bet tagad pienācis laiks atgādināt jums par katra mēneša 23. datuma dispensāciju, ko es devu iepriekšējos diktātos*. Tagad man jāpaziņo, ka šī dispensācija kļūst pieejama un to praktizē ļoti daudzas grupas un indivīdi. Tāpēc ir pieņemts lēmums, lai šīs dispensācijas darbības efektivitāte tiktu pareizināta ne tikai ar cilvēku skaitu, kas piedalās šajā dispensācijā, bet šīs dispensācijas darbība tiks palielināta vēl par kārtu**katram, kas neizlaidīs nevienu šī gada divdesmit trešo datumu, sākot no 2006.gada 23. aprīļa.
Es apsveicu jūs, jo šī jaunā Dievišķā žēlastība kļuva pieejama, pateicoties jūsu sasniegumiem Ceļā.

ES ESMU El Morija Hans, un es noliecu galvu Dieva Gaismas priekšā jūsos.

——————————————————————————–

El Morija 2006. gada 20. aprīlī

 

* El Morijas diktāti 2005.gada 27. jūnijā un 2006.gada 7. janvārī.

** par kārtu – t.i. 10 reizes (tulk. piez.).