Ar Dievu viss ir iespējams

Iznākusi grāmata “ESAMĪBAS FILOZOFIJA Tatjanas Mikušinas darbos” latviešu valodā

25.12.2016

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā grāmatu “ESAMĪBAS FILOZOFIJA Tatjanas Mikušinas darbos”, kuras autore sastādītāja ir Žanna Novičeva.

Šī grāmata ir rakstīta, filozofiskā un vēsturiskā skatījumā pētot Gudrības Valdoņu Mācību, kas saņemta ar Tatjanas Mikušinas starpniecību.

Grāmatas autores pētījums ir pirmais mēģinājums apkopot Tatjanas Mikušinas pieņemtās filozofiski ētiskās Mācības galvenās tēzes un klasificēt tās atbilstoši filozofijas zinātniskajām koncepcijām un terminiem. Šajā pētījumā nav aplūkoti visi Mācības filozofiskie aspekti, bet tikai viens – mācība par esamību jeb ontoloģija.

Autore sīki izpētījusi un iekļāvusi grāmatā skaidrojumus par ontoloģiju. Gudrības Valdoņu Mācība salīdzināta ar citiem pastāvošajiem ontoloģijas novirzieniem, analizēti dažādie uzskati par Visuma un cilvēka esamības svarīgākajiem aspektiem un pamatots, kāpēc šī Mācība ir filozofiski ētiska Mācība un kādas tajā iekļautās koncepcijas padara to par vienu no 21. gs. filozofisko mācību stūrakmeņiem.

T. Mikušinas darbos ir zināšanas daudzās filozofijas nozarēs: ontoloģijā (mācība par esamību), gnozeoloģijā (mācība par izzināšanu), ētikā (mācība par tikumību), filozofiskajā antropoloģijā u.c. Aplūkojot Mācību caur dažādo filozofisko uzskatu prizmu, tā ir tuva ideālistu idejām un apvieno sevī gan objektīvā ideālisma koncepciju, apliecinot, ka substances pamatā ir Dievs jeb dievišķā enerģija, gan subjektīvā ideālisma koncepciju skaidrojumā par fiziskās pasaules izcelsmi (ideja par fizisko pasauli kā ilūziju, cilvēka apziņas augli).

Ir cerība, ka T. Mikušinas jaunā filozofiski ētiskā Mācība kļūs par ceļa rādītāju filozofiskās domas attīstībā, kas iezīmē postmodernisma vērtību ēras beigas un jaunas ēras sākumu – atgriešanās ēras pie īstenām tikumiskām vērtībām – mīlestības, līdzcietības, žēlsirdības, goda, cieņas – tām, kas ir cilvēka dvēseles labākās nezūdošās īpašības. Grāmata domāta visai plašam lasītāju lokam – gan tiem, kas padziļināti pievērsušies filozofijas studijām, gan katram zinātkāram cilvēkam, kas vēlas paplašināt savu apziņas apvārsni un domas lidojumu.

Informācija:
www.sirius-riga.lv
www.solvitasgramatas.lv