Ar Dievu viss ir iespējams

Grāmata “Gudības Vārds 4”

06.07.2017

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā T. Mikušinas grāmatu “Gudrības Vārds 4” latviešu valodā.
Šī grāmata ir turpinājums pirmajām trim Gudrības Vsldoņu vēstījumu grāmatām latviešu valodā “Gudrības Vārds 1”, “Gudrības Vārds 2” un “Gudrības Vārds 3”.
Šajā ceturtajā grāmatā ir apkopoti Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemti laikā no 2011. gada 27. decembra līdz 2016. gada 22. decembrim.
Tagad visa ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtā Mācība latviešu valodā ir izlasāma šajās četrās grāmatās.

Laikā no 2005. gada līdz 2016. gadam Gudrības Valdoņi ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību ir devuši cilvēcei visu Mācību tik pilnīgi, cik cilvēces pašreizējā apziņa spēj to uztvert. Vairāk nekā 480 vēstījumos ir pateikts viss, ko mums pašlaik ir svarīgi zināt. Tik plašai auditorijai – visai Zemes cilvēcei pirmo reizi ir dotas slepenās zināšanas, kas agrākajos laikos bija apgūstamas tikai mistēriju skolās iesvētītajiem, ir sniegti norādījumi un ieteikumi mūsu apziņas paātrinātai mainīšanai, zināšanas par kosmisko ciklu maiņu un to, kas notiek uz planētas šajā sakarā, un daudzas citas mums vajadzīgas zināšanas. Šī ir Gudrības Valdoņu sniegtā palīdzība cilvēcei sarežģītajā pārejas posmā – zināšanas par galvenajiem Visuma jeb Dievišķajiem likumiem – Tikumisko likumu, Karmas jeb cēloņu un seku likumu un Reinkarnācijas likumu, un nepieciešamību tos ievērot ikdienas dzīvē.

Informācija:

www.sirius-riga.lv
www.solvitasgramatas.lv