Ar Dievu viss ir iespējams

Grāmatas “MĀCĪBA PAR APZIŅAS MAINĪŠANU” prezentācija

29.07.2020

“Mācība par apziņas mainīšanu ir galvenā Mācība, ko mēs pārvadām caur mūsu Sūtni reizē ar Karmas likumu un dvēseles Reinkarnācijas likumu.”  Kungs Surija 2014. gada 22. jūnijā

2020. gada 11. jūlijā Rīgas Sirius Centrā notika ilgi gaidīts pasākums grāmatas “MĀCĪBA PAR APZIŅAS MAINĪŠANU” prezentācija. Oriģināls «УЧЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОЗНАНИЯ» tika izdots jau 2015. gadā izdevniecībā “Sirius”. Grāmata latviešu valodā tika sagatavota un izdota izdevniecībā SOL VITA. Sociālās izolācijas periodā mūsu pasākumi tika atcelti, bet, kolīdz valstī atkal tika atļauti nelieli pasākumi, tā tika organizēta jaunās grāmatas prezentācija. Tikšanās noritēja ļoti siltā un sirsnīgā atmosfērā, jo mēs bijām ļoti noilgojušies pēc dzīvas savstarpējas saskarsmes. Nelielo Sirius Centra telpu atkal pēc ilgāka laika piepildīja mūsu domubiedru saliedētā komanda. Gaidīšanas prieks pārtapa satikšanās priekā! Mēs satikāmies ne tāpēc, lai kopā izklaidētos, bet gan lai mēģinātu risināt daudzus neatliekamus jautājumus. Lai apliecinātu viens otram ātri ritošā laika prasību, kad vairs nepietiek ar pārdomām, ir jāspēj jau reāli darboties! Sociālās distancēšanās periods tika parādījis to, ka nekas vairs nebūs kā agrāk, ka nebūs vieglas un drošas dzīves, jo priekšā ir nezināmais… Dažam šis laiks bija pietiekošs, citam mazāk pietiekošs, lai apjaustu nepārejošo vērtību prioritāti. Šis laiks katram ir bijis savādāks, katrs izgāja savus pārbaudījumus un guva savu unikālo pieredzi. Katrs pats personīgi pārbaudīja sevi uz Dievišķām īpašībām: Ticību, Mīlestību, bezbailību, pašaizliedzību, pazemību Dieva priekšā, patiesības atšķiršanu no meliem masu informācijas līdzekļos. Izolācijas periods saasināja arī daudzus jautājumus, kas saistīti ar vissvarīgāko, kādēļ esam atnākuši iemiesojumā. Uz dažiem centāmies kopīgi rast atbildes, tomēr vairums jautājumu tā arī palika atklāti, kā arī galvenais jautājums par sevis, savas apziņas mainīšanu. Kā mēs paši saprotam apziņas mainīšanas procesu?

Visaptverošā tēma par apziņu un apziņas mainīšanu caurauž visu Gudrības Skolotāju Mācību. Varam atvērt jebkuru lappusi Mācības grāmatā, un tur rodami Skolotāju padomi un rekomendācijas, kā savā dzīvē censties paaugstināt savu apziņas līmeni. Patiesībā tas ir ikdienas darbs ar sevi, ar savām īpašībām, tuvinot tās Dievišķam līmenim. “…jūsu apziņa ir tā, kas pārdzīvo jūs, apziņa ir tā, kas saglabā visu jūsu dzīves pieredzi, visā jūsu dzīvju virknē sastrādāto.” Iemīļotais Surija 2005. gada 27. aprīlī.

Apziņa ir kompleksa kategorija, kas iekļauj sevī visu cilvēka dzīvesveidu, viņa domāšanu, redzesloku, emocijas. Vēstījumos teikts, ka mūsu apziņa nav pastāvīgs, bet gan mainīgs mūsu būtības faktors. Apziņai piemīt spēja paplašināties un paaugstināties. Tomēr apziņas mainīšanās process pilnībā ir atkarīgs no mums pašiem, no mūsu attieksmes pret dzīvi, pret visu dzīvo, Dieva radīto. Tā kā mums ir jāpakļaujas Karmas likumam, tad, kā teikts Iemīļotā Surijas 2005. gada 27. aprīļa Vēstījumā:

 “Jūsu apziņas līmenis ir ļoti cieši saistīts ar jūsu karmu un ar jūsu apkārtējo cilvēku karmu. Jo augstāks ir jūsu atstrādātās karmas procents, jo augstāks ir jūsu apziņas līmenis un jo tuvāk jūs esat Dievam. Jūsu apziņas līmenis ir arī saistīts ar jūsu vibrācijām. Jo augstāks ir jūsu vibrāciju līmenis, jo augstāks ir jūsu apziņas līmenis.”

Pasākuma gaitā mēs skatījāmies video, kurā Tatjana Mikušina skaidro divus pretējus procesus – iluzorās pasaules rašanos un tās savākšanu ar pašu cilvēku apziņas palīdzību:

Viena no pasākuma dalībniecēm visiem klātesošajiem uzdāvināja iztulkotas latviešu valodā šā materiāla izdrukas. Pasākuma vadītāja pievērsa mūsu uzmanību apziņas mainīšanās procesam evolūcijas gaitā. Gudrības Skolotāju Vēstījumos vairākkārt tiek uzsvērta patiesība par evolūcijas procesa pakāpenisku, nevis lēcienveidīgu gaitu:

“Tad, kad kāds jūs sauc uz momentānu jūsu apziņas paaugstināšanu un pāreju uz citu enerģētisko līmeni, es jūsu vietā ļoti pamatīgi padomātu par piedāvājuma realitāti…> Jūsu apziņa nespēj momentāni pārkārtoties uz jaunu enerģētisku līmeni. Tāpēc mēs jums mācām pakāpenisku evolūcijas ceļu. Paātrinātas evolūcijas gaitā ies bojā gandrīz visa cilvēce. <…>Padomājiet uzmanīgi un salīdziniet to, ko es saku, ar daudzajām jūsu sastaptajām mācībām un teorijām, kas saistītas ar momentānu lēcienu. Kas dos enerģiju šādam lēcienam?”

Kungs Šiva 2007. gada 8. jūlijā.

Pakāpenisks un ilgstošs ir arī mūsu pilnveidošanās process, darbs ar savu īpašību tuvināšanu Dievišķajām. Sevišķi svarīga ir atšķiršanas spēja, un tā attistās ļoti lēnām, tam nepieciešama visa dzīve. To labāk izprast palīdzēja Tatjanas Mikušinas paskaidrojumi video:

Pasākuma gaitā pieskārāmies arī ļoti svarīgai mūsu darbības sfērai – Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšanai. No marta šī darbība bija ierobežota sakarā ar radušos situāciju pasaulē. Tomēr tas mums nav iemesls atkāpties! Ir iespējas izplatīt grāmatas ar bibliotēku un skolu bibliotēku starpniecību, ir iespēja dāvināt grāmatas mūsu katra dzīvesvietas pilsētas vai novada bibliotēkai un skolai. Šo darbu bez grūtībam var veikt fiziski. Jautājums ir : kā to paveikt kvalitatīvi, lai ieinteresētu skolu un bibliotēku vadītājus, lai pēc šīm grāmatām rastos pieprasījums?

Jautājums joprojām tas pats agrākais: kā uzrunāt cilvēku, kā paskaidrot, redzot, ka viņš meklē palīdzību, un vienlaikus norobežojas, neapzinoties visdrošāko palīdzību. Pamatojoties uz agrāko pieredzi Mācības izplatīšanā, varam secināt, ka katram cilvēkam ir nepieciešama individuāla pieeja, jāsajūt cilvēka dvēsele – kas viņu satrauc, kas interesē. Būtu pat labi zināt psiholoģijas pamatus, ko mums māca Meistars psihologs Iemīļotais Kuthumi. Pašiem mums ik minūti jāveic pašanalīze, pašnovērtējums: vai pareizi rīkojos, vai neatraujos no reālās dzīves? Mācības izplatīšana sabiedrībā cieši saistīta ar mūsu pašu apziņas stāvokli, ar mūsu kompetenci un spējām nodot tālāk Gudrības Skolotāju Mācībā gūtās Zināšanas. Tas ir mūsu pienākums, bet, vai mūs vada tikai pienākuma apziņa? Kāds ir motīvs? Vai padižoties ar savām zināšanām? Vai tomēr mūs līdz sāpēm nepārtraukti, patiesi ietekmē fakts, ka vairākums cilvēku joprojām neko nezina par Visuma Likumiem, nezina Dievu, viņiem vispār nav priekšstata, kas Tas ir…, nezina, kā ir dzīvot visvieglāk – pēc Dievišķajiem Likumiem. Katrs Mācības izplatīšanas aktīvists šādus jautājumus ir uzdevis sev. Atbilde arī nāk iekšēji kā impulss tālākai darbībai, lai arī šī darbība nav no vieglajām, tā ir trausla, smalka, tā ir ļoti neizdevīga sadzīviskā mūsdienu skatījumā, tajā pastāv risks pieļaut kļūdas, ja nepaaicināsim palīgos mūsu Vecākos Brāļus. Katru sekundi ir jāsaskaņo savs kurss ar Skolotāju dotajiem orientieriem, pašiem sevi ik mirkli jāpārbauda, vai pareizi virzāmies, vai neatraujamies no dzīves, vai nelidināmies makoņos. Ir teikts Vēstījumos: jāstāv stingri uz Zemes, vienlaikus atceroties par savu saikni ar Visumu un visām dzīvajām būtnēm. Vēl jautājums sev: vai neesmu Mācības un tās Enerģijas patērētājs, vai esmu cienīgs līmenim, kad Mācība sirdī kļūst dzīva? Lai tas notiktu, vispirms ir pietiekoši labi jāorientējas Mācībā, īpaši tiem, kas lasa Mācību 7 un vairāk gadus, un jau vajadzēja zināmā mērā kļūt par Mācības nesējiem…. Tikai pati darbošanās fiziskā plānā ir spējusi dot mums dažus dzīvus secinājumus, tikai praktiskā pieredze ir parādījusi, kas pareizi, kas ne, un kā tālāk. Un tomēr, tas vēl ir tikai sākums, par agru priecāties, lai arī pozitīvs ir tas, ka vismaz paši esam sākuši kaut ko saprast, mūsu virzību. Esam sapratuši, ka spējam pagaidām vēl samērā maz, kamēr paši esam apziņas mainīšanas procesa saprašanas sākumā. Šis proces ir pakāpenisks, nepārtraukts, tajā nevar būt kādi gala rezultāti, ja vienīgi kādā momentā. Viss tikai relatīvi. Svarīgākais ne tas, ko esmu paveicis ārēji, bet, ko esmu paveicis sevī – vai esmu spējis piemēram, pārstāt dusmoties, kritizēt utt. Tikai pati praktiskā darbība fiziskā plānā parāda un nostiprina mūsu Mācībā gūtās zināšanas, pārbauda mūs pašus, un laikam tikai tā Patiesības kļūs dzīvas mūsos kā daļa no mums pašiem. Šāda sākotnēja izpratne mūs vieno, piešķir jēgu tālākai darbībai, nostiprina mūsu Ticību, Gribasspēku, mēs paši vairāk atveramies  Dievišķai Mīlestībai, kura aizdzen jebkuras bailes, šaubas un nedrošību.

Pasākums noslēdzās ar jauna biedra uzņemšanu Gudrības Vārda biedrībā. Tas vienmēr ir priecīgs notikums, jo mūsu pulciņš papildinās ar vēl vienu dalībnieku, kas šo atbildīgo lēmumu pieņēmis nopietnu pārdomu rezultātā. Viena no pasākuma dalībniecēm uzdāvināja visiem viņas sirsnībā radītas atklātnītes un grāmatzīmes ar skaistiem dabasskatiem un fragmentiem – Dievišķās Gudrības Dārgumiem no Skolotāju Vēstījumiem.

Tā pasākums – grāmatas “MĀCĪBA PAR APZIŅAS MAINĪŠANU” prezentācija noritēja ļoti piesātināti, intensīvi, ar daudzu svarīgu jautājumu risināšanu un noskaidrošanu. Tāds kopdarbs vienmēr nes zināmus augļus un vieš cerību, ka savā laikā viss izdosies, ja esam ar Dievu.