Ar Dievu viss ir iespējams

Gudrības Skolotāju Mācības grāmatas Rīgas grāmatu svētkos 2018

23.10.2018

“…jūsu pasaulē viss ir saistīts. Smalkajā plānā katrs cilvēks, kas lasa vēstījumu un piekrīt tam, ir savdabīgs radio raidītājs, kas raida visai zemeslodei, liekot ieklausīties visai cilvēcei, kas noskaņota uz to pašu Dievišķo vilni.” 

Iemīļotais Lanello (Marks Profets), 2010. gada 27. decembrī

No 2018. gada 19. līdz 21. oktobrim Rīgas Kongresu namā notika gadskārtējie Rīgas Grāmatu Svētki. Grāmatu Svētkos izdevniecības “SoL Vita” stendā bija iespēja iegādāties T. Mikušinas grāmatas oriģinālvalodā (krievu) un latviešu valodā. Izdevniecība SOL VITA sadarbībā ar Gudrības Vārda biedrību organizēja arī Gudrības Valdoņu Mācības grāmatu izplatīšanu ar dāvināšanas akcijas ”Izlasi pats un iedod draugam!” palīdzību.

Izstādes trīs dienu laikā bija iespējams izplatīt 138 Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas. Tas liecina par jau pieaugušo interesi un pieprasījumu pēc grāmatām. Strādājot šajā izstādē, mūsu aktīvistiem priekštats par apmeklētāju interesēm papildinājās ar jaunām atziņām. Var secināt, ka situācija acīmredzami mainās. Tādēļ uzskatām, ka ir noderīga neliela mūsu darba salīdzinoša analīze. Tātad, ja gara acīm izsekojam laiku pa gadiem no 2011.gada, kad tikai atsevišķi cilvēki piegāja pie stenda ar Mācību, tad tagad jau daudz vairāk ir nopietnu patiesības meklētāju un stabilu Mācības apguvēju.

Pateicoties izdevniecībai “Sol Vita”, tagad izstādēs mūsu dalība ar Mācības grāmatām jau labi atpazīstama kā pastāvīgiem dalībniekiem. Katrs izstāžu apmeklētājs novēro un vēlas orientēties plašajā dažādu žanru grāmatu piedāvājumā, un pamazām viņiem rodas izpratne un zināmā mērā spēja atšķirt, kas ir kas, kā dažu garīgo novirzienu literatūras stendi kādu laiku parādās izstādēs, bet drīzumā pazūd. Toties izdevniecība “Sol Vita” ar Gudrības Valdoņu Mācību vienmēr piedalās katrā izstādē un daudzos pasākumos, tā ir pastāvīga un stabila dalība. Tādēļ daudzi lasītāji izvēlas veltīt savu uzmanību Mācībai.

Sarunās ar dažiem apmeklētājiem uzzinājām, ka Mācība tiek apgūta ģimenes lokā mājas apstākļos kopā ar bērniem vai arī domubiedru lokā. Zināmā mērā tā arī ir Mācības izplatīšana. Mācības ceļi pie cilvēkiem ir ļoti dažādi. Ir gadījumi, kad pie stenda pienāk jaunietis, kas vispirms klusībā aplūko grāmatas un aiziet, bet nākamajā dienā atnāk un nopērk jau izvēlēto grāmatu. Tādi cilvēki nav jāievirza, viņi paši patstāvīgi nonāk pie pareizā lēmuma. Citi, tieši otrādi, ir jāievirza, vispirms iedodot informāciju. Spilgts piemērs – mūsu pašaizliedzīgo aktīvistu grāmatas “Imperators Nikolajs II. Krusta Ceļš” dāvināšanas akcijas filmas “Matilde” skatītājiem tieši pirms gada. Šo veiksmīgo akciju rezultātā ļoti daudzu cilvēku intereses tika ievirzītas par Cara tēmu un vēsturiskiem notikumiem pirms 100 gadiem. Tādēļ vairs nav retums, ka uz izstādi atnāk cilvēks, kas toreiz jau ieguvis dāvanā grāmatu “Imperators Nikolajs II. Krusta Ceļš”, un tagad viņš ar pateicību davanā saņem “Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana”. Svarīgākais, ka šajā pašā reizē viņš var iepazīties arī ar Mācību!

Liela nozīme pozitīvajām pārmaiņām noteikti ir saistīta arī ar mūsu aktīvistu darbu grāmatu izplatīšanā vasarā pilsētu svētkos, kad liels skaits cilvēku dažādos Latvijas novados guva iespēju iepazīties ar Mācību un iegādāties grāmatas.

Nozīmīgs veiksmes un procesa nepārtrauktības papildu spēks noteikti ir mūsu drosmīgo aktīvistu pašaizliedzīgais darbs. Viņi no paša sākuma brīvprātīgi apņēmās veikt šo īpaši atbildīgo Mācības izplatīšanas darbu un nekad nav novirzījušies no ceļa. Mācības ceļš pie cilvēkiem nav vienkāršs. Patstāvīgi to atrod un iet tikai visapzinīgākie. Vairākumam ir jādod informācija un jāpaskaidro. Apzināmies, ka sabiedrībā pastāv domāšanas un attieksmes pret garīgām vērtībām stereotipi, ka daudziem joprojām laimes un labklājības kritērijs ir pašu spēkiem sasniegtais, orientējoties tīri tikai no materiālā viedokļa.

Tomēr ar katru gadu arvien vairāk cilvēku sāk meklēt patiesas informācijas avotu par Visumu un cilvēces lomu tajā, par Visuma varenāko spēku – par Dievu.

Mūsu darbs ar Mācības ieviešanu sabiedrības dzīvē pagaidām vēl atrodas informēšanas stadijā – tie ir pirmie soļi, toties tie ir izrādījušies pietiekami, lai senās Zināšanas, kas atjaunotā veidā dotas mūsu laikmetam, pakāpeniski sāk ievibrēt sabiedrībā.

Būs nepieciešams zināms laiks, lai izmainītos stereotipi un vērtību sistēma sabiedrībā, tādēļ vēl par agru “novākt ražu” kā sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanās, tomēr priekšnoteikumi tam jau ir pamanāmi.

Cerība pastāv. Ir tikai jāturpina iesāktais, un panākumi izstādēs liecina par pareiza ceļa izvēli. Jāiet tālāk, izmantojot konkrētas vietējās iespējas.