Ar Dievu viss ir iespējams

Gudrības Vārda biedrībai 5 gadi

12.01.2016

Gudrības Vārda biedrība šajā laikā atskatās uz pirmajiem 5 savas darbības gadiem: no 2011. līdz 2016.
Šis laiks ir bijis svarīgiem notikumiem bagāts. Mums bijusi laime piedzīvot jo īpaši nozīmīgus, pat unikālus notikumus, kas zelta burtiem ierakstāmi biedrības un visas Latvijas vēsturē:
2012. gada pavasarī Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina pieņēma Latvijas Gudrības Vārda biedrības ielūgumu un pirmo reizi ieradās Latvijā. 2012. gada 2. jūnijā viņa nolasīja lekciju „Senās Mācības būtība” Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē.
Pasākums notika Kunga Šivas aizgādībā, un pēc lekcijas visi klātesošie un Latvija saņēma Kunga Šivas svētību, izteiktu ar Sūtnes balsi:
„Es svētīju visus klātesošos. Es svētīju šo zemi, kas devusi pajumti mūsu Sūtnei.
ES ESMU Šiva.”

Šis bija pirmais lielākais notikums, kam sekoja vēl citi pasākumi ar Sūtnes piedalīšanos.
2012. gada 5.  jūnijā notika Sūtnes Tatjanas Mikušinas tikšanās ar Gudrības Vārda biedrības biedriem, un viņa sniedza atbildes uz klātesošo jautājumiem.
2012. gada jūnijā mūsu zemē Latvijā Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina pieņēma Gudrības Valdoņu vasaras diktātu ciklu. Šajā ciklā arī Kungs Šiva sniedza savu Vēstījumu, vēlreiz dodams Savu svētību:
„Ar katru vēstījuma pieņemšanu un izlasīšanu jūs gūstat iespēju saņemt svētību. Tas ir kaut kas tāds, kas nav pasakāms vārdos. Tas ir kaut kas tāds, kas bez vārdiem tiek nodots no manas sirds jūsu sirdīm. Esiet svētīti! Pieņemiet manas sirds dāvanu!”
Kungs Šiva 2012. gada 22. jūnijā Latvijā

Kunga Šivas divkārt dotā Svētība kopš tā laika neapšaubāmi pavada mūs dzīvē. Tā iedvesmojusi mūs aktīvai darbībai fiziskajā plānā un stiprinājusi mūsu ticību. Tā palīdzējusi turpmāko pasākumu organizēšanā, kā arī visā biedrības darbībā kopumā.
Par visiem svarīgajiem notikumiem esam jau rakstījuši www.gvbiedriba.lv.
Atcerēsimies tos notikumus, kas ienesuši mūsu dzīvē kaut ko pilnīgi jaunu, agrāk nebijušu.
2014. gada 24. maijā biedrības un pasaules vēsturē ievērojams notikums bija Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” 1. kongress Maskavā. Latviju tajā pārstāvēja delegācija 21 cilvēka sastāvā, lielākā daļa no tiem – Gudrības Vārda biedrības biedri. Kongresā uzstājās kustības garīgā līdere Tatjana Mikušina. Atsaucoties uz Tatjanas Mikušinas uzaicinājumu, mūsu biedrība iegājusi vēsturē kā viena no šīs starptautiskās kustības dibinātājām. Tāpēc, apzinoties savu atbildību, biedrības biedri aktīvi un ar lielu pienākuma apziņu piedalījās šā kongresa sagatavošanas darbos.


2015. gada 6. jūnijā Rīgā notika Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” 2. kongress, ko organizēja un vadīja Gudrības Vārda biedrība. Kongresa galvenā tēma bija veltīta bērnu garīgajai un tikumiskajai audzināšanai, tikumīgas gaisotnes radīšanai ģimenē un valstī.
Lai principiāli mainītu situāciju sabiedriskajās attiecībās, cilvēku sabiedrībā ir jāmaina attieksme pret pamatjēdzienu Dievs. Objektīvi Dievs ir Augstākais likums, kas vada Visumu. Atsauksim atmiņā Sūtnes kongresa laikā teikto lekcijā „Par Dievu un tikumību”:
„Mūsu sabiedrībā visas galvenās problēmas ir saistītas tieši ar to, ka mēs gluži vienkārši vairs pienācīgi nepievēršam uzmanību Dievam. Tikai no tā ir radušās visas mūsu problēmas. <…>
 Vārds “tikumība” ir nesaraujami saistīts ar labākajām cilvēku īpašībām: mīlestību, žēlsirdību, līdzcietību, tikumiem.
Vienmēr šajā pasaulē visu ir noteikuši cilvēku sabiedrības labākie pārstāvji.
… Es ļoti ceru, ka katrs no mums nelielajā atlikušajā laikā izdarīs visu, kas viņa spēkos, lai šī pasaule dzīvotu …”

(T. Mikušinas runas videoieraksts: http://www.youtube.com/watch?v=K-GOIQAuvpU)


Atceroties šo ļoti nozīmīgo, spilgto notikumu gaisotni, atmiņā ataust izteikti sajūtamais vienotības un brālības gars domubiedru vidū, un mēs pārliecinājāmies, ka visu nosaka cilvēciskas, garīgas vērtības, labvēlība un mīlestība. Šādas gaisotnes iespējamību neapšaubāmi veicināja patiesi jūtamā Augsto Dievišķo Gaismas Būtņu Klātbūtne un, protams, Sūtnes tiešā klātbūtne šajos pasākumos! Šo Klātbūtni, Palīdzību un Aizsardzību mēs izjutām arī pasākumu gatavošanas laikā, jo bijām taču lūguši, lai Dievs darbojas caur mums.
Lai arī ārējo apstākļu spiediena dēļ Starptautiskā sabiedriskā tikumības kustība formāli tika slēgta, tomēr pēc būtības tās darbība neapstājas. Arī mūsu biedrībā darbs tikumības jomā turpinās un, tēlaini izsakoties, uzņem jaunus apgriezienus, pateicoties aktīvākajiem biedriem. Par to var izlasīt vietnē http://sirius-centers.net/.
Mūsu biedrības darbība ir pakārtota galvenajam uzdevumam – Gudrības Valdoņu Mācības padziļinātai studēšanai Dzīves Ētikas Universitātē mūsu Sirius centrā un Mācības tālākai izplatīšanai sabiedrībā, izmantojot dažādas metodes un iespējas, piemēram, grāmatu izstādes, pasākumus, lekcijas.
Rezumējot paveikto, redzam, ka Gudrības Vārda biedrības darbības loks 5 gadu laikā ir ievērojami paplašinājies. Biedrība šobrīd ir ne tikai domubiedru grupa ar kopīgiem mērķiem un uzdevumiem. Ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas un Gudrības Valdoņu Mācības atbalstu biedrība jau zināmā mērā kļuvusi par vienojošu garīgo spēku Latvijā. Ar tās palīdzību kopējas idejas vārdā apvienojas kustības “PAR TIKUMĪBU!”, Dzīves Ētikas universitātes un Sirius centra darbs.
Biedrības valde pateicas visiem, kas šajā laikā nesavtīgi veltījuši savu laiku, savas dotības un finanšu līdzekļus, piedaloties biedrības rīkotajos pasākumos un citās aktivitātēs. Liels paldies visiem, kas, sirdī apzinoties šajā dzīvē dotās Dievišķās iespējas un veicamos uzdevumus, pārvarot dažādus šķēršļus, regulāri un nepagurdami darbojās, paveicot dažkārt pat šķietami neiespējamo.
Lai Ticība un Mīlestība – Gudrības Valdoņu Mācības pamats – kļūst par mūsu, un ar laiku katra cilvēka neatņemamu gara dzīves sastāvdaļu, par garīgo atbalstu un orientieri dzīvē.
Lai šajā biedrības jubilejas reizē mēs katrs pats apdomājam un izvērtējam, kā esam līdz šim iesaistījušies tās darbībā, kāds bijis mūsu devums, un ko mēs turpmāk būtu spējīgi paveikt, jo:

„Lūk, tagad jums ir pienācis izšķirošais posms!
Viss, ko mēs darījām līdz šim, bija tikai sagatavošanās.
<…>
Tieši tagad ir pienācis laiks jūsu darbam planētas Zeme evolūciju labā!”
Valdonis Morija 2015. gada 23. decembrī

“Katrs no jums kļūst neaizstājams. Katrs no jums, kas var un ir gatavs uztvert manus vārdus un manas enerģijas. Tāpēc, ka laiks ir pienācis. Tāpēc, ka šajā brīdī visas Debesu Būtnes vēro evolūciju uz planētas Zeme. Viskritiskākais moments planētas vēsturē ir pienācis. Izvēle, ko izdara katrs no jums, šajā momentā nosaka visas planētas nākotni. Tā izvēle, kas jums ir jāizdara tagad. Es saku jums, ka nav jūsu dzīvē nekā svarīgāka, ko jūs varētu izdarīt.”
Kungs Šiva 2012. gada 22. jūnijā Latvijā