Ar Dievu viss ir iespējams

Iznākusi grāmata “Gudrības Vārds 9”

17.12.2014

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā kārtējo Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu grāmatu latviešu valodā “Gudrības Vārds 9”. Šajā grāmatā ir apkopoti divdesmitā cikla vēstījumi, ko Gudrības Valdoņi ar savas sūtnes T. Mikušinas starpniecību ir devuši cilvēcei no 2014. gada 20. līdz 29. jūnijam Grieķijā.

Šī cikla vēstījumos īpašu vietu ieņem Gudrības Valdoņu brīdinājumi par sarežģīto stāvokli, kādā pašlaik ir nonākusi cilvēce. Izskan Viņu aicinājumi Mācības sekotājiem pastiprināt lūgšanas un konkrētas darbības fiziskajā pasaulē, lai veicinātu cilvēces karmas nastas atvieglošanu un Zemes cilvēcei pavērtos vieglāks ceļš.

Grāmatā ievietots arī “Elohima Miera Rozārijs 2”, ko Sūtne T. Mikušina uzrakstījusi, izmantojot Elohima Miera 2010. gada 4. janvāra vēstījuma tekstu.

Grāmatai pielikumā ir skaņu ierakstu disks, kurā ir visi šā divdesmitā cikla diktātu audioieraksti, ko veikusi pati Tatjana Mikušina tūlīt pēc katra diktāta saņemšanas tā Dievišķā Valdoņa klātbūtnē, kurš ir devis diktātu.

Informācija:
www.sirius-riga.lv
www.solvitasgramatas.lv