Ar Dievu viss ir iespējams

Iznākusi grāmata “Grēku nožēlošana glābs Krieviju”autores: T. Mikušina, O. Ivanova, J. Iļjina

11.12.2014

Izdevniecība Sol Vita ir laidusi klajā autoru kolektīva uzrakstīto grāmatu “Grēku nožēlošana glābs Krieviju” latviešu valodā. Grāmata veltīta Krievijas pēdējam imperatoram Nikolajam II Romanovam un viņa ģimenei. Šajā darbā autores ir sniegušas objektīvu skatījumu uz notikumiem Krievijā pirms gadsimta, pamatojoties uz tā laika dokumentiem un laikabiedru atmiņām. Sniegts ieskats Romanovu dinastijas pirmsākumu vēsturē un 20. gs. sākuma notikumos Krievijā. Ar dziļu cieņu un pietāti aprakstīta cara ģimenes dzīve, bērni un viņu audzināšana, detalizēti raksturots katrs ģimenes loceklis. Lasītājs var gūt pilnīgu priekšstatu par šīs ģimenes ļoti augstajām morālajām īpašībām, bezgalīgo Tēvzemes mīlestību un uzticību Dievam.Grāmatā aprakstīta arī traģiskā visas cara Nikolaja II ģimenes nošaušana 1918. gadā un skaidri norādīts, ko Krievijas tautai, kas apzināti vai neapzināti to pieļāva, nozīmēja šis noziegums: gadsimtu ilgas nebeidzamas ciešanas, kari, miljonu upuri, kad tauta novirzījās no Dieva paredzētā ceļa: sabiedrības attīstības uz augstāko garīgo un tikumisko principu pamata garīgi apgaismota cara vadībā.

Grāmatā arī norādīts, kā Krievijai var no jauna pavērties gaišais attīstības ceļš: katram sabiedrības loceklim savā sirdī ir jānožēlo pastrādātie grēki un noziegumi. Tautai ir jāatgriežas pie Dieva.

Grāmata domāta plašai lasītāju auditorijai. Tā palīdzēs labāk saprast gan gadsimtu senos vēsturiskos notikumus, gan mūsu dienās notiekošo kā pagātnes kļūdu sekas. Bet pats galvenais – saskatīt iespēju nožēlot pagātnes kļūdas, lai atgrieztos uz Dievišķa attīstības ceļa nākotnē.

 

Informācija:
www.sirius-riga.lv
www.solvitasgramatas.lv