Ar Dievu viss ir iespējams

Iznākusi jauna grāmata ”Gudrības Vārds 8”

01.05.2014

Izdevniecība Sol Vita laidusi klajā Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu grāmatu latviešu valodā “Gudrības Vārds 8”. Šajā grāmatā ir publicēti deviņpadsmitā cikla vēstījumi, ko Gudrības Valdoņi devuši cilvēcei ar savas Sūtnes T. Mikušinas starpniecību 2013. gada decembrī.

Grāmatā ievietots arī Vienpadsmitais Mātes Marijas mazais rozārijs “Jums vajag pielikt maksimālas pūles, lai atgūtu savā dzīvē Dievu”, kas uzrakstīts ar Mātes Marijas 2013. gada 24. decembra vēstījuma tekstu, un Babadži vēstījums “Pienācis laiks revolūcijai jūsu apziņā!”, kas dots 2011. gada 25. jūnijā un papildina Kuaņ Iņ vēstījumu šajā deviņpadsmitajā ciklā.

Grāmatai pielikumā ir skaņu ierakstu disks, kurā ir visi šā deviņpadsmitā cikla diktātu audioieraksti, ko veikusi pati Tatjana Mikušina tūlīt pēc katra diktāta saņemšanas tā Dievišķā Skolotāja klātbūtnē, kurš ir devis diktātu.

Līdz ar šīs grāmatas iznākšanu latviešu valodā ir izdoti visi Gaismas Valdoņu vēstījumi, ko cilvēce saņēmusi ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību laikā no 2005. gada līdz 2013. gada decembrim, un visi viņas radītie Rozāriji.

 

Informācija:
www.sirius-riga.lv
www.solvitasgramatas.lv