Ar Dievu viss ir iespējams

Latvijas grāmatu izstāde 2017

11.03.2017

No 24. līdz 26. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika gada nozīmīgākais starptautiskais grāmatniecības pasākums – “Latvijas Grāmatu izstāde 2017”, kurā daudzveidīgu grāmatu klāstu piedāvāja Latvijas un ārvalstu izdevniecības.
Izstādē piedalījās arī izdevniecība “Sol Vita”, kuras stendā bija plaši pārstāvētas Tatjanas Mikušinas grāmatas – Dievišķo Gudrības Valdoņu Mācība. Grāmatas bija izstādītas kopā ar izdevniecības “СИРИУС” izdotajām Tatjanas Mikušinas grāmatām oriģinālvalodā.
Arī šogad izdevniecība sadarbībā ar Gudrības Vārda biedrību organizēja grāmatu dāvināšanas akciju ”Izlasi pats un iedod draugam!”. Biedrības biedri un atbalstītāji laikus tika ziedojuši finanšu līdzekļus akcijas sekmīgai norisei. Dāvināšanai paredzētās grāmatas „Gudrības Vārds-6”, “Brīvības atslēgas” un “Pakāpieni uz Patiesību” bija novietotas skaistā, baltā plauktā. Biedrības aktīvisti stāstīja apmeklētājiem par Dievišķo Valdoņu Mācību un atbildēja uz jautājumiem. Katram interesentam iedevām līdzi Tatjanas Martiņenko aprakstu „Jauna filozofiski ētiska Mācība – ceļš uz Jauno pasauli” latviešu valodā.
Šogad par Gudrības Valdoņu grāmatām interesējās vairāk tādi apmeklētāji, kas jau ir gatavi patieso zināšanu apguvei. Ar šiem apmeklētājiem raisījās interesantas un auglīgas sarunas par garīgajiem jautājumiem.
Ļoti iedvesmojoša bija tikšanās ar skolu  jaunatni, kas pēc izstādes „Skola – 2017” blakus paviljonā apmeklēja arī grāmatu izstādi. Jaunieši izrādīja patiesu interesi par garīgajām tēmām, viņi bez aizspriedumiem, bez kritikas, brīvi un dabiski, atvērtām sirdīm uzklausīja stāstījumu par Dievišķo Gudrības Valdoņu Mācību. Katram no viņiem tika dāvāta kāda no viņu izvēlētajām grāmatām. Protams, ļoti aizkustinoši bija vērot jau iepriekšējos gados redzēto – mazu bērnu intuitīvo tiekšanos, vēlmi pieskarties Mācības grāmatām, ar acīm apmīļot Gudrības Skolotāju attēlus. Bērni vislabāk jūt Mācības grāmatu un Skolotāju attēlu enerģētiku. Katram bērnam uzdāvinājām viņu pašu izvēlētos Iemīļoto Valdoņu attēlus. Ar bērniem un jauniešiem kontaktēt vienmēr ir viegli un patīkami, jo viņi pasauli uztver ar atklātām sirdīm, nevienu nenosodot, nekritizējot, ir atvērti jaunajam.
No sirds priecājamies par jauno paaudzi, kas ir zinātkāra un pozitīvi noskaņota, tā ir patiess un cerīgs pamats nākamajai sabiedrībai.

Gudrības Vārda biedrības valde pateicas visiem, kas ar savu ziedojumu veicināja akcijas “Izlasi pats un iedod draugam!” sekmīgu norisi!