Ar Dievu viss ir iespējams

Gudrības Vārds Latvijas grāmatu izstādē 2015

03.03.2015

Aizvadīta kārtējā grāmatu izstāde, kas no 27. februāra līdz 1. martam notika Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā ar izdevniecības Sol Vita piedalīšanos, kuras apgādā ir izdotas 24 Tatjanas Mikušinas grāmatas latviešu valodā: visi ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie Dievišķo Valdoņu vēstījumi 10 grāmatās “Gudrības Vārds” un citas viņas grāmatas, kas uzrakstītas par dažādiem tematiem no Valdoņu dotās Mācības.

Nelielajā izdevniecībai atvēlētajā stendā bija izstādītas gan Tatjanas Mikušinas grāmatas latviešu un krievu valodā, gan mūsu mīļoto Dievišķo Skolotāju attēli un diski ar vēstījumu un rozāriju audioierakstiem.

Īpaši sagatavoti bija izdales materiāli: brošūra “Ceļš uz Jauno Pasauli. Kas glābs Krieviju un pasauli?”, bukleti “Tikumība – Jaunā laikmeta ideoloģija”, “Augstas tikumības doktrīna”, kustības “Par tikumību!” dalībnieka kodekss un “Senās Mācības būtība”. Tie tika dāvināti visiem, kas vien bija gatavi tos saņemt.

Mūsu stendā visu triju izstādes dienu laikā pašaizliedzīgi ar lielu degsmi un atdevi strādāja Anita, Mundra un Līga, nepagurdamas stāstot apmeklētājiem gan par Valdoņu Mācību un viņu Sūtni, gan par kustību “Par tikumību!”, kā arī atbildēdamas uz daudzajiem jautājumiem, kādus uzdod cilvēki, kas pirmo reizi sastopas ar tik neparastu literatūru un informāciju. Protams, bija atnākuši arī lasītāji, kas jau ir iepazinuši Mācību, tie atnāca pēc jaunākajām grāmatām vai mīļāko Skolotāju attēliem.
Izstādes laikā darbā palīdzēja arī Astra un Sergejs.

Latvijas grāmatu izstādē ik reizi tradicionāli notiek dažādi kultūras pasākumi, sākot no dažādām nodarbībām bērniem un beidzot ar grāmatu prezentācijām, kurās lasītājiem ir iespēja tikties ar pašiem autoriem.

Izdevniecības Sol Vita vadītāja Veronika bija noorganizējusi divus pasākumus kultūras stendā: “Saruna par Tikumību” un “Jaunāko grāmatu prezentācija”. Tie norisinājās viens pēc otra, un tas nozīmēja, ka 2 stundas visi izstādes apmeklētāji dzirdēja sarunu par tikumību un informāciju par  Gudrības Valdoņu Mācību, jo kultūras stends ir atvērts no trim pusēm, un mikrofonā runātais tiek atskaņots visā plašajā hallē.

Pēc Veronikas ievada par tikumības principiem un to ievērošanas problēmām sabiedrībā uzstājās Pēteris, viņš pastāstīja par Starptautisko sabiedrisko kustību “Par tikumību!”, kā arī dalījās savā darbā gūtajā pieredzē par cilvēka apziņas mainīšanos. Tika demonstrēts video ar Tatjanas Mikušinas atbildi uz jautājumu no Rīgas un divi videoieraksta fragmenti ar viņas uzstāšanos SSK “Par tikumību!” Pirmajā kongresā 2014. gada 24. maijā, kā arī videoieraksts ar nu jau aizsaulē aizgājušā Latvijas televīzijas žurnālista Ērika Niedras uzstāšanos pasākumā “Vai esam augsti tikumīga sabiedrība” 2014. gada 29. augustā Rīgā.

Pēc tam Veronika atvēra autoru T. Mikušinas, O. Ivanovas, J. Iļjinas grāmatu “Grēku nožēlošana glābs Krieviju. Par cara ģimeni” un īsumā pastāstīja par tās saturu, kā arī demonstrēja nelielu videofilmu ar cara ģimenes fotoattēliem, kas sagatavota pēc grāmatas priekšvārda.

Inguna iepazīstināja klausītājus ar jaunāko Gudrības Valdoņu vēstījumu grāmatu “Gudrības Vārds 10”. Viņas neilgais, bet ļoti sirsnīgais un izjustais stāstījums par Valdoņu Mācību bija tieši tik dziļš un tik aptverošs, cik par šo mums svēto tēmu var runāt nesagatavotai auditorijai.
Tāpat viss divu stundu ilgais pasākums bija sagatavots un tika vadīts ļoti samērīgi – pietiekami daudz tika runāts par visai sabiedrībai tik svarīgo tikumības tematu, par grēku nožēlošanas nepieciešamību, arī to grēku, par kuriem atbildīgi esam visi kopā, un tika sniegta informācija par Gudrības Valdoņu Mācību un viņu Sūtni – Lielās Baltās Brālības pārstāvi fiziskajā pasaulē.
Blakus klausītāju rindām bija novietots galdiņš ar iepriekš minētajiem izdales materiāliem, un visa pasākuma laikā ik pa brīdim Līga pasniedza šos materiālus un klusi parunājās ar pienākušajiem cilvēkiem. Tāpat izdales materiālus interesentiem pasniedza Astra otrā kultūras stenda pusē.

Pasākums bija labi apmeklēts, klausītāju rindās bija arī kristiešu draudžu mācītājs. Nobeigumā tika sniegtas atbildes uz dažādiem klausītāju jautājumiem – gan par reinkarnācijas tēmu Bībelē, gan par Ēriku Niedru u.c.

Par darbu ar izstādes apmeklētājiem savos iespaidos dalās Līga:

Šogad kopumā interese par Mācību bija lielāka nekā pirms gada. Nebija gadījuma rakstura apmeklētāju. Cilvēki plūda nepārtrauktā straumē, mums atelpas nebija. Labi, ka bijām trijatā, un mēs bijām ļoti priecīgas un gandarītas, ka mums ir iespēja tik daudziem cilvēkiem nest Mācības Gaismu.
Daudzi cilvēki interesējās arī par Gaismas Valdoņiem, Balto Brālību, Sūtni, par Vēstījumu saņemšanas procesu.

Daži izstādes apmeklētāji teica, ka viņus vedusi intuitīvā izjūta un, meklējot vajadzīgo, viņi nešaubīgi atraduši mūsu stendu.
Bija divi zīmīgi momenti ar mazām meitenēm. Viena uzreiz paņēma no stenda bukletu par Senās Mācības būtību un uzmanīgi to pētīja. Otra arī paņēma bukletu un pati vēl papildus izvēlējās Kunga Šivas attēlu, viņai vislabāk patīkot tieši Viņš.
Ar dažiem cilvēkiem nodibinājām arī kontaktus, aicināsim viņus uz Sirius centra pasākumiem.

Izstādes apmeklētāji ar interesi un atsaucību pieņēma tikumības idejas, kaut gan bija arī daži skeptiķi. Visiem, kas nopirka grāmatas “Gudrības Vārds”, pasniedzām sagatavotos materiālus: SSK “Par tikumību!” dalībnieka kodeksu, “Augstas tikumības doktrīnu”, brošūras “Tikumība – Jaunā laikmeta ideoloģija” un “Ceļš uz Jauno Pasauli. Kas glābs Krieviju un pasauli?”. Aicinājām arī reģistrēties par kustības dalībniekiem. Ļoti atsaucīgi šīs idejas uzņēma skolotāji, viņi solīja savās skolās stāstīt par tikumības kustību.
Izdevās iedot sagatavotos izdales materiālus arī dažiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un politiķiem. Viņi paņēma, mēs gan bijām gaidījušas lielāku atsaucību, bet viņu izturēšanās bija samērā neitrāla, pat nedaudz pavēsa, novēlot , “nu tad lai jums veicas”! Uz ko Mundra atbildēja: Lai mums veicas!

Nobeigumā nevar nepateikt to, ka pasākuma laikā uzstāties un runāt par svētām lietām lielajā hallē, kur sanākuši visdažādākie cilvēki ar visdažādākajām interesēm, ir ļoti grūti, tas prasa milzīgu spēku sasprindzinājumu, koncentrēšanos un lielu enerģijas patēriņu. To izjuta gan Veronika, gan Pēteris.
Taču pozitīvais ieguvums ir to vērts: viss teiktais un jo īpaši atskaņotie ieraksti ar Tatjanas Mikušinas balsi atstāj paliekošas pēdas lielās halles smalkajā plānā. To neapzināti izjūt izstādes apmeklētāji arī nākamajās dienās, un tieši tā dažs labs atrod to Grāmatu, kas viņam ir visvajadzīgākā.

Mēs izsakām sirsnīgu pateicību visiem biedrības biedriem, kas devuši savu ieguldījumu un atbalstu izstādes un grāmatu prezentācijas pasākuma sekmīgai norisei gan ar savu darbu un dalību izstādes sagatavošanā un norisē, gan ar savu biedru naudas un ziedojumu enerģiju – Dievišķās enerģijas ekvivalentu, ko jūs spējat sniegt šādu pasākumu organizēšanai! Kopīgiem spēkiem mēs varam iet uz priekšu – soli pa solim, bet pareizajā virzienā! Jo mūsu uzdevums tagad ir izplatīt Mācību pēc iespējas plašāk, un tāpēc mēs izmantojam katru iespēju.