Ar Dievu viss ir iespējams

Gudrības Valdoņu Mācība sāk savu dzīvi mūsu sabiedrībā

02.09.2018

“Nav laika gaidīt, kamēr jūs kļūsiet pilnībā pilnīgi. Jūsu centieni dos augļus daudz ātrāk, ja jūs savā ikdienas dzīvē ieguldīsit visas saņemtās zināšanas uzreiz, tiklīdz jūs tās saņemat. Viss, kas netiek nostiprināts praksē, kļūst nederīgs. Mēs dodam jums Dzīvo Vārdu, Dzīvo Mācību un gaidām, ka jūs nesīsiet mūsu Vārdu un mūsu Mācību dzīvē ar konkrētiem darbiem fiziskajā plānā.” Sanats Kumara, 2006. gada 18. jūlijā

Dzīvā Mācība “Grāmatu ielā” Rīgā 2018. gada 18. un 19.augustā

2018. gada 18. un 19. augustā Rīgas Svētkos “Grāmatu ielā” skaistajā Vērmanes dārzā izdevniecības SOL VITA stendā apmeklētājiem tika piedāvāts iegādāties Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas. Darbojās arī dāvināšanas akcija “Izlasi pats un iedod draugam!” Izdevās izplatīt apmēram 90 grāmatas (70 tieši Mācību un 20 grāmatas par Cara tēmu).

Ar pārliecību varam teikt, ka, lai arī lēnām, bet novērojam procesu, kad Mācība sasniedz jau daudz vairāk cilvēku sirdis. Īpašs prieks par jaunatni, daudziem jauniešiem Mācības grāmatas kļūst arvien pieprasītākas.

 

Pa šiem gadiem ir uzkrājušās iestrādes Mācības izplatīšanas darbā, un tagad jau kā rezultātu redzam ne mazums domājošu, stabilu un nopietnu lasītāju. Viņi apmeklē grāmatu izstādes, pasākumus, ar viņiem risinās vērtīgas diskusijas. Šie cilvēki paši ir gatavi tālāk izplatīt iegūtās zināšanas, dalīties ar citiem, dot informāciju par Mācību un grāmatām. Tā pakāpeniskoi veidojas Mācības grāmatu izplatītāju ķēde.

Toties ne mazums ir arī cilvēku, kas tikko pietuvojušies Mācībai, viņos vēl tikai sāk rasties interese un tiekšanās, kuru mums ir pienākums atbalstīt un palīdzēt, lai intereses uguntiņa tiktu uzturēta. Uz viņu jautājumiem atbildam, ka Mācība ir mūsu Glābiņš, tā ir pati Dzīvība, un pienāks laiks, kas vairs jau nav aiz kalniem, kad vispār nevarēsim bez Mācības. Mēs spēsim dzīvot un izdzīvot grūtībās tikai ar Mācību, ar Dzīvo Mācību. Mūsu pienākums ir pateikt to cilvēkiem, virzīt viņus pretī Glābiņa Avotam, Mācībai, iedegt sirds uguntiņu, dot cerību. Dalīties ar citiem, lai tuvinātu viņus dārgajai Debesu Dāvanai – Mācībai – ir mūsu pienākums. Apzināmies, ka veiksmīgs grāmatu izplatīšanas darbs iespējams tad, ja tas ir nepārtraukts, ja darām to regulāri, ja esam garīgi disciplinēti un paši pietiekoši labi spējam orientēties Mācībā.

Pati Mācība sniedz mums visu vajadzīgo Dievišķo iedvesmu un Enerģiju, dod impulsu darbībai. Tā arī teikts, ka jūs vairs nevarēsiet neko nedarīt…

Dažādi garīgie virzieni nāk un ar laiku aiziet. Senā Mācība paliek. Dzīvo.

MĀCĪBA IR DZĪVA, TĀ DZĪVO UN DZĪVOS!