Ar Dievu viss ir iespējams

Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšana 2019. gada pavasarī

01.06.2019

“Vissvarīgākais ir atmodināt centienu sēklas cilvēku prātos un sirdīs. Aizdegt zināšanu uguni un uzpūst Dievišķās Brīvības liesmu.” Iemīļotais El Morija 2005. gada 25. maijā

Pēc ziemas perioda dziļu pārdomu laika, ar jauniem spēkiem pavasarī cilvēks atmostas līdzīgi pienenēm, kad vienā brīdī pāri zemei pārklājas vesels mazu saulīšu paklājs… No Kosmosa pienenes atnes zemei ziedēšanas spēka pirmcēloni, bet ar dziļajām saknēm no zemes izceļ retus minerālelementus. Pēc noziedēšanas, sevi upurējot, vējš to pūkas iznēsā lielos attālumos, dodot barības vielas augu valstij citās vietās. Mācībā teikts, lai mēs mācāmies no dabas, kur viss ir līdzsvarā, un neviens ar otru necīnās, bet vienkārši zied. Arī cilvēkam ir tikai jāzied… Augi un dzīvnieki doti mums no Dieva, lai mēs sadarbotos ar šīm Dabas Valstībām, un Dievs caur tiem mums dod zīmes un Zināšanas, kā dzīvot un radīt Dievišķi.

Ar nenogurstošu centību un ticību mūsu aktīvisti, Mācības iedvesmoti, nepārtraukti strādā, iepazīstinot Latvijas iedzīvotājus ar Gudrības Valdoņu Mācību, kas saņemta ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību. Šā gada pavasara periodā viņi jau paspējuši apmeklēt dažādus novadus, izplatot Mācības grāmatas pilsētu pasākumu ietvaros. Dažādās vietās viņi tika novērojuši dažādu iedzīvotāju tikumisko īpašību un garīgās kultūras līmeni. Tādās pilsētās kā, piemēram, Cēsis, daudzi jau gluži patstāvīgi iet pa evolucionārās attīstības Ceļu. Pasākumi šajā pilsētā parasti ir vairāk orientēti uz dvēseles interesēm, ar dziļāku saturu, bez tukšām izklaidēm. Tomēr atceramies no Mācības, ka Skolotāji vēlas, lai iedzīvotāju apziņas attīstība būtu vienmērīgā sadalījumā uz planētas Zeme. Tā mūsu aktīvisti apmeklēja arī citas pilsētas Latvijā, kuras nedaudz atpaliek, bet tas nozīmē tikai to, ka tām ir kur tiekties, augt un pilnveidoties. Tieši šajās vietās pret cilvēkiem nepieciešama īpaša pieeja, lai neuzbāzīgi pavirzītu doties dziļāk, plašāk. Tieši ar taktiskumu, ar iejūtību, pacietību, rēķinoties ar vietējo iedzīvotāju pamatinteresēm un tendencēm, ar vienādu cieņas pilnu attieksmi pret visiem nereti izdodas arī pavirzīt. Cēlonis bieži vien ir pavisam vienkāršs – nezināšana, ka ir tāds burtiskā nozīmē glābšanas riņķis no ilūzijas ūdeņiem – Skolotāju Mācība. Un tie nedaudzie šajās pilsētās, kas izdarīja izvēli iegādāties Mācības grāmatas, ar laiku kļūs par gaismas nesējiem daudziem citiem, ar savu piemēru viņi modinās, rosinās un parādīs, ka pār ikdienas eksistences klapatām ir daudz augstākas, nepārejošas vērtības. “Iestājas jauns posms. Posms, kad informācija, ko esam ielikuši diktātos, uzdīgs cilvēku sirdīs. Katrs varēs atrast pielietojumu saviem spēkiem un spējām. Darba pietiks visiem! Svarīgais fiziskā plāna pārveidošanas darbs tikai sākas. Katrs, kas prata atmodināt savu apziņu un iedegt liesmu savā sirdī, būs zināšanu, informācijas un enerģijas avots visiem cilvēkiem, ar kuriem viņš sastapsies savā dzīvē.” Iemīļotais El Morija 2005. gada 30. jūnijā

Mūsu aprakstā vairāk koncentrēsimies uz vienu no pozitīvajiem piemēriem – Cēsīm. 2019.gada 11.maijā Cēsīs mūsu aktīvisti veica Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšanas darbu festivāla “Veselības prakses un senās zināšanas” ietvaros. Jau pagājušajā gadā viņiem ļoti labi veicās Mācības izplatīšanas darbs Cēsu pilsētas svētkos. Šoreiz mūsu cilvēki jau tika sirsnīgi gaidīti, un atnāca jau zināmā mērā sagatavoti cilvēki, ar interesi pēc patiesām Zināšanām. Daudzi no viņiem jau zināja Mācību, un cenšas ievērot dzīvē Tajā dotās rekomendācijas. Pateicoties festivāla organizatoriem, mūsu grāmatu izplatītāji jutās kā uz viena viļņa ar viņiem, atmosfēra bija ļoti draudzīga un radoša. Bija viegli, jo atnāca nevis nejauši apmeklētāji, bet patiesā Ceļa meklētāji. Ar aizkustinošu cieņu, pat sajūsmu viņi runāja par Mācību, viena no apmeklētājām pat nodēvēja Mācību par brīnišķīgu. Pieprasījums pēc grāmatām bija liels, un bija prieks, ka tik daudziem cilvēkiem tika dota iespēja iegūt pieeju šim vērtīgajam Zināšanu Avotam. Mācības izplatīšanas darba veiksmīgie rezultāti šajā pilsētā, pirmkārt, var būt saistīti ar tās vēsturisko un garīgās kultūras mantojumu kā sagatavotu vidi patieso Zināšanu sēklām. Cēsu pilsētas un tās novada potenciāls ļauj Gudrības Skolotāju Mācībai veiksmīgi iesakņoties cilvēku sirdīs. Cēsu novada senču vēsturiskais mantojums ir saglabāts un tiek nodots no paaudzes paaudzē, jo jau izsenis ļaudis te dzīvoja ar Dievu sirdīs un ievēroja Dieva Likumus. Turpmākajos vēsturiskajos periodos iedzīvotāji šeit neieciklējās uz reliģisko dogmu un likumu stereotipiem, bet palika uzticīgi tikai Dievam, kas ir katra cilvēka sirdī. Tāda attieksme pret galvenajiem dzīves pamatiem veicina stabilitāti, ir orientieris iluzorajā pasaulē, kā arī labvēlīgi starta apstākļi turpmākai, īpaši jaunatnes virzībai evolūcijas ceļā. Mūsu aktīvisti īpaši priecājās par tiem jauniešiem, kas pienāca pie stenda, jo viņiem bija patiesa interese par Mācību. Bija skaidrs, ka šajā pilsētā un novadā dzīvo gaiši, viedi ļaudis, spējīgi savu radošo potenciālu ar darba tikumu izpaust dažādās dzīves jomās. Arī pati daba šajā novadā ietekmē vietas harmoniju, piemēram, slavenais Vendenes avota ūdens (Venden ir senais Cēsu pilsētas nosaukums). Šim novadam varētu attiecināt Iemīļotās Mātes Marijas vārdus no Vēstījuma 2009. gada 9. jūlijā:

“Mums ir vajadzīga harmoniska fiziskā plāna atmosfēra. Un tajās vietās uz zemes, kur vēl valda miera un harmonijas atmosfēra, jūs izdziedināties, vienkārši nokļūstot šajās vietās. Tūkstošiem elementāļu būtņu ir gatavas sniegt jums palīdzību un dziedināšanu.”

Pamatojoties uz Mācību, var pieņemt, ka nav nejaušība, ka šajā novadā iemiesojumā pēc Dieva Nodoma atnākuši indivīdi ar augstāku apziņas līmeni un augstāku dzīves uzdevumu. Savukārt, citas dvēseles novirzītas uz citiem novadiem, kur pagaidām kopējais apziņas līmenis nav tik augsts.

“Būs veselas teritorijas, ko apdzīvos cilvēki ar jauno apziņu, un būs teritorijas, kurās dominēs vecā apziņa un vecā domāšana.” Mozus, 2005. gada 1. aprīlī.

Protams, Dievs katram dod iespēju atstrādāt savu karmu un evolucionēt atkarībā no iepriekšējiem sasniegumiem un centieniem.

“Jums ir jāizpilda jūsu uzdevums, jūsu Dievišķais plāns tieši tajā vietā, kur jūs esat piedzimuši. <…> Jums ir jābūt dzīves vidū, jāizpilda savi ikdienas pienākumi ģimenē un darbā un tai pašā laikā pastāvīgi jāsaglabā sava apziņa pēc iespējas augstākā līmenī.” Iemīļotais Lanello, 2005. gada 3. jūnijā.

Pateicoties Gudrības Skolotāju Mācībai, iespējams vienots un plašs skatījums uz Dzīvi. Mācība ir kā sava veida formula, kuru var izmantot visur un vienmēr, un tai vienmēr var uzticēties. Tā ir kā programma, ar kuras palīdzību iespējams veikt atšķiršanu, un ar kuras palīdzību saskatīt visas cilvēces attīstības likumsakarības. Tomēr Mācību nepieciešams regulāri, neatlaidīgi lasīt nevien ar prātu, bet vairāk ar sirdi, pakāpeniski kļūstot par Mācības nesējiem, un pašaizliedzīgā kalpošanā veicināt garīgo centienu sēklu uzdīgšanu pasākumu apmeklētāju un savu līdzcilvēku sirdīs.

Mēs esam bezgalīgi pateicīgi Gudrības Skolotājiem par Mācību un Mācības Nesējai, Lielās Baltās Brālības Sūtnei Tatjanai Mikušinai.