Ar Dievu viss ir iespējams

Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšana Latvijā 2019. gada vasarā

01.09.2019

“… katrs no jums, kas izplata mūsu vēstījumus, īstenībā strādā par tūkstošiem cilvēku. Šo cilvēku dvēseles ir spējīgas pamosties smalkajā plānā un caur jums saņemt visu nepieciešamo informāciju smalkajā plānā.”

Lielais Dievišķais Virzītājs, 2007. gada 3. janvārī

Jau otro vasaru Latvijā pilsētu svētku ietvaros notiek Gudrības Skolotāju Mācības, kas dota ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību, izplatīšana.

Reizēm ir vērtīgi atskatīties uz noieto ceļu, lai apdomātu gūto pieredzi, izdarītu secinājumus un dotos tālāk. Mācības izplatīšanas darbā pilsētu svētkos jārēķinās ar to, ka šādu pasākumu apmeklētājiem ir tendence uz daudzveidīgām fiziskās dzīves izklaidēm un dažādu materiālo lietu iegādi. Tādēļ pagājušā gada vasarā, sākumā bijām vēl mazpārliecināti un nedroši par to, vai šajā dzīves biezoknī spēsim noturēt pareizo virzienu un sākotnējo garīgo pacēlumu. Izrādījās, ka vajadzēja tikai sākt, un šaubas pamazām izzuda paša darba procesa gaitā. Protams, tikām lūguši Dievišķo Palīdzību. Pagājušā gada vasaras rezultāti bija ļoti labi, daudzi deviņu Latvijas pilsētu svētku apmeklētāji guva iespēju iepazīties ar Gudrības Skolotāju Mācību un iegādāties Mācības grāmatas.

Šovasar mūsu aktīvisti atkal “izgāja ļaudīs” septiņu Latvijas pilsētu svētkos. Pagājušā gada vasaras panākumi it kā rosina domāt, ka arī šogad vajadzētu būt vēl lielākam grāmatu skaitam, kas nonāks pie lasītājiem. Šis skaits gan ievērojami nav pieaudzis, toties var atzīmēt zināmu progresu pašos cilvēkos, kas izrādīja interesi par Mācību.

Paanalizēsim šajā vasarā paveikto, balstoties uz iegūto pieredzi un salīdzinot to ar Mācībā sniegtajām zināšanām.

Šīs vasaras pieredze īpaša ar to, ka mums bija iespēja tikties ar īpašiem cilvēkiem, bija patīkami kontaktēt ar viņiem, daži tagad apmeklē mūsu pasākumus. Novērojām, ka daudzi jaunieši meklē atbildes uz svarīgiem jautājumiem, kas skar dvēseles sfēru. Savukārt, mums ir atbildība viņiem palīdzēt, cenšoties ievirzīt jauno cilvēku interesi Mācības virzienā. Mums jau ir par maz tikai pietiekami labi orientēties Mācībā, mums jau ir jārāda piemērs, pašiem pielietojot Mācību dzīvē. Pielietojot Mācību tās izplatīšanas darbā. Ļoti svarīga ir mūsu pašu attieksme pret šo pienākumu, mums pašiem sevi jāpārbauda, kāds motīvs mūs virza. Vai nevada mūs slēptais motīvs, kas novirza uz ego pusi, lai izrādītos, cik mēs gudri…  “Tāpēc mēs lūdzam jūs attīstīt izšķiršanas spēju sevī.” Kungs Šiva, 2006. gada 1. janvārī.

“Katram no jums ir jātiecas uz to, lai atstātu pareizu ietekmi uz katru cilvēku, ar kuru jūs sastopaties dienas laikā. Tomēr neaizmirstiet, ka galveno ietekmi atstāj jūsu vibrācijas un tikai pēc tam jūsu vārdi un jūsu darbības fiziskajā plānā.” Gautama Buda, 2008. gada 1. janvārī.

Nepieciešams saprātīgs līdzsvars, lai, no vienas puses, iespējami daudziem cilvēkiem dotu iespēju iepazīt Gudrības Skolotāju Mācību. Vienlaikus mūsu pienākums nav norādīt citiem, kā tiem dzīvot, kādas lūgšanas lasīt, ar kādām garīgām praksēm nodarboties. To visu dod Mācība. Mums neuzbāzīgi jānorāda uz Pirmavotu, uz pašu Mācību. Jāpaskaidro, kā jālasa Vēstījumi, īpaši tiem, kas pirmo reizi pieskaras Mācībai. Nedrīkstam dot konkrētas atbildes, arī Gudrības Skolotāji tās nedod, bet dod orientierus un norāda pareizo virzienu dzīvē. Dota rekomendācija:  “Necentieties mācīt, dodiet mācību tikai tad, kad redzat savā priekšā dvēseli, kas ir noilgojusies pēc garīguma. Dodiet viņai vēsa ūdens kausu, veldzējiet viņas slāpes. Bet nekad nevienam nelieciet dzert ar varu. Pat ideāli tīrs, svēts ūdens neies labumā, ja cilvēks nejūt slāpes un nevēlas dzert.”  Gautama Buda, 2008. gada 1. janvārī.

Lai mēs negribot nenodarītu pāri nesagatavotām dvēselēm. Cilvēks pats, pamazām iedziļinoties Mācībā, atradīs atbildes uz visiem viņa jautājumiem. Jābūt uzmanīgiem arī ar savas pieredzes izklāstīšanu nepazīstamiem cilvēkiem. Mums jāsajūt atšķirība, kur mēs ko drīkstam atļauties. Tikai mūsu domubiedriem rīkotajos pasākumos varam atklātāk savstarpēji padalīties.

Ļoti svarīgi ir lielajos publiskajos pasākumos balstīties uz Augstāko Palīdzību. Jāpalūdz… Tikai tad veidojas darbam droša un no ārpasaules zināmā mērā norobežota garīgā telpa. Patstāvīgi to mēs paši vēl nevaram nodrošināt, jo esam vēl tikai ceļā uz augstāku apziņas līmeni. Vairākkārt esam pārliecinājušies, ja attiecīgi sagatavojamies, ja balstāmies uz lūgšanu pirms darba, kā arī katrs pats līdzsvarojam savu iekšējo stāvokli, tad tāda telpa veidojas viegli un rada iespēju strādāt bez uztraukuma, šīs telpas enerģija ļauj visu dienu nenogurstoši strādāt, pat nejūtot, piemēram, ka visu dienu uz kājām. Turklāt darba procesā maināmies arī paši, jo ar laiku nejūtam pat traucējošo fonu, kāds parasti ir attiecīgos publiskos pasākumos. Dažreiz mūsu stendam blakus tirgojas ar nepareizu mūzikas ritmu materiālajiem nesējiem, bet pēdējā laikā mēs šīs skaņas gandrīz “nedzirdam”, jo esam iedziļinājušies darbā, notiek koncentrācija tikai uz galveno, uz Mācību un apmeklētājiem.

Toties šādos pasākumos ir arī lielākas iespējas, tā ir atvērtība, jo pie stenda var pienākt jebkurš viesis, un mums ir viņš jāsagaida kā savs tuvs draugs, neraugoties uz viņa ārieni, bet cenšoties saskatīt viņā to Dievišķo, kas ir katrā cilvēkā. Var arī palaimēties sastapt tādus cilvēkus, kuri atrodas iemiesojumā uz Zemes ar kādu īpašu misiju…: “…neaizmirstiet, ka pirmais uzdevums ir tādas vietas radīšana uz zemeslodes, kur Mācība varētu tikt lietota praksē pilnā apjomā. Ir pietiekami daudz Gaismas dvēseļu, kas tieši šīs misijas dēļ tagad ir iemiesojumā. Palīdziet mums izplatīt Mācību, lai to izdzirdētu šīs dvēseles, kas izkaisītas visā pasaulē.” Iemīļotais Lanello, 2009. gada 9. decembrī.

Esam sapratuši, ka par maz ir vienkārši tehniski izpildīt izplatīšanas darbu un pastāvēt pie stenda, pieredze rāda, ka ir vērts “iet ļaudīs”, un tieši nelielās apdzīvotās vietās, kur cilvēki dzīvo tuvāk dabai.  Šīs vasaras rezultāti pat pārsniedz mūsu cerības Mācības izplatīšanas augstākas kvalitātes ziņā, jo mēs iepazinām neparastus cilvēkus, ar bagātu iekšējo pasauli. Ārēji viņi ir kā parasti cilvēki, bet bez visa liekā, kas parasti piemīt mūsdienu modernās sabiedrības pārstāvjiem: Iemiesojumā esošo cilvēku vidū ir daudz tādu, kas pat nenojauš, ka viņi ir gaismas nesēji. Viņi vienkārši dara labu un negaida apbalvojumu par to. Viņi vienkārši dara labus darbus, un viņiem ne prātā neienāk, ka tas vispār ir kaut kas ievērojams. <…> Īstajiem gaismas nesējiem, kam ir garīgie sasniegumi, ir raksturīga kautrība. Jo lielāki ir cilvēka garīgie sasniegumi, jo mazāk viņš par sevi runā. Jo viņš saprot, ka viņa sasniegumi ir mazi salīdzinājumā ar to, kādi ir viņa vecākajiem brāļiem un māsām Ceļā –Dievišķajiem Valdoņiem.” Serapiss Bejs, 2010. gada 29. decembrī. Mums palaimējās tādus cilvēkus satikt. Viņi ir pieticīgi, klusi, pazemīgi, bet noilgojušies, meklējot gara radiniekus. Ar aizkustinošu bijību un cieņu viņi raugās uz mums… Ar viņiem tūlīt veidojas garīgā saskaņa un kopības sajūta. Viņi ir savdabīgi Mācības nesēji, klusi, nemanāmi, savā lauku apvidū, dažiem nav pat interneta, tikai Mācības grāmatas, Rozāriji un Dievišķā Mīlestība.

“…lai Mācību sāktu izplatīt vairāk, vajag, lai vairāk cilvēku pievienotos tam, lai nodarbotos ar šo Mācības izplatīšanas darbu. <…> tādējādi, uzdevums reducējas uz to, ka jāatrod tādus cilvēkus, kuri jau pilnīgi precīzi zina, kas viņiem jādara. Un viņi ir gatavi tam veltīt visu savu mūžu.” http://www.sirius-riga.lv/2008.g.%20saruna%20ar%20TNM.htmlOriģināls: (https://r.sirius-ru.net/2019/2019-09-02.htm).

Gudrības Skolotāju Mācības pieņemšanas process sabiedrībā ir pakāpenisks, ne uzreiz pamanāms. Šobrīd Mācības izplatīšanas darbs turpinās rudens gadatirdziņu ietvaros. Paralēli notiek izplatīšana caur grāmatu tirdzniecības tīkliem, bibliotēkām. Jaunums ir tas, ka šovasar izdevās vienoties ar trim ieslodzījuma vietu bibliotēkām, un tās pieņēma Mācības grāmatas, sajūtot vajadzību pēc Zināšanām. Palielinājies arī dažu grāmatu veikalu pieprasījums pēc šīm grāmatām. Nepārtraukti norit arī individuālais Mācības izplatīšanas darbs mums katram savā vidē. Arī mūsu jaunie draugi izplata Mācību. Piemērs: viena no viņiem uzdāvināja Mācības grāmatu darba kolēģei, tagad šī kolēģe no visām citām izdevniecības grāmatām izvēlas vienīgi Mācību. Tā darbojas Smalkais plāns, tā atmostas dvēseles. Mācības izplatīšanas darbs mūsu aktīvistiem – tā ir katra diena, katrs mirklis, tas ir uz visu dzīvi. Tas ir dzīvesveids.