Ar Dievu viss ir iespējams

Gudrības Skolotāju Mācības un Mācības Nesēja lielā nozīme mūsu dzīvē

15.06.2019

“Stiprs Mācības pamats ir droši nostabilizējies uz planētas.”

Elohims Ciklopejs, 2019. gada 20. jūnijā

2019. gada jūnijā Rīgas Siriusa Centrā šai svarīgajai tēmai bija veltīti pasākumi 2. un 30. jūnijā. Mūsu pasākumos vienmēr īpaša uzmanība tiek veltīta Gudrības Skolotāju Mācībai, kas saņemta ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību.

Mīļie draugi! Mūsu sirdis pārpilnas Mīlestībā un Pateicībā Gudrības Skolotājiem un Lielās Baltās Brālības Sūtnei Tatjanai Mikušinai! Mēs taču nepārtraukti tiekam apņemti ar Viņu Mīlestību un Rūpēm! Dienas steigā mēs nereti pat aizmirstam par Viņiem… Viņi mūs nekad neaizmirst! Atkal un atkal, ik pusgadu mēs saņemam Dievišķu Dāvanu- Vēstījumus. 2019. gada 20.jūnijs mums kļuva vēl par vieniem neaizmirstamiem Svētkiem – ar Elohima Ciklopeja Vēstījumu. “Es saucu jūs pamosties Jaunai Dienai un jaunai realitātei!” Pastāstīsim par katru no minētajiem pasākumiem. Gatavojoties 2. jūnija pasākumam, atkārtoti pārlasījām un pārdomājām Vēstījumus:

Jau gatavojoties pasākumam, centāmies analizēt Vēstījumus, vairāk ar sirdi, mazāk ar prātu. Mūs visus satrauc situācija pasaulē, un no Mācības zinām, ka šķietamais mierīgums ir mānīgs, jo ilūzija jau darbojas ar pilnu jaudu, turklāt smalkāk un tādēļ ir grūti to pamanīt un veikt atšķiršanu. Zinām, ka stipri jāturas pie Mācības, ņemot vērā Skolotāju padomus un rekomendācijas, lai vairs ne tikai dzīvotu, bet varētu izdzīvot un saglabāt dzīvu dvēseli. Zinām, ka jāsāk ar Mācības lasīšanu, Tās sistemātisku apgūšanu, uzņemot Dievišķās Zināšanas ar visu savu būtību. Ļoti saprotami to izskaidro Sūtnes tuvākā līdzgaitniece Tatjana Martiņenko:

  “Vēstījumi apbrīnojamā veidā  satur informāciju dažādiem apziņas līmeņiem. Ja jūs izlasīsiet Vēstījumu un atgriezīsieties pie tā pēc kāda laika, tad pamanīsiet patiesības, kuras neievērojāt agrāk. Jums pat var likties, ka jūs it kā pirmoreiz lasāt Vēstījumu, un Dievišķā Gudrība jums atklājas gluži jaunā veidā. Tāpēc tiek rekomendēts pārlasīt Vēstījumus un atgriezties pie tiem atkal un atkal pēc kāda laika. [https://sirius-ru.net/dictations/novoe_filosofsko-etitscheskoe_Utschenie.htm]

Jaunā Laikmeta Hierarhs Sen Žermens 2012.gada 26.jūnija Vēstījumā sniedz padomu:

“Jums būs visi mūsu Vēstījumi jāpārlasa no jauna, visi bez izņēmuma. Jums ir jāsaprot, ka šie Vēstījumi jums ir instrukcija pārejai jaunajā laikmetā – Ūdensvīra Laikmetā. Jūs varat tos uzskatīt par Bībeli jaunajam laikmetam vai arī vienkārši kā rekomendācijas pārejas laikam.”

Mūsu pasākumā vispirms centāmies apzināt Gudrības Skolotāju Mācības atšķirību no citiem informācijas avotiem:

“Mūsu Ceļa atšķirība no daudzām citām mācībām ir tāda, ka mēs vedam jūs caur jūsu sirdi un ļaujam saskarties ar īsto, Reālo pasauli caur jūsu mistisko pieredzi un apgaismību. Kad jums ir iespēja savā ārējā apziņā apzināties citas, Dievišķas pasaules eksistenci, jūs apzināti tiecaties atbrīvoties no visa, kas jums traucē ieiet tajā pasaulē.” Iemīļotais El Morija, 2006. gada 30. aprīlī.

Šoreiz bija ieradušies apmeklētāji, kas retāk nāk, bet daži bija atnākuši pirmo reizi. Pasākuma gaitā lasījām iepriekš izvēlētos Vēstījumu fragmentus, lai uzskatāmi parādītu Gudrības Skolotāju Mācības lielo nozīmi, ko īpaši svarīgi zināt tiem, kas nesen sākuši lasīt Vēstījumus. Visiem klātesošajiem tēma par Mācību un tās Nesēju – Sūtni, bija ļoti aktuāla, daži vēlējās izteikt savu dzīves redzējumu, kas balstīts viņu pieredzē un skatīts caur Mācības prizmu. Akcents tika likts uz katra no mums personīgo attieksmi pret Skolotāju Mācību un Sūtni. Centāmies apzināties, kāda unikāla iespēja šajā dzīvē bijusi tikties ar Sūtni, un kādai jābūt pareizai, godpilnai attieksmei pret Dievišķo Sūtni –Mācības Nesēju.

Kungs Šiva, 2006. gada 13. martā:

“Pastāv Dievišķā iespēja, kas noteiktā momentā tiek dota planētai. Šī iespēja tagad tiek dota caur mūsu sūtni. Dažkārt no jums nekas netiek prasīts, izņemot mūsu sūtnes atzīšanu. Tiklīdz jūs atzīstat Hierarhijas sūtni, jūs automātiski nostājaties uz Hierarhijas pakāpiena. Un visai Hierarhijai ir iespēja palīdzēt jums jūsu lietās un jūsu plānu īstenošanā.”

 Gautama Buda, 2013. gada 21. jūnijā:

“Pēc tā, kā jūs izturaties pret mūsu vēstnešiem, mēs nosakām jūsu dvēseles gatavības pakāpi. Dažkārt ir vajadzīgi desmitiem iemiesojumu, lai izkārtotos apstākļi un jūs tuvotos mūsu sūtnim. Jūsu dzīvesplūsmai tā ir liela žēlastība un milzīga izdevība.”

Kungs Lanto, 2008. gada 25. decembrī:

“Tāpēc mēs gaidām, kad jūsu pasaulē nodibināsies pareiza attieksme pret mūsu sūtņiem, kurai pamatā ir nevis ziņkārība un šīs ziņkārības apmierināšana, bet kalpošana un visas iespējamās palīdzības sniegšana.<…> Katrs cilvēks, kas nokļūst mūsu sūtnes redzes laukā, automātiski nokļūst arī mūsu redzes laukā. Un mēs gatavojam šiem indivīdiem tos satriecošos testus, kas ļauj noteikt ticības un uzticības pakāpi un momentāni atdala tos, kas meklē kaut ko savu un nav gatavi tam kalpošanas līmenim, kāds tagad tiek prasīts.”

Daudzi no mums iziet dažādus pārbaudījumus un testus, un tas ir ļoti nopietns jautājums – kā izturēt līdz galam… Gadās arī neizturēt, taču vienmēr paliek cerība, ka cilvēks pārdomās un atgriezīsies uz Ceļa, jo Sanata Kumaras 2015. gada 20. decembra Vēstījumā teikts:

Jebkurā vietā ceļā var pagriezties un atgriezties uz Dievišķā attīstības Ceļa

Viens no klātesošajiem pievērsa mūsu uzmanību interesantam Mācības iedarbības uz cilvēkiem aspektam. No Mācības zinām, kā arī dzīvē var novērot, ka ne katrs ir gatavs patstāvīgi lasīt un apgūt Mācību. Tomēr ir gadījumi, kad cilvēks, kas nav nekad lasījis Vēstījumus, savā dzīvē pielieto daudzas rekomendācijas, ko mēs zinām no Mācības. Mūsu paziņu un draugu lokā novērojam vairākus piemērus, kad nevis tiešā, bet netiešā veidā cilvēks it kā pilnībā izpilda Skolotāju rekomendācijas. Tas galvenokārt novērojams ģimenēs, kurās kāds jau ilgi lasa Mācību un dzīvo saskaņā ar to, tādēļ zināmā mērā viņš ir kā paraugs saviem tuvākajiem. Lūk, tā strādā Mācība!

Tiem, kas jau ilgāku laiku lasām un pārlasām Vēstījumus, jau ir jābūt gataviem dzīvot ar Mācību sirdī katru savas dzīves mirkli, dziļi apzinoties un novērtējot Skolotāju un Sūtnes lielo Upuri, atnesot pasaulē dārgāko – Dievišķo Mācību. Mums ir dzīvē ar darbiem jāattaisno Skolotāju mīlošā uzticēšanās un cerības:

 “Informācijas pārraidīšanai tiek iztērēts ļoti liels Dievišķās enerģijas daudzums. Tāpēc cieniet doto un neaizmirstiet par atbildību, ko jūs iegūstat tūlīt pēc tam, kad esat saņēmuši doto informāciju.<…> ja jums ir bijusi pieeja šiem diktātiem, jūs esat tos lasījuši, tad tas nozīmē, ka ir pienākusi jūsu kārta kalpot Zemes cilvēcei.<…> Kādam ir jānotur līdzsvars. Jūs esat tie, kam tas ir jādara. Tāpēc, ka nekas nenotiek nejauši šajā pasaulē. Tas, ka jūs lasāt šos diktātus, liecina par to, ka tieši jūs esat tie cilvēki, uz kuriem Debesis cer šajā atbildīgajā periodā.” Kungs Šiva, 2005. gada 15. decembrī.

Mēs arī dalījāmies pieredzē par to, pa kādiem ceļiem esam nonākuši līdz Mācībai. Daži klātesošie pastāstīja, ka viņiem viss iepriekšējais garīgo meklējumu ceļš bijis kā sava veida treniņš, lai nonāktu pie Mācības. Secinājums šāds: ja cilvēks neiet pareizā virzienā, tad it kā nejauši viņam tiek dotas zīmes un brīdinājumi ceļā. Pamazām viņš sāk apjaust, kāpēc tik daudz kas nācis pār viņa galvu (gan netiešā, gan nereti arī tiešā nozīmē). Viņam sāk atklāties pārbaudījumu cēloņi, kuri ir viņā pašā. Un nav labāka Avota par Mācību, no kura smelties Zināšanas par savu Ceļu.

Visaptverošo tēmu par Mācības lielo nozīmi mūsu dzīvē turpinājām 30. jūnija pasākumā, uz kuru devāmies jau visjaunākā Elohima Ciklopeja 2019. gada 20. jūnijā Vēstījuma iedvesmoti:

“Es saucu jūs pamosties Jaunai Dienai un jaunai realitātei!”

Pirms tam šim pasākumam tikām gatavojušies, izmantojot Vēstījumus:

Vislielāko uzmanību veltījām jaunajam Vēstījumam. Visiem klātesošajiem tika izdalītas izdrukas ar Vēstījuma tekstu. Jaunais Vēstījums mūs visus noskaņoja pozitīvi, ar cerībām uz jaunu Dievišķo Iespēju:

“Pēc dažiem gadiem jaunās paaudzes veiksmīgu izvēļu gadījumā var atklāties jauna Dievišķa iespēja.”

Pie nosacījuma, ka: “… uz jums, kas tagad esat iemiesojumā, gulstas karmiskā atbildība par šo dvēseļu uzņemšanu un audzināšanu.”

Mums katram nāksies apdomāt, kā mēs varam palīdzēt jaunajai paaudzei. Viena no palīdzības formām neapšaubāmi ir jauno cilvēku iepazīstināšana ar Gudrības Skolotāju Mācību, ietverot darbu ar Mācības grāmatu izplatīšanu pasākumos. Mācībā jaunie cilvēki atradīs visu dzīvei nepieciešanmo, Tā ir pamats, kodols, kas atbalstīs, viss pārējais ir sekundārs. Pēc Elohima Ciklopeja vārdiem:  “Stiprs Mācības pamats ir droši nostabilizējies uz planētas.” Ja katrā dzīves brīdī par pamatu ņemam Mācību, tad rodas pareizs, Dievišķs tēls, pēc kura veidot dzīvi. Jaunajiem ļaudīm Mācība palīdzēs pareizi  orientēties dzīvē, izdarīt pareizas izvēles un atcerēties savu Dievišķo uzdevumu. Savukārt, mums, pēc iespējas jānes dzīvē pareizi paraugi un pašiem jācenšas būt par paraugu jaunajai paaudzei. Visu mūsu iemiesojuma laiku spēkā ir Skolotāju rekomendācija par mūsu personīgo darbu ar sevi, lai atteiktos no ilūzijas, jaunais Elohima Ciklopeja Vēstījums to apstiprina:

“Iemīļotie, jūs esat iemiesojumā tāpēc, lai apzinātos savu nemirstīgo dabu un uzvarētu iluzoros spēkus. Jums katram ir jāiegūst uzvara pār iluzorām izpausmēm.”

Apzināmies, ka šis darbs nav no gadījuma uz gadījumu, bet tam jābūt regulāram visa mūža garumā. Visos savos pasākumos mēs analizējam šo jautājumu par darbu ar sevi, ar savām īpašībām, kurām nepieciešama korekcija. Dalāmies pieredzē un atziņās, kā attīstīt un īstenot dzīvē Dievišķās īpašības: piemēram, pašaizliedzību, nesavtību, pieticību, iecietību, pacietību, līdzcietību un žēlsirdību. Par to, kā mēs varam viens otram palīdzēt atpazīt sevī īpašības, kuras nepieciešams mainīt. Jo nereti trūkumus citos saskatām labāk nekā sevī. Tā savstarpejā vienam otra draudzīgā atbalstīšanā un uzticēšanās, apzinoties savas kļūdas, nožēlojot tās, būsim spējīgi celties un iet tālāk.

Tēma par Gudrības Skolotāju Mācības un Mācības Nesēja lielo nozīmi mūsu dzīvē ir neizsmeļama, mēs to nebeidzam, tā paliek atklāta. Arī turpmākos pasākumos mēs to attīstīsim, kopīgi risināsim dažādus sarežģītus jautājumus, kas saistīti ar Mācības apgūšanu un pielietošanu dzīvē.

No sirds pateicamies Gudrības Skolotājiem un mūsu dārgajai Lielās Baltās Brālības Sūtnei Tatjanai Mikušinai par Dievišķo Dāvanu –Mācību!

Dārgie draugi, mūsu domubiedri, vēlam Jums Dievišķo Vadību un panākumus Mācības apgūšanā un pielietošanā dzīvē, kā arī vēlam Kalpošanas Prieku visai Dzīvībai! Ar sirdi pieņemiet dvēseli pacilājošo Kunga Šivas Svētību:

 “…katrs, kas ir atmodies un ir spējīgs pieņemt Dievišķo Patiesību, lai arī ne visā tās pilnībā, bet tiecas pieņemt šo Patiesību, mums ir nenovērtējams pārvadītājs, kristāls – aizmetnis, caur kuru mēs spējam ienest jaunās apziņas un jauno savstarpējo attiecību elementus uz Zemes.

Tāpēc pieņemiet manu pateicību visi, kas tiecas, kas ienes jebkuru, lai arī vismazāko ieguldījumu kopējā planētas Zeme glābšanas lietā.<…> Svētītas jūsu pūles, svētīta jūsu tiekšanās, lai vai kurā jomā tās nebūtu.” Šiva, 2005. gada 27. novembrī.