Ar Dievu viss ir iespējams

Sagaidām Haridživanu šī gada augustā Latvijā!

03.03.2013

Haridživans (Hari Jiwan Singh Khalsa‎) māca Kundalini Jogu kopš 1975. gada. Viņš ir viens no pirmajiem un visuzticīgākajiem Jogi Bhadžana skolniekiem, kurš sekojis viņam vairāk nekā 30 gadu, cenzdamies neizlaist nevienu nodarbību. Viņš ir personīgi piedalījies vairāk nekā 700 Baltās Tantras meditācijās un kļuvis par iecienītu gonga meistaru.
Viņa humors, intelekts un lingvistiskā apdāvinātība, apvienota ar cilvēcisku gudrību, dod iespēju dziļi transformēt skolniekus. Viņa klases, semināri un individuālās konsultācijas ir vērstas uz cilvēku apziņas pārveidošanu un zemapziņas atbrīvošanu no negatīvām struktūrām.

Par Kundalini Jogu

Kundalini jogu var uzskatīt par tiešu, iedarbīgu metodi cilvēka ceļā uz savienošanos ar savu dvēseli un To, kas radījis viņa dvēseli. Tā ir ne tikai garīga mācība, tā ietver sevī cilvēka ārējās un iekšējās dabas harmoniju un vienotību. Kundalini joga strādā ar ķermeni, dvēseli un garu, harmonizējot šos aspektus un cilvēka atkalapvienošanos ar visuma Radītāju. Tādējādi cilvēks, kas praktizē šo jogu, iegūst plašāku skatu, atverot un mainot savu apziņu.
Pārmaiņu vēji skar visas dzīves jomas. Mainās pats cilvēks un apstākļi viņa apkārtnē, uzlabojas veselība. Kundalini joga tik tiešām paver laimīgāku un vairāk apzinātu dzīvi visiem, kas regulāri praktizē šo metodi – mācību, kura palīdz kļūt veselam, laimīgam un taisnprātīgam.
Gadu tūkstošiem ilgi šīs jogu zināšanas tika rūpīgi nodotas tikai tieši no Skolotāja skolniekam. Ar laiku daļa no šīm plašajām zināšanām tika pierakstīta. Dažas no šīm svētajām Mācībām var atrast senajos vēdiskajos tekstos.

Jogi Bhadžans

Visu savu mūžu Jogi Bhadžans (1929. g. 26. aug. – 2004. g. 6. okt.) veltīja Kundalini jogas izzināšanai un praksei. Ieguvis Indijā šo tehnisko un garīgo zināšanu mantojumu, Jogi Bhadžans (Siri Singh Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji) dāvāja to Rietumiem. Jogi Bhadžanam – Kundalini jogas meistaram, kas lika pamatus šo seno tradīciju sekotāju kustībai visā pasaulē, bija ļoti daudz uzticīgu skolnieku. Viņa uzticīgie mācekļi, no kuriem daudzi paši kļuva par lieliem meistariem un pasaules mēroga skolotājiem, joprojām turpina Jogidži iesākto.
Jogi Bhadžans nodibināja fondu ” Healthy, Happy, Holy Organization” (Veselo, laimīgo, svētīto organizācija), kas pašlaik ir lielākā organizācija, kur māca Kundalini jogu. 40 pasaules valstīs ir vairāk nekā 300 Kundalini jogas centru. Meistars aktīvi darbojās, lai saliedētu visas reliģiskās konfesijas, cīnījās par valstu kodolatbruņošanos, lielu ieguldījumu deva narkomānijas izskaušanā. Jogi Bhadžans radīja unikālu metodiku ārstēšanai no šīs atkarības, tūkstošiem cilvēku viņš spēja palīdzēt atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Garīgais līderis vadīja arī kustību sieviešu tiesību aizsardzībai, uzskatīdams tās par katras sabiedrības pamatu. Viņš pasludināja pirmo starptautisko miera svinēšanas dienu. Visu mūžu viņš centās padarīt mūsu pasauli mazliet labāku, sludināja gaišas idejas un mācīja Kundalini jogu.

Haridživans – Jogi Bhadžana Kundalini jogas skolas skolotājs

Haridživans (Hari Jiwan Singh Khalsa‎) māca Kundalini jogu kopš 1975. gada. Viņš ir viens no pirmajiem un visuzticīgākajiem Jogi Bhadžana skolniekiem, kurš sekojis viņam vairāk nekā 30 gadu, cenzdamies neizlaist nevienu nodarbību. Viņš ir personīgi piedalījies vairāk nekā 700 Baltās Tantras meditācijās un kļuvis par iecienītu gonga meistaru.
Viņa humors, intelekts un lingvistiskā apdāvinātība, apvienota ar cilvēcisku gudrību, dod iespēju dziļi transformēt skolniekus. Viņa klases, semināri un individuālās konsultācijas ir vērstas uz cilvēku apziņas pārveidošanu un zemapziņas atbrīvošanu no negatīvām struktūrām.
Haridživans māca to, ko prot pats, – mākslu radīt telpu, kas maina un paaugstina cilvēkus. Unikāla pārveidošanās tehnika, apziņas transformācija – šis ir visvērtīgākais Skolotāju Zelta Virknes Meistaru mantojums.
Pašlaik Haridživans dzīvo un pasniedz jogu Losandželosā. Viņš apmeklē daudzas pasaules valstis un pasniedz Kundalini jogu, kā arī lasa tematiskas lekcijas, vada seminārus, meistarklases un mācību nodarbības.
Jau vairākus gadus pēc kārtas Haridživans vada mācību nodarbības Kundalini jogas skolotāju sagatavošanai Krievijā, Sanktpēterburgā.
Lai izprastu un apgūtu šo lielisko praksi, Lielās Baltās Brālības sūtne Tatjana Mikušina ir izvēlējusies Haridživanu par savu Kundalini jogas skolotāju. 2012. gada oktobrī viņa pabeidza starptautisku triju moduļu mācību kursu Jogi Bhadžana Kundalini jogas skolas skolotāju sagatavošanā.
Tatjana Mikušina ļoti silti un ar prieku runā par Haridživanu – savu Kundalini jogas skolotāju. Viņa meistarība dod iespēju ne tikai individuāli, bet arī grupai kopumā paaugstināt telpas vibrācijas.
Haridživana skolnieki, no kuriem daudzi kļuvuši par patstāvīgiem skolotājiem, uzskata viņu par izcilu pasniedzēju, kas ar bijību izturas pret šo seno zināšanu pirmavotu. Haridživans cenšas maksimāli precīzi nodot savas iegūtās zināšanas, nenovirzoties no pamatiem.
Zināšanu spēks ir to patiesīgumā. Kundalini joga ir viena no brīnišķīgajām iespējām izzināt patiesību un atkal pievienoties tai.
Mēs patiesi ceram, ka šis ievērojamais pasniedzējs un meistars apmeklēs Latviju 2013. gada augustā, jo ielūgums ir nodots un arī apstiprināts. Šī būs iespēja Haridživanam caur savu tīro avotu pieskarties un pavērt Kundalini jogas burvīgās prakses dziļās zināšanas arī Latvijā – visām sirdīm, kas to vēlas.

Turpinājums sekos …