Ar Dievu viss ir iespējams

Kas mēs esam?

Mēs esam domubiedru kopa, kas sastapušies šai laikā un šai Dievzemītē Latvijā, lai, kopīgi darbojoties, veicinātu sabiedrības atmodu un atdzimšanu, lai veicinātu izpratni par nepieciešamību iet kopsolī ar laiku, un tas nozīmē tikumisko un garīgo vērtību prioritāšu vispārēju atzīšanu. Tas nozīmē saprast un pieņemt, ka ir nepieciešams mainīt cilvēces strupceļā novedušā kursa virzienu – pavērst to uz Dieva pusi un turpināt evolūciju saskaņā ar Dieva gribu un likumiem.

Gudrības Vārda biedrība Latvijā ir dibināta 2011. g. 12. janvārī.
Biedrības dibinātāji un valdes locekļi: Veronika Lāce, Lauma Ērgle, Līga Harju.

Biedrības dibināšanā savu atbalstu sniedza Raimonds Ritcels un Guntis Kalējs.

Biedrība reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2011. g. 19. janvārī, reģistrācijas Nr. 50008171061.