Ar Dievu viss ir iespējams

Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” II kongress notiks Rīgā!

20.04.2015

Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” II kongress būs tas labais darbs, ko mēs katrs un visi kopā varam ieguldīt, lai iekustinātu un aktivizētu sabiedrisko domu sabiedrības dzīves atveseļošanas virzienā, lai tikumības principi iesakņotos kā sabiedrības dzīves norma visās cilvēku darbības jomās mūsu valstī un citās pasaules valstīs.

Arī Latvijā pēdējā laikā biežāk tiek lietots pusaizmirstais vārds tikumība. Daudziem šis vārds asociējas stipri sašaurinātā nozīmē (galvenokārt kā ierobežojumi dzimumattiecībās). Taču gan seno latviešu dzīvesziņā, gan visās patiesajās pasaules reliģijās tikumības jēdziens ietver sevī visu svarīgāko Visuma likumu jeb Dieva likumu kopumu – ko cilvēkam vajag un ko nevajag darīt, lai viņa dzīve un darbība būtu saskaņā ar Radītāja gribu un likumiem un līdz ar to – laimīga un veiksmīga. Padziļinātai izpratnei varam izlasīt un pārdomāt skaidrojumus par Tikumības kodeksa tēzēm (http://tikumiba.net/).
SSK “PAR TIKUMĪBU!” ir radīta kā kustība, kas aptver ļoti plašu cilvēku loku – visus, kam  tikumības principi un dzīve saskaņā ar sirdsapziņu nav vienaldzīga, kas vēlas būt optimisti un pieredzēt, ka pasaule un dzīve tajā kļūst tīrāka, godīgāka, laimīgāka – saskaņā ar sirdsapziņu un Augstāko Dievišķo pasauli. Kustībai nav itin nekādu politisku, reliģisku vai komerciālu mērķu. Gada laikā par tās dalībniekiem ir reģistrējušies vairāk nekā 4600 cilvēku no 59 pasaules valstīm (no Latvijas – vairāk nekā 180 cilvēku). No kustības dalībniekiem netiek prasīts nekas, izņemot to, ka viņi atzīst dalībnieka kodeksa tēzes un apņemas censties ievērot tās savā dzīvē un darbībā, ar savu paraugu rādot piemēru citiem cilvēkiem.
SSK “PAR TIKUMĪBU!” II kongress notiks 6. jūnijā Rīgā, koncertzālē “Rīga” Akadēmijas laukumā 1 (Zinātņu akadēmijas augstceltne).

Kongresa lūgtie viesi:
sabiedriska darbiniece Tatjana Mikušina (Krievija),
Montesori pedagoģijas pirmsskolas izglītības speciāliste Carolina Gomez Del Valle (ASV),
rakstnieks Paulo Coelho (Brazīlija),
pedagoģisko zinātņu doktore, profesore Marina Skuratovska (Krievija).

Piedalīties Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” II kongresā īpaši aicināti visi kustības dalībnieki.
Mēs esam šajā laikā šeit, Latvijā, lai domātu un rūpētos ne tikai par savu mirkļa labsajūtu, bet lai rūpētos un domātu par mūsu bērnu nākotni, par Latvijas un pasaules sabiedrības nākotni, galu galā par to, kādā pasaulē mēs paši nākamajā reizē piedzimsim, tātad par savu personīgo nākotni!
Tāpēc SSK “PAR TIKUMĪBU!” II kongress nevar būt izklaides pasākums, uz ko nākt tikai, ja tas sola kaut ko ausij vai acij tīkamu. Mūsu kongress būs tas labais darbs, ko mēs katrs un visi kopā varam ieguldīt, lai iekustinātu un aktivizētu sabiedrisko domu sabiedrības dzīves atveseļošanas virzienā, lai tikumības principi iesakņotos kā sabiedrības dzīves norma visās cilvēku darbības jomās mūsu valstī un citās pasaules valstīs. Tā kā informatīvajā laukā visi esam cieši saistīti, tad mūsu labās domas un kongresā izjustā vienotība ar domubiedriem svētīgi iedarbosies uz visu Latvijas cilvēku, arī pie varas esošo, apziņu.
Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” Latvijas grupa ir uzņēmusies atbildīgo un grūto pienākumu noorganizēt un novadīt šo kongresu, tāpēc aicinām visus kustības dalībniekus būt aktīviem un līdzdalīgiem kongresa norisē.
Tagad jau vairs nepietiek ar to, ka mēs, tie labie un gaišie, paši dzīvojam pēc sirdsapziņas, bet mūsu pienākums ir iedvesmot gaišajam sirdsapziņas ceļam arī citus un pēc iespējas vairāk, tāpēc aicinām pieteikties par kustības dalībniekiem visus, kam tikumības principi un dzīve saskaņā ar sirdsapziņu nav vienaldzīga, kas vēlas būt optimisti un pieredzēt Latvijas un citu tautu atdzimšanu labākas un tīrākas dzīves jaunradei!
Informācija:
http://tikumiba.net/
http://z-n.center/

Uz tikšanos Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” II kongresā!