Ar Dievu viss ir iespējams

Gudrības Vārda biedrība aicina uz pasākumu “Tikumības principu vienotība pasaules reliģijās un mācībās”

20.05.2014

2014. gada 7. jūnijā pl. 15:00
galerijā–Skatuve Rīgā, Cēsu ielā 20.

Pasākuma programmā: apskats “Tikumības principu vienotība pasaules reliģijās un mācībās”, Pētera Urtāna lekcija “Apziņas higiēna” un Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” Pirmā kongresa dalībnieku iespaidi un gūtās atziņas.

Ieeja brīva, bet ziedojumu kastīte priecāsies par katru, kas palīdzēs tai segt telpu īres izdevumus.