Ar Dievu viss ir iespējams

Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” Pirmais kongress

26.05.2014

2014. gada 24. maijā Maskavā, viesnīcas «Коsмоss» lielajā zālē notika Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” Pirmais kongress. Kongresā piedalījās 522 dalībnieki no 16 valstīm: Austrijas, Armēnijas, ASV, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Kazahstānas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Monako, Polijas, Turcijas, Ukrainas, Vācijas.

Kongresu atklāja Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” prezidents Andrejs Bičkovs (Sankt-Pēterburga). Svinīgai mūzikai skanot, zālē tika ienests kustības karogs. Uz skatuves bija sarindoti visu kongresā pārstāvēto valstu karogi.

Andrejs Bičkovs savā uzrunā uzsvēra: ja mēs darbosimies kopīgi, saskaņoti, ja katrs no mums ik dienas izvēlēsies dzīvot un darboties tikumīgi, tad tikumība vairs nebūs abstrakts jēdziens, bet Tikumības likums kļūs par dabisku prasību mūsu dzīvē.
Kongresā uzstājās:

– SSK “PAR TIKUMĪBU!” Koordinācijas padomes locekle Albīna Kasimova ar stāstījumu par kustības simboliku,
– profesore, pedagoģisko zinātņu doktore, Marina Skuratovska ar ziņojumu “Zinātne un tikumība”,
– periodiskā izdevuma “PAR TIKUMĪBU” galvenā redaktore, rakstniece Jeļena Iļjina ar pārskatu “Tikumības principu vienotība pasaules reliģijās un mācībās”.

Kongresa dalībnieki visi korī nolasīja Kustības dalībnieka kodeksu, ar to apliecinādami, ka turpmāk dzīvos tikai saskaņā ar Sirdsapziņu.

Kongresa otrā daļa bija veltīta Kustības ideju izplatīšanai sabiedrībā. Vairākās Krievijas pilsētās un arī Rīgā un Viļņā jau ir notikušas akcijas, kurās cilvēki tiek iepazīstināti ar dalībnieka kodeksā iekļautajiem tikumīgas dzīves principiem, stāstīts un skaidrots par pašu kustību, kā arī dāvinātas gaišzili baltas lentītes – kustības simboli. Par savu pieredzi šajā darbā stāstīja aktīvisti no Čeļabinskas, Maskavas un arī Mundra un Pēteris no Latvijas.

Tika sveikti kongresa dalībnieki no visiem Krievijas Federācijas apgabaliem, novadiem un republikām. Dalībnieku delegācijas no citām valstīm tika aicinātas uz skatuves, kur tām tika pasniegti SSK “PAR TIKUMĪBU!” karogi. Latviju pārstāvēja visai prāva delegācija – 21 cilvēks, arī lietuvieši bija kuplā skaitā. Vislielākā delegācija bija no Ukrainas. Kad ukraiņi uznāca uz skatuves, visa zāle spontāni piecēlās kājās un ar ilgiem aplausiem un ovācijām parādīja savu atbalstu un solidaritāti ukraiņu tautai.

Zālē kongresa dalībnieku vidū valdīja spilgti sajūtams vienotības gars, kāds iespējams starp domubiedriem, kas saprot, ka augstāk par jelkādām politiskām vai ekonomiskām interesēm ir cilvēciskas, garīgas vērtības, labvēlība un mīlestība starp cilvēkiem visur.

Ļoti svarīgs kongresa darba rezultāts ir dokuments, kas adresēts ANO ģenerālsekretāram un visu kongresā pārstāvēto valstu vadītājiem* – aicinājums veicināt tikumības un garīgo principu izplatīšanu sabiedrībā un ievērot augstākos tikumības principus, pieņemot kārtējos lēmumus savu amata pienākumu izpildīšanas laikā. Šo dokumentu parakstīja Kustības prezidents un 485 kongresa dalībnieki, kas visi pēc kārtas organizēti kāpa uz skatuves, lai ar savu parakstu apliecinātu apņemšanos aicināt visas pasaules sabiedrību dzīvot saskaņā ar Sirdsapziņu.

Kongresa trešajā daļā visa uzmanība bija veltīta Kustības garīgajai līderei Tatjanai Mikušinai. Ar ilgām stāvovācijām viņu sveica kongresa dalībnieki. Savu uzstāšanos viņa sāka ar to, ka aicināja uz skatuves kongresa organizatorus (vairāk nekā 50 cilvēkus) un katram dāvināja krellīti no dārgakmeņu rotas. Atbildot uz jautājumiem, Tatjana Mikušina runāja par Kustības darbības virzieniem nākotnē, par vardarbības un nevardarbības principiem mūsu laikā, par tikumības principu vienotību visās pasaules reliģijās.

Kongresa dalībnieki paņēma līdzi skaidru vēstījumu, ka pienācis laiks atcerēties šos principus un īstenot tos dzīvē visās cilvēku darbības jomās.

__________________________
* dokumenta teksts un vairāk bilžu ir šeit

http://z-n.center/news/2014/05/25/siezd.htm