Ar Dievu viss ir iespējams

Starptautiska sabiedriska kustība “Par tikumību!”

21.04.2014

Ir nodibināta Starptautiska sabiedriska kustība “За нравственность!” (“Par tikumību!”).
Kustība nesīs Tikumības Likuma izpratni plašām iedzīvotāju masām, jo tikumība ir dzīves pamats, un tās atjaunošana sabiedrībā ir visaktuālākais uzdevums, lai panāktu pozitīvu cilvēku apziņas mainīšanos.

Kustības garīgā līdere Tatjana Mikušina ir uzaicinājusi būt par šīs kustības dibinātājiem arī mūsu Gudrības Vārda biedrību un Ukrainas sabiedrisko organizāciju “Слово Мудрости” (“Gudrības Vārds”).
Tas nozīmē, ka mūsu biedrība ieiet vēsturē kā viena no šīs kustības dibinātājām.  Par kustības dalībnieku var kļūt un pieteikties jebkurš cilvēks, kas atbalsta kustības ideju un mērķi un dzīvo saskaņā ar kustības dalībnieka kodeksu.

Šīs Starptautiskās sabiedriskās kustības mērķi un uzdevumi, dalībnieku kodekss un citi dokumenti, aktualitātes un jaunumi ir lasāmi tās mājas lapā:  http://z-n.center/

Te publicējam dažus tulkojumus latviešu valodā.

Starptautiskās Sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!”
garīgās līderes T. Mikušinas uzruna

Dārgie draugi!
Mūsdienu sabiedrība ir iegrimusi ne tik daudz ekonomiskā krīzē, cik garīgajā krīzē. Nekādas ekonomiskās, finanšu vai politiskās reformas nespēs izvest sabiedrību no šīs krīzes.
Vienīgais, kas pašreizējā posmā spēs glābt ne tikai Krieviju, bet visu cilvēci, ir Garīgums vai Tikumība. Tikumība, kas ir katrā cilvēkā. Tā ir viņa Sirdsapziņa.
Cilvēku sirdsapziņa izpaužas kā augsta morāle sabiedrībā kopumā un kā katra cilvēka augsta tikumība. Tātad augstas morāles un tikumības propaganda sabiedrībā, tās izglītošana, pamatojoties uz Garīguma ideāliem, veicinās Krievijas un visas pasaules atdzimšanu un pavērs jaunu iespēju visai planētas civilizācijai.
Kopš seniem laikiem daudzi domātāji un filozofi ir devuši pasaulei Mācību par Tikumības Likumu. Tie ir: Pitagors, Platons, Aristotelis, Konfūcijs, Lao Czi, Mahavira, Gautama Buda, Jēzus, pravietis Muhameds un citi. Dažas no šīm Mācībām ir vēlāk radīto reliģiju pamatos: kristietībai, islāmam, budismam, konfuciānismam, daoismam, džainismam un citām. Katrs reliģijas dibinātājs mācīja morāles, tikumības un dzīves ētikas pamatus, un pats bija visaugstākās morāles paraugs.
Pasaulē vairāk pazīstams ir Tikumības Zelta likums, ko deva Jēzus: “Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem.” (Mateja ev. 7:12).
Tikumība ir dzīves pamatu pamats. Ja mēs neievērojam Tikumības likumu, tad mēs nolemjam sevi, savu ģimeni un visu cilvēci degradācijai un izmiršanai.
Tikai tad, ja dzīvojam saskaņā ar Tikumības likumu, mēs attīstāmies un mainās mūsu apziņa. Kad cilvēks uz visu sāk raudzīties caur Tikumības likuma prizmu, viņš citādi redz visu savā apkārtējā pasaulē, viņš iegūst Labā un ļaunā atšķiršanas spēju, viņš atšķir to, kas labs, no tā, kas slikts, to, kas der viņa dvēseles attīstībai, no tā, kas viņam kaitē.
Mēs aizsākam plašu Starptautisku sabiedrisku kustību “PAR TIKUMĪBU!”
Šī kustība būs kā iekšējā, tā ārējā dzīves sfērā.
Mēs sākam ar sevi. Ja katrs no mums sāks rīkoties cēlsirdīgi, tad arī sabiedrība kļūs cildenāka. Sliktais ir lipīgs, bet labais taču ir pievilcīgs! Tad kāpēc mums aplipināties ar slikto? Mēs taču gribam gaišu nākotni mums visiem!
Mēs pacelsim tikumiskās attieksmes latiņu visu sabiedrības struktūru darbībā. Mums vairs nav laika gaidīt, ka viss pamazām nokārtosies: plašsaziņas līdzekļi paši no sevis “kļūs labi”, koncerni pārtrauks ražot ģenētiski modificētus pārtikas produktus, pati no sevis uzlabosies mūsu bērnu audzināšanas un izglītības sistēma, tautas garīgais un emocionālais stāvoklis kļūs normāls.
Tikai ar kopīgām pūlēm, tikai ar aktīvām darbībām mēs spēsim mainīt sevi un visu sabiedrību!
Lai tikumība vada mūs dzīvē un dara mūs kārtīgus un laimīgus!

Starptautiskās Sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!”
garīgā līdere T. Mikušina

Starptautiskās Sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” dalībnieka kodekss

  1. Es pret citiem izturos tā, kā gribu, lai citi izturētos pret mani.
  2. Es nedaru ļaunu ne cilvēkam, ne dzīvniekam, ne Dabai.
  3. Es ar mīlestību un saudzīgi izturos pret tuvākajiem un pret dzimtajām mājām – planētu Zeme.
  4. Es esmu par darbu Vispārības Labumam.
  5. Es izvēlos godīgumu, taisnīgumu un patiesīgumu, tikumisku tīrību, vienkāršību un pieticību sabiedriskajā un personīgajā dzīvē.
  6. Es tiecos uz savas apziņas paaugstināšanu un pozitīvu domāšanu.
  7. Es piekopju veselīgu dzīves veidu.
  8. Es priecājos par citu sasniegumiem tāpat kā par saviem.
  9. Es esmu par visu tautu brālību.
  10. Es dzīvoju saskaņā ar Sirdsapziņu.
Starptautiskās Sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” simbolika

Starptautiskā sabiedriskā kustība “PAR TIKUMĪBU!” par saviem simboliem ir izvēlējusies gaišzili baltu lentīti un liliju.

Gaišzili balta lentīte

Lentītes krāsām ir simboliska nozīme. Baltā krāsa ir dabiskais gaismas simbols, tīrības un bezvainības, patiesības un labā, žēlsirdības un garīguma  iemiesojums: tā personificē pašu Dzīvību.
Gaišzilā krāsa ir dabiskais debesu mirdzuma simbols, visa tīrā un cēlā sinonīms. Tā nozīmē augstus ideālus (gaišzilais sapnis), cildenumu un godīgumu.
Šo divu krāsu savienojums atspoguļo Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” mērķi – propagandēt augstu morāli un tikumību sabiedrībā, izglītot iedzīvotājus, pamatojoties uz garīguma ideāliem, lai veicinātu Krievijas un visas pasaules atdzimšanu un atklātu jaunu attīstības iespēju visai planētas civilizācijai.

Lilija

Lilija ir brīnišķīgākais zieds un daudzu tikumu simbols. Dažādu tautu kultūrā lilija simbolizē:
– tīrību un šķīstību;
– labdarību, vienkāršību, labsirdību;
– mieru, atdzimšanu, nemirstību;
– majestātiskumu, diženumu, augstsirdību;
– uzplaukumu, laimi, labklājību;
– daiļumu, harmoniju, līdzsvaru;
– brīvību un cerību; līdzcietību un žēlsirdību.
Šo puķi mīl visā pasaulē. Pastāv uzskats, ka lilija savu nosaukumu ieguvusi no seno ķeltu “li-li”, kas nozīmē baltumu (“balts-balts”). Senie ēģiptieši attēloja liliju hieroglifos, tā simbolizēja cerību un brīvību. Senajiem jūdiem lilijas zieds nozīmēja bezvainību un tīrību un tika ļoti mīlēts.
Romas impērijā lilijas attēls rotāja monētas, bet liliju ziedu vainagus vienmēr lika galvā jaunlaulātajiem.
Frančiem lilijai ir svarīga vēsturiska nozīme. Tā bija karaļa varas emblēma, bet Franciju dēvēja par liliju valstību.
Katoļu pasaulē Jēzu Kristu bieži attēlo pasniedzam liliju svētajiem, šai gadījumā lilija simbolizē žēlsirdību.
Kristietībā lilija nozīmē tīrību un bezvainību; tas ir Jaunavas Marijas simbols.
Saskaņā ar leģendu erceņģelis Gabriels parādījās Marijai viņas Pasludināšanas dienā ar baltas lilijas ziedu rokā.
Krievzemē balta lilija tāpat tika uzskatīta par bezvainības un tīrības simbolu. Lilija Krievzemē tika godāta arī kā miera simbols.
Balta lilija simbolizē tīrību, bezvainību, harmoniju, cēlsirdību. Tieši šīs nozīmes lilijai ir kā Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!”  simbolam.