Ar Dievu viss ir iespējams

Pasākums Rīgas Sirius Centrā 2020. gada 12. janvārī

29.01.2020

“Dzīves svētki beidzas. Pienācis laiks pastiprinātam darbam ar sevi. Glābjot sevi no nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, jūs glābjat visu pasauli. Jo viss mūsu pasaulē ir saistīts. Tauriņa spārnu vēziens ir dzirdams kā dārdi smalkajās pasaulēs. Kāda gan ir jūsu rīcības, domu un jūtu iedarbība? Iemīļotā Kuaņ Iņ 2011. gada 24. jūnijā.

Svētki pagājuši. Laiks padomāt par turpmākajiem darbiem. Jaunā gada jauno darba cēlienu uzsākām ar kopīgu pasākumu 12. janvārī.

Jau kļuvis par tradīciju pirms katra pasākuma garīgi apvienoties ar lūgšanu no Sanata Kumaras 2005. gada 7. maija Vēstījuma:

„Es esmu gatavs, Kungs. Ņem mani, Kungs, ņem manas zināšanas, manas spējas. Izmanto mani, Kungs, Tavu plānu izpildei. Lūk, ES ESMU, Kungs. Es pakļaujos Tavai Gribai un Tavam Likumam. Nav manī vairs nekā, kas nav no Dieva. Nav nekā, kas mūs šķir. Mēs esam vienoti”.

Sirdis pildījās ar lielo Mīlestību, ko izstaroja Sanata Kumaras acis portretā, kuru Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina uzdāvināja mūsu pārstāvjiem Kauņas seminārā 2010. gadā. Kopš tā laika pagājuši gandrīz 10 gadi… Mūsu sirdis vēlreiz sajuta visaptverošu Mīlestību, rūpes un uzticēšanos mums, nepaklausīgajiem “bērniem”, kad tika atskaņots video ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas apsveikumu Jaunajā gadā: https://r.sirius-ru.net/2020/2020-01-01.htm

“… mēs izejam zemes dzīves skolu, lai pilnveidotos Dievā! Tāpēc ir jāmācās no savām kļūdām un jāiet tālāk!” T.Mikušina.

Sūtnes vārdi skāra katra klātesošā dvēseles stīgas. Viņas apsveikums – pati Gudrības Skolotāju Mācība koncentrētā formā. Viņas vārdi arī kā novēlējums mūsu tālākajam ceļam dzīvē, kurā vairs nedrīkst būt apstāšanos. Pasākums šoreiz notika zīmīgā datumā, 12.janvārī, dienā, kad tieši pirms deviņiem gadiem tika nodibināta Gudrības Vārda biedrība. Īsumā atskatījāmies uz paveikto šo 9 gadu laikā, vairāk uzmanības veltot pagājušā, 2019.gada rezultātiem. Viens no galvenajiem Gudrības Vārda biedrības darbības virzieniem ir Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšanas darbs. Mācības grāmatu izplatīšanas skaitliskie rādītāji mums bijuši gluži labi, lai gan uzskatām, ka objektīvāks kritērijs būtu bijis sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanās, kas nav tik viegli un ātri sasniedzams. Mēs patlaban varam spriest zināmā mērā tikai par atsevišķiem cilvēkiem, balstoties uz novērojumiem, kontaktējot ar apmeklētājiem grāmatu izstādēs un lielākos pasākumos. Līdztekus dalībai lielākajos pasākumos mūsu aktīvisti devuši nenovērtējumu ieguldījumu Mācības izplatīšanas darbā daudzu Latvijas pilsētu un novadu svētku un citu vietējo pasākumu ietvaros. Pateicoties mūsu aktīvistiem, mācības izplatīšanas darbs ir noritējis nepārtraukti visa gada laikā visos gadalaikos.

Pagājušajā gadā mums bija deviņi pasākumi, kuru tēmas bija cieši saistītas ar cenšanos padziļināti apgūt Gudrības Skolotāju Mācību. Galvenais uzsvars katrā pasākumā tika likts uz mūsu atbildību par Gudrības Skolotāju dotās Mācības pielietošanu ikdienas dzīvē. Par to, lai Mācība kļūtu dzīva mūsos un reāli pielietojama dzīvē labos darbos. Šī doma vairāk tika izvērsta 28.aprīļa pasākuma tēmā: GUDRĪBAS SKOLOTĀJU MĀCĪBAI JĀKĻŪST DZĪVAI MŪSU SIRDĪS!

Pagājušais gads mums bijis nozīmīgs arī ar to, ka mēs piedalījāmies divās kopīgajās garīgajās praksēs, un turpinām tajās piedalīties. Pēc Gudrības Vārda biedrības aktīvistu iniciatīvas un ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas svētību un atbalstu 2019.gada 1.maijā tika uzsākta kopīga Gudrības Skolotāju Vēstījumu lasīšana. Kopš 2019. gada 4. novembra mēs pievienojāmies arī plašāka mēroga garīgajai praksei, kurā iesaistījās vairākas valstis.

Pasākumā gaitā daži klātesošie padalījās ar savu pieredzi individuālajā darbā ar sevi, viens no viņiem atklāja nedaudz no savas mistiskās pieredzes. Bija daudzi interesanti momenti, varam padalīties ar vienu no tiem:

Tika izteikts lūgums, kas vēlas, palīdzēt ar lūgšanu grūtībās nonākušam cilvēkam, kurš atrodas tālumā. Klusībā savās sirdīs palūdzām par cilvēku. Pagāja tikai dažas minūtes, un šis cilvēks piezvanīja savam paziņam, kurš bija kopā ar mums, ka ar viņu negaidīti notikusi pārmaiņa uz labo pusi, un pateicās par lūgšanu. Tas bija acīmredzams pierādījums tam, ka mūsu sirsnīgās lūgšanas darbojas gandrīz momentā. Iespējams, ka tik labu iznākumu varēja veicināt arī mūsu sagatavotība un koncentrēšanās uz galveno, to noteikti ietekmēja mūsu apvienošanās ar lūgšanu no Sanata Kumaras Vēstījuma, kā arī Sūtnes Jaungada apsveikums. Jau esam pārliecinājušies, ka šāda iepriekšēja sagatavošanās un noskaņas radīšana pirms pasākumiem dod daudz labākus rezultātus, nekā bijis agrāk. Mūsu savstarpējās attiecības kļūst ar katru reizi sirsnīgākas un ir vieglāk sadarboties un vienoties par kopīgiem darbiem. Sāk parādīties arī jauns aspekts – mūsu domubiedri kļūst atvērtāki un atklājas viņu personības jaunas, pozitīvas šķautnes. Interesanti tas, ka arī tie apmeklētāji, kas atnāk pirmo reizi, atklājas no pozitīvās puses, kā arī mēs paši  katrs sevī atklājam ko jaunu. Mēs sākam vairāk apzināties to darbu neatliekamību, kuru dēļ esam atnākuši uz Zemes. “Bet tagad, tai laikā, kamēr jūs uzturaties uz Zemes fiziskajā ķermenī, jums vajag paveikt to darbu, kura dēļ jūs esat atnākuši iemiesojumā. Nedomājiet, ka jums vēl priekšā ir daudz laika. Dārga ir katra minūte, ko jūs pavadāt uz Zemes.”  Iemīļotais Lanello 2010. gada 16. jūnijā.

Lai racionāli izmantotu dārgo laiku, ko mums devis Dievs, pasākuma nobeigumā apspriedām turpmākās darbības virzienus. Mēs visi esam apjautuši un izjutuši Kopīgās Vēstījumu lasīšanas īpašo, pozitīvo ietekmi, kas apveltījusi mūs ar jauniem spēkiem, enerģiju, darbotiesgribu. Kā jaunuma elements te ir jūtams garīgās kopības sajūta, ko apliecina ļoti daudzi Vēstījumu lasītāji. Atliek vien likt lietā un īstenot dzīvē šos Dārgumus, Dāvanas, ko saņemam no Gudrības Skolotājiem. Tika rosināts padziļināti studēt grāmatu “Senās Mācības būtība” un vēlāk dalīties pieredzē un pārdomās. Grāmata mums ir labi pazīstama, bet, kā teikts tās Priekšvārdā: “… pēc kāda laika nepieciešams grāmatu pārlasīt no jauna. Lasītājs pamanīs, ka daudzas Mācības tēzes viņš uztvers jau citādi, viņam atklāsies jauna Patiesības izpratne, kā arī aiz atsevišķām Mācības tēzēm varēs ieraudzīt Mācības vienotību.” T.Mikušina   https://sirius-centers.net/books/sutri/book.htm