Ar Dievu viss ir iespējams

Pasākums Rīgas Siriusa Centrā 2018. gada 28. oktobrī

30.10.2018

Pasākuma par tēmu: “Darbs ar karmu” novitāte bija tā dalībnieku aktīva piedalīšanās. Savlaicīgi bija izziņots priekšlikums tēmas apguvei izmantot materiālus no Gudrības Valdoņu Mācības, kas dota ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību. Gatavojāmies, ierosmei izmantojot trīs Skolotāja Kuthumi Vēstījumus:

Aktīvās diskusijas gan nesākās uzreiz, jo nereti baidāmies atklāties un vēlamies citu acīs izskatīties labāki nekā esam, tā dzīvojot it kā dubultu dzīvi, patiesībā ar to kaitējot paši sev. Tomēr atlika vienam  dalībniekam uzsākt stāstīt savu pieredzi karmas atstrādāšanā, kā pakāpeniski arī citi iesaistījās. Drīz sarunas vedās raiti un nepiespiesti. Vispirms diskutējām par to, kā mēs pielietojam Gudrības Skolotāju Mācību savā ikdienas dzīvē. Esam taču satikušies šajā dzīvē, lai apgūtu, pielietotu dzīvē un izplatītu šo Mācību. Turklāt, lai Mācību izplatītu, mums pašiem nepieciešams pietiekami labi tajā orientēties un novērtēt pašiem sevi, vai esam cienīgi uzņemties šā Dārguma izplatīšanu. Pašiem jākļūst par paraugu, kā teikts Brīvības Dievietes 2005.gada 22. aprīļa Vēstījumā: “Vislabākais sprediķis būs jūsu personiskais paraugs, tas, kā jūs uzvedaties dzīvē, kā jūs uzņemat dzīves situācijas un dzīves pārbaudījumus.”  Tikai tad arī citi varēs uzticēties mūsu vārdiem.

Kopīgajās pārrunās pārliecinājamies, ka Mācību un tēmu par Karmu teorētiski sākam saprast, tomēr dzīvē praktiski pielietot ne vienmēr izdodas. Jo, kolīdz sākam nopietnu garīgo darbu ar sevi, tā arī tūlīt sākas pārbaudījumi – cik garīgi stipri, cik disciplinēti esam, cik godīgi paši apzināmies savus trūkumus. Kāpēc tā notiek…?  Jo: “Ir pienācis laiks konkrētām darbībām. Jūs atnācāt šajā pasaulē, lai darbotos.” Iemīļotais El Morija 2005. gada 25. aprīlī.

Pirmais konkrētais darbs jebkuram no mums – ieviest savā dienas režīmā ikdienas darbu ar karmas atstrādāšanu, un censties pielietot Mācību vispirms pašiem savā dzīvē. Jo Mācībā ir doti mūsu dzīvei vajadzīgie orientieri un rekomendācijas, Mācībā varam smelties spēku un rast atbildes uz visiem mūsu jautājumiem.

“Jebkura Mācība, kas netiek īstenota praksē, kas netiek lietota dzīvē un neaptver visus Esamības plānus, arī fizisko plānu, ir mirusi mācība.<…> Mēs vienmēr centāmies realizēt praksē tos paraugus, kas tiek doti Mācībā un ko nepieciešams lietot dzīvē katru dienu.” Iemīļotais Lanello 2009. gada 9. decembrī.

Karmas atstrādāšana pārsvarā ir ilgstošs un sarežģīts proces. Pasākums deva iespēju katram censties labāk izprast, ko dzīvē nozīmē reāla karmas atstrādāšana – kā atbrīvoties no negatīvām īpašībām, kā ar iecietību un pacietību pieņemt dažādas situācijas un dažādus cilvēkus. Izrādījās, ka mēs kā dažādas individualitātes izvēlamies uzklausīt katrs sava Skolotāja padomus un rekomendācijas darbam karmas atstrādāšanā. Izteicās pasākuma dalībnieki, kuri, jau ilgāku laiku strādā ar konkrētām Gudrības Skolotāju dispensācijām un rekomendācijām. Viens no viņiem pastāstīja, ka atrod atbildes un risina savus karmiskos uzdevumus, izmantojot Iemīļotā Jēzus palīdzību, piemēram, “Atdodiet man visas savas nepilnības. Lūdziet mani, es ņemšu tās visas.” Iemīļotais Jēzus 2005. gada 21. martā.

Šajā pasākumā vairāk iedziļinājāmies Iemīļotā Kuthumi padomos, ar kura Vēstījumu palīdzību gatavojāmies pasākumam.

Pasākuma noskaņa mainījās tā gaitā, pamazām kļūdama arvien sirsnīgāka un siltāka, un mēs kļuvām vairāk vienoti, garīgi radnieciski. Ne visi paspēja izteikties, toties, vēl skaidrāk apzinoties Mācības nozīmīgumu, visi guva impulsu turpmākajam darbam. Parasti pasākumos viens lektors uzstājas ar prezentāciju un pārējie klausās, šoreiz visi bija vienlīdzīgi kā aktīvi kopīga garīga darba līdzdalībnieki. Piemēram, viens no dalībniekiem stāsta savu pieredzi, otrs domās analizē pats savu dzīvi un pēc tam izsaka savu viedokli, pēc tam nākošais… Tā mācījāmies paši atvērt sirdis un iesaistīt arī citus. Noformulējot vārdos un izstāstot savu problēmu, arī pats sevi dzird un it kā labāk sāk izprast šo problēmu.

Mūsu pasākumu varētu pielīdzināt sava veida Dzīves mācību stundai, kad atrodoties vienā telpā, vienā esībā, apvienotiem vienā tēmā, notika mūsu garīga tuvināšanās, kad, savstarpēji daloties pieredzē, bijām guvuši dvēseles atvieglojumu.

Protams, ka tuvināja mūs tieši Mācība. Lai arī darbs savu karmas problēmu risināšanā ir individuāls, ir vērts apvienot spēkus, lai justu līdzīgi domājošo atbalstu.

Tā ar dziļu jēgu piepildīta bija katra šā pasākuma minūte. Ļoti būtisks moments – pirms pasākuma un tā beigās visi kopā izteicām Gudrības Skolotāju dotās īsās lūgšanas.

Pēc pasākuma ar lielu uzmanību un godbijību noklausījāmies Atēnas Pallādas jaunā Rozārija interneta translāciju. Viss dzirdētais un pasākumā piedzīvotais raisīja mūsos dziļākas pārdomas, un mums radās vēlme praktizēt šādus pasākumus par Gudrības Valdoņu Mācības tēmām arī turpmāk.