Ar Dievu viss ir iespējams

Pasākums Rīgas Sirius Centrā par tēmu “Sūtības Institūts Gudrības Skolotāju Mācībā”

03.04.2019

“Sūtības institūts ir bijis vienmēr. Vienmēr uz Zemi ir nākuši iemiesojumā cilvēki, kuru misija bija nodrošināt sakarus starp pasaulēm, kalpot par Dievišķo enerģiju un zināšanu pārvadītāju fiziskajā plānā.” Iemīļotais Lanto 2006.  gada 17.  jūlijā

Pasākums Rīgas Sirius Centrā par tēmu

“Sūtības Institūts Gudrības Skolotāju Mācībā”

2019. gada 17. februārī Rīgas Sirius Centrā notika pasākums par tēmu Sūtības institūts Gudrības Skolotāju Mācībā. Kopīgi centāmies izprast, kāda ir Sūtības institūta dziļākā jēga, bet vissvarīgākais – ar sirdi apzināt, ko nozīmē lielā Dievišķā Iespēja, ko šajā laikmetā mums dāvājis Dievs, sūtīdams pasaulē Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu, un ar kādām iespējām tas ir saistīts katram no mums. Patstāvīgi gatavojoties pasākumam, ierosmei tika piedāvāts iedziļināties Vēstījumos:

Pasākums noritēja dzīvas un raitas diskusijas formā, klātesošie izteica savas domas un dalījās izpratnē par Sūtības institūta būtību.

“Pastāv Dievišķā iespēja, kas noteiktā momentā tiek dota planētai. Šī iespēja tagad tiek dota caur mūsu sūtni. Dažkārt no jums nekas netiek prasīts, izņemot mūsu sūtnes atzīšanu. Tiklīdz jūs atzīstat Hierarhijas sūtni, jūs automātiski nostājaties uz Hierarhijas pakāpiena. Un visai Hierarhijai ir iespēja palīdzēt jums jūsu lietās un jūsu plānu īstenošanā.” Kungs Šiva 2006. gada 13. martā

“… tagad mēs izmantojam sūtības institūtu, lai jūs vienkārši varētu saglabāt orientierus savā dzīvē.” Gautama Buda 2010. gads 2. janvārī

Jau zināms no mūsu uzkrātās pieredzes grāmatu izstādēs un lielākos pasākumos, ka tēma par Sūtniecību cilvēkiem vienmēr bijusi svarīga un saistoša. Tā arī mūsu pasākumā daudzi vēlējās izteikt savus novērojumus un iespaidus par to, kā viņi jutās Dievišķā Sūtņa tuvumā, un kā tas ietekmējis katra turpmāko dzīvi. Jo mums taču ir bijusi unikāla iespēja daudzkārt tikties ar Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. Kopējais iespaids ir tāds, ka, īpaši pirmajās tikšanās reizēs, mēs visi jutām augstu emocionālo pacēlumu, gluži kā nebijuša Dievišķa Brīnuma priekšā. Spilgtā atmiņā ir mūsu pirmās tikšanās ar Sūtni:

2012. gada 2. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē liela mēroga starptautiskā pasākumā Tatjana Mikušina klātesošajiem skaidroja „Senās Mācības būtību”. Latvija šā pasākuma laikā saņēma Kunga Šivas svētību, izteiktu ar Sūtnes balsi:

„Es svētīju visus klātesošos. Es svētīju šo zemi, kas devusi pajumti mūsu Sūtnei. ES ESMU Šiva.”

Kā negaidīts Dievišķs pārsteigums un Brīnums 2012. gada 21. – 29.jūnijam – Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina Latvijā pieņēma Gudrības Valdoņu vasaras Vēstījumu ciklu. Šajā ciklā arī Kungs Šiva sniedza savu Vēstījumu, vēlreiz dodams svētību:

„Ar katru vēstījuma pieņemšanu un izlasīšanu jūs gūstat iespēju saņemt svētību. Tas ir kaut kas tāds, kas nav pasakāms vārdos. Tas ir kaut kas tāds, kas bez vārdiem tiek nodots no manas sirds jūsu sirdīm. Esiet svētīti! Pieņemiet manas sirds dāvanu!”

2015. gada 6. jūnijā Rīgā notika Starptautiskās sabiedriskās kustības “Par Tikumību!” 2. kongress. Kongresa darbā piedalījās pārstāvji no 15 pasaules valstīm. Šajā vērienīgajā pasākumā visa tā otrā daļa bija veltīta T.Mikušinas lekcijai “Dievs un Tikumība”.

Pēc šiem  nozīmīgajiem notikumiem Latvija saņēma Dievišķās atjaunotnes enerģijas, un kopš tā laika Gudrības Valdoņu Mācība arvien vairāk sāka interesēt Latvijas iedzīvotājus. Mācība šodien jau ir apliecinājusi savu dzīvotspēju daudzu Latvijas cilvēku sirdīs, un viņi patiesi jūt dziļu cieņu un Mīlestību pret Mācības saņēmēju un Mācības nesēju Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu.

“… visas pozitīvās pārmaiņas uz planētas vienmēr ir bijušas saistītas ar to, ka cilvēki pieņēma mūsu sūtņus un Vārdu, ko viņi nes.” Iemīļotais El Morija 2006. gada 21. jūlijā

Minētie divi lielie masveida pasākumi Latvijā bija mums vissvarīgākās tikšanās ar Sūtni, un bija vēl daudz citu mazāka mēroga Sūtnes tikšanos ar Mācības sekotājiem un Gudrības Vārda biedrības aktīvistiem.

Mūsu pasākuma “Par Sūtības institūtu” gaitā izkristalizējās viena kopēja doma, kas mūs garā apvienoja kopīgā atziņā: Mēs dzīvojam īpaši svētīgā laikā, kad uz Zemes iemiesojumā ir Dieva Sūtnis, kurš ir arī Dievišķās Mācības Nesējs, un mums attiecīgi ir pienākums ar godu un cieņu to novērtēt, jo:

“Dažkārt ir vajadzīgi desmitiem iemiesojumu, lai izkārtotos apstākļi un jūs tuvotos mūsu sūtnim. Jūsu dzīvesplūsmai tā ir liela žēlastība un milzīga izdevība.” Gautama Buda 2013. gada 21. jūnijā

“Kad jūs uzsākat savstarpēju sadarbību ar mūsu sūtni, tad jūs saņemat savos ķermeņos un aurā papildu enerģiju no mūsu sūtnes auras un, jo ilgāka ir jūsu saskarsme ar sūtni un caur viņu ar mums, jo vairāk paaugstinās jūsu vibrācijas. <…> Tā ir mūsu sūtnes īpašība – paātrināt jūsu karmas atgriešanu un paaugstināt jūsu vibrācijas.” Babadži 2007. gada 30. jūnijā

Daži klātesošie pasākumā vaļsirdīgi atklāja, ka pieņemot ar sirdi Mācību, ir atraduši Tajā atbildes uz visiem viņu svarīgākajiem dzīves jautājumiem. Arī Sūtne, kā Mācības Nesēja, dod atbildes uz visiem mūsu laicīgajiem un garīgajiem jautājumiem. Par to liecina izsmeļoši Sūtnes skaidrojumi un rekomendācijas daudzos publiskos pasākumos, intervijās, video un tikšanos laikā, viņa dāsni dalās arī ar savu pieredzi. Tatjana Mikušina mūs Ceļā iedrošina ar skaidriem, precīziem padomiem, norādot īsto virzienu, akcentējot galveno:

“Vajag vienkārši pielietot Mācību dzīvē un censties pašiem kļūt par piemēru, paraugu fiziskajā plānā. Mums jākļūst par piemēru apkārtējiem. Par jaunu attiecību paraugu. Kā to paveikt? Vai ir jau piemēri? Tieši to arī vajag apspriest aktīvistu Centros. Nevajag daudz runāt par Mācību, vajag parādīt savu Gaismu! <…> Cilvēki paši visu sajutīs.” Tatjana Mikušina 

Mums visu ir devis Dievs kā Debesu Dāvanu, mēs esam to pieņēmuši ar pateicību un apzināmies, ka tagad pienākusi mūsu kārta. Kā teikts Vēstījumos – apmācības laiks ir beidzies, mums praktiski dzīvē jāparāda, kā esam apguvuši dotās Zināšanas. Pirmkārt, tas attiecas uz tiem no mums, kas esam tieši tikušies ar Sūtni. Mums jau ir par maz tikai lasīt Mācību, par maz tikai skaisti runāt, mums jāpierāda sava gatavība Kalpošanai ar konkrētiem darbiem Dievam fiziskā plānā. O. Ivanovas grāmatā “Sūtne” Tatjana Mikušina dod izpratni par atšķirību starp mentāli izdomātiem un patiesiem garīgiem sasniegumiem un darbiem Dievam:

“Lai kas un lai cik daudz man nestāstītu par saviem sasniegumiem, par spēju sazināties ar Valdoņiem, es redzu cilvēka sasniegumu līmeni pēc viņa spējas darboties. Spēja darīt Dieva Darbus šajā fiziskajā oktāvā liecina par cilvēka augsto sasniegumu līmeni. Bet tikai darīt tieši to, ko Dievs grib, lai būtu izdarīts, bet ne to, ko mēs domājam, ka Dievs grib, lai būtu izdarīts…” Tatjana Mikušina

Par Dievu pēc patiesās būtības:

“Man gribētos, lai, pateicoties manis pieņemtajiem Vēstījumiem, cilvēki saprastu, ka Dievs atrodas tieši tur, kur atrodamies mēs. Mūs atdala no Viņa tikai mūsu vibrāciju līmenis. Īstenībā mēs visi arī esam Dievs iemiesojumā. Caur katru no mums Dievs izpauž Sevi.” Tatjana Mikušina

No raksta par Tatjanu Mikušinu amerikāņu žurnālā “Apzināšanās” (“Awareness” Magazine) 2018. g. (video).

Protams, mēs ļoti vēlētos, lai mūsu Pateicība un Mīlestība Dievišķajai Sūtnei būtu ne tikai vārdos, bet gan kā darbs Dievam, kopējam Labumam – kā reāla, darbīga Mīlestība un Pateicība! Un tomēr, kamēr mēs vēl tikai Ceļa sākumā, lai kādreiz sasniegtu vajadzīgo garīgo līmeni, tagad varam tikai savās sirdīs ar Pateicību un Mīlestību zemu noliekties mūsu dārgo Tatjanas Mikušinas un viņas tuvākās palīdzes Tatjanas Martiņenko Varoņdarba un Upura priekšā!

Pievienojamies vienas pasākuma dalībnieces dziļi izjustajai Godbijībai, Mīlestībai un Pateicībai, ko viņa veltī Sūtnei:

“Esmu pateicīga Sūtnei par to neaptveramo darbu kuru viņa dara visu mūsu labā, kaut arī mēs to nespējam pat ne īsti aptvert, ne novērtēt. Sūtne ir spējusi izkopt sevi ar smagu darbu, uzturēt apziņu atbilstošā stāvoklī, lai kontaktētos ar Skolotājiem, pierakstīt vēstījumus, neatkarīgi no apstākļiem un pāri visam vēl organizēt darbu vēstījumu grandiozā izplatīšanā. Visi vēstījumi ir brīvi pieejami ikvienam, ir izdotas grāmatas, gatavotas un vadītas lekcijas, semināri, katru dienu ir pieejami jauni iedvesmojoši video ar meditācijām, rozārijiem utt. Tas ir apbrīnojams darbs visu mūsu labā! Dziļi, dziļi pateicos Mīļotai Sūtnei par paraugu, par būšanu visu mūsu priekšgalā, par celmlaušanu! Pateicos par darbu Dievam, par darbu Vispārības Labā, par darbu mūsu visu labā! NAMASTE!!! Mīļotā Tatjana, Lai Jums viss ir Labi! Lai visiem viss ir labi! Lai Pasaulei ir labi!”

Sirsnīgā Pateicībā un Mīlestībā mūsu dārgajai

Lielās Baltās Brālības Sūtnei Tatjanai Mikušinai!

Pateicībā jums, dārgie domubiedri, ka ar savu

siržu Mīlestību atbalstāt un aizsargājat mūsu Sūtni!