Ar Dievu viss ir iespējams

Pateicamies Jums visiem par Jūsu rūpēm, ka apzināties Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšanas lielo nozīmi!

01.12.2019

Dārgie draugi! Pateicamies Jums visiem par Jūsu rūpēm, ka apzināties Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšanas lielo nozīmi, visiem, kas esat snieguši savu atbalstu darba veiksmīgā norisē!

Pateicoties Jums, Skolotāju Mācības izplatīšanas darbs bija veiksmīgs un pilnīgs Rīgas Grāmatu svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Svētku apmeklētājiem tika skaidrota Mācības būtība, daudzi šeit guva jaunus impulsus un ierosmes savai dzīvei. Daudzi tika iepriecināti ar dāvinājumu.

Mūsu darbs nepārtraukti turpinās. Tuvojas Ziemassvētki – pārdomu laiks, mīlestības, pateicības, gaišu cerību laiks. Šogad esam izpelnījušies vēl vienu īpašu godu un Ziemassvētku laikā tiekam uzaicināti ar Gudrības Skolotāju Mācības grāmatām piedalīties pasākumā Rīgas Latviešu Biedrības namā.

Lai mums visiem kopā veiksmīgi izdodas pildīt Dieva Nodomu uz Zemes!