Ar Dievu viss ir iespējams

Par mūsu ilggadējās un uzticīgās Gudrības Vārda biedrības biedres Valentīnas Vanagas aiziešanu Mūžībā

13.01.2021

Aicinājums

Rīt, 14. janvārī plkst. 16.00 aicinām piedalīties aizlūgumā par Valentīnas Vanagas dvēseli, savās sirdīs izsakot lūgšanu, pēc tam aicinām lasīt 7. Mātes Marijas mazo Rozāriju.

Lūgšana: „Visuvarenā Dieva Kunga vārdā, mana Augstākā Es vārdā, mīļā Māte Marija, es lūdzu sniegt palīdzību Mūžībā aizgājušās Valentīnas Vanagas dvēselei. Es lūdzu Erceņģeli Mihaēlu un Aizsardzības eņģeļus pavadīt Mūžībā viņas dvēseli. Lai viss notiek pēc Dieva Svētās Gribas. Āmen.”