Ar Dievu viss ir iespējams

Pasākums Rīgas Sirius Centrā 2019. gada 20.oktobrī: Planēta Zeme kā skola nemitīgai attīstībai

04.11.2019

“Mācieties praktiskajā darbā, kas virzīts uz jūsu fiziskās pasaules pārveidošanu.”  Gautama Buda  29.06. 2007.

Pasākums bija viens no plānotajiem pasākumiem par visaptverošo tēmu: Planēta Zeme kā skola nemitīgai attīstībai.

Vispirms atbilstošas noskaņas radīšanai centāmies saliedēties ar īsās lūgšanas palīdzību: Sanats Kumara 2005. gada 7. maijā:

„Es esmu gatavs, Kungs. Ņem mani, Kungs, ņem manas zināšanas, manas spējas. Izmanto mani, Kungs, Tavu plānu izpildei. Lūk, ES ESMU, Kungs. Es pakļaujos Tavai Gribai un Tavam Likumam. Nav manī vairs nekā, kas nav no Dieva. Nav nekā, kas mūs šķir. Mēs esam vienoti”.

Lūgšanu nolasījām katrs klusi pie sevis un savā sirdī izteicām vēlēšanos, lai šī tikšanās mūs saliedētu, lai tā bagātinātu mūs un piepildītu ar jaunām zināšanām un atklāsmēm par doto tēmu.

Gatavojoties pasākumam, tika izmantoti Vēstījumi:

Galvenais vadošais tēmas pavediens bija mūsu planētas Zeme nozīme kā mūsu garīgās attīstības skolai. Zemi Dievs mums ir devis uz laiku kā  platformu pieredzes gūšanai, evolūcijai. Tā mūsu pilnveidošanās procesam dod vislabākās iespējas un apstākļus. Tieši šajā laikā mums ir atklātas šīs iespējas: “Jūs dzīvojat apbrīnojami svētīgā laikā. Jums ir vēl nebijusi iekšējās izaugsmes iespēja. Vienā ziņā es pat apskaužu jūs.” Varenais Kosmoss 2005. gada 3. maijā. 

“…neatslābinieties ne minūti. Katra jūsu ikdienas piepūle, kad jūs esat iemiesojumā, aizstāj jūsu tūkstoš gadu pūliņus smalkajā pasaulē, ko jūs pavadāt starp iemiesojumiem. Nezaudējiet ne minūti savas uzturēšanās laikā blīvajā pasaulē. Ticiet man, ka tieši tagad ir pienācis laiks, kad katra jūsu tiekšanās un virzīšanās diena ar septiņjūdžu soļiem pārnes jūs Jaunās Dienas nākotnē.” Valdonis Morija 2011. gada 26. jūnijā.

Pasākums bija īpašs ar to, ka tas bija piepildīts ar dziļāku jēgu, ar savstarpēju sapratni, draudzību un Mīlestību. Būtībā visi pasākumi mums ir kļuvuši īpaši pēc 2019. gada 1. maija, kad pēc mūsu iniciatīvas un ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Svētību sākām kopīgu Vēstījumu lasīšanu. Tā jau veselu pusgadu mēs ik dienas esam uz viena viļņa, vienotā garīgā telpā. Kopš tā laika šī sadraudzība un vienotība ir jūtama arī mūsu pasākumos.  Ar savu pieredzi varam apliecināt šādas garīgās prakses lielo nozīmi. Tādēļ mūs patiesi iepriecināja jaunā kopīgā garīgā prakse no 4.novembra: Kopīga Valdoņu vēstījumu lasīšana 2005. – 2019. g. Mēs tai pievienosimies.

Mūsu līdzšinējā kopīgā Vēstījumu lasīšana ietekmējusi arī pasākumu apmeklētību. Tagad biežāk ierodas dažādiem talantiem un spējām apveltīti apmeklētāji. Arī šoreiz pie mums bija dažādu profesiju pārstāvji, starp tiem arī luterāņu mācītājs, kas vietējās skolās pasniedzis stundas par garīgumu. Viņš jau ilgstoši ir Gudrības Skolotāju Mācības sekotājs. Ar savu personisko piemēru viņš izpauž Mīlestību pret cilvēkiem, viņa klātbūtnē katrs jūtas labi un pasargāts. Pasākumam viņš bija sagatavojis materiālus no Bībeles, kuri nav pretrunā ar Gudrības Valdoņu Mācību, piemēram, par Mātes Marijas lielo lomu Dievišķajā Hierarhijā.

Starp mūsu viesiem bija spilgta personība, visas publikas mīlēta, talantīga aktrise ar bagātu savas radošās dzīves pieredzi. Viņa dalījās ar savu mistisko pieredzi un aktieriskā meistarībā nolasīja pašas sacerēto dziļas un patiesas Dievišķas atklāsmes apgarotu dzejoli. Visa dzirdētā, izjustā, kā arī viņas izcilā izpildījuma iespaidā mēs pieskārāmies skaistuma enerģijām, kam svētam, nezūdošam. Apgarotie vārdi skāra tieši mūsu sirdis, daudziem raisot asaras acīs. Tādi momenti dzīvē ir ļoti dārgi, lai apjaustu ko patiesi lielu un svētu. Atcerējāmies, ka Gudrības Skolotāju Mācībā teikts, ka Dievs mums sūta īpašus mirkļus, lai mēs tos atcerētos, un tie mums palīdzētu savas dzīves grūtajos brīžos. Arī katra cilvēka dzīvē var būt atklāsmes un apskaidrības momenti, lai arī tikai kā īsi mirkļi, uzplaiksnījumi. Tā kā mēs ik dienas dzīvojam paātrinātā tempā, tad, ja šajā skrējienā spēsim atcerēties spilgtus apskaidrības mirkļus, tad tālāk iesim jau citādi, cenšoties ne vienkārši steigties, bet iet uzmanīgi pa dzīvi ar dziļāku visa esošā apjausmu. “Ir iestājies Jaunais Laikmets, kam jums ir jāpiemēro jūsu apziņa, nemaz neapstājoties. Tāpēc, ka tas ritms, kas jūs sagaida tuvākajā nākotnē, prasīs no jums visas jūsu pūles, visu jūsu tiekšanos, visu jūsu sirds uguni.” Iemīļotais El Morija 2005. gada 30. jūnijā.

“Daudzi no jums, pirms pieņēmāt iemiesojumu, esat saņēmuši speciālu apmācību mūsu skolās un ašramos, kas atrodas smalkajā plānā. <…> Un lūk, tagad es atnācu atgādināt jums par jūsu iemiesojuma mērķi. Visai dzīves burzmai ir jāaiziet otrajā plānā. Vajag prast noteikt prioritātes jūsu dzīvē. Ir galvenais un ir otršķirīgais. Ir mūžīgie uzdevumi, ir pašreizējā iemiesojuma uzdevumi un ir ikdienas rosība.” Iemīļotais Kuthumi 2007. gada 4. jūlijā.

Savstarpējās diskusijās nonācām arī pie secinājuma, ka parasti mēs nenovērtējam visu, ko mums dod Dievs. Nenovērtējam Zināšanas, ko dod Gudrības Skolotāji, pieņemam tās kā pašu par sevi saprotamu, it kā tās mums pienāktos. Sākam pat pierast, ka tik viegli, tieši mūsu mājās ar internetu ienāk Dievišķā Mācība. To, kas atnāk viegli, nenovērtējam. Turklāt dots mums ir tik daudz! Svarīgākais, ka mums dota ir Mācība, ir Mācības Nesējs – Dieva Sūtnis! Mācībā teikts, ka pati cilvēce viena bez Augstāko Būtņu palīdzības nespēj pacelties augstākā apziņas līmenī. Teikts, ka mēs lielu daļu dārgā laika un uzmanības veltām iluzorām lietām, izšķiežot Dieva doto Enerģiju: “Laiks rit pastāvīgi un nepielūdzami. Dievišķās Enerģijas plūsma ir neapturama. Nav iespējams apstādināt laiku. Tāpēc padomājiet par to, uz ko vērsta jūsu uzmanība katru esamības minūti. Kurp vērsta jūsu uzmanība, turp plūst jūsu enerģija.<…> Kontrole pār domām un jūtām tagad ir pirmajā vietā.” Iemīļotais El Morija 2005. gada 21. maijā.

Ievērojām, ka to ir teicis Skolotājs El Morija jau pirms 14 gadiem! Pa šo laiku viss vēl vairāk paātrinājies, un šķiet kā pārvietošanās pa strauju kalnu upi, kad daudziem dažādas emocijas, pārdzīvojumi un nekvalitatīvi apziņas stāvokļi uzpeld virspusē. Ar tiem jāpaspēj tikt galā, citādi varam pazaudēt “atbalsta punktu savā apziņā”, kā teikts Kunga Šivas 2006. gada 1. janvāra Vēstījumā: “Jūsu uzdevums ir pastāvīgi saglabāt reālu skatījumu uz savu stāvokli šajā pasaulē. Jūsu reālais stāvoklis ir stāvēt stingri ar abām kājām uz Zemes un tajā pašā laikā atcerēties par savu kosmisko izcelsmi un tiekties pie Dieva.”

Mēs veltījām uzmanību arī tam, ka Zemei ar pašu cilvēku līdzdalību ar laiku jātiek pārveidotai saskaņā ar Dievišķiem paraugiem: Iemīļotais El Morija 2006. gada 27. decembrī:  “Mums nepieciešami cilvēki, kam ir pieredze dažādās darbības sfērās, lai sāktu visu darbības sfēru pārbūvi uz Dievišķiem principiem. Šie principi nāks no Dievišķās pasaules kā apgaismība un atklāsmes. Jūs spēsiet ļoti ātri pārveidot dzīvi atbilstoši Dievišķajiem paraugiem, ja sargāsiet savu uzticību, motīvu un tiekšanās tīrību. <…> Tagad mēs ieejam šaura jaunas kosmiskas iespējas koridora joslā. Šī josla ir ļoti īsa. Tāpēc jums būs vajadzīgi visi jūsu spēki, visa jūsu enerģija, lai pagūtu laikā un pabeigtu planētas Zeme pārveidošanu līdz termiņam, par kuru ir vienošanās un kurš ir apstiprināts.”

Pēc katra pasākuma svarīgākais ir izdarītie secinājumi par to, ko mēs guvām. Katrs pasākums mums ir sava veida mācības stunda, kurā tiek izmantots Dievišķās Gudrības Avots – Gudrības Skolotāju Mācība. Tā arī šajā pasākumā mēs guvām patiesi daudz, un mūs apņēma īpaša atmosfēra, par ko esam no sirds pateicīgi visiem, kas piedalījās, kā arī tiem, kas netieši bija klāt ar savām labām domām un lūgšanām…

“Jūsu pasaulei ir vajadzīga Gaisma, Mīlestība, Augstāko oktāvu augstās vibrācijas, un jūs ikviens, mani mīļie, varat kalpot jūsu pasaulei par prieka, laimes, Gaismas un Labā avotu. Jums tikai vajag pieņemt lēmumu un palīdzēt visiem, kam ir vajadzīga jūsu palīdzība, un nevis tāpēc, ka vēlaties nopelnīt pateicību, bet tāpēc, ka tā ir jūsu sirds prasība, dvēseles prasība.” Kungs Surija 2008. gada 21. decembrī.

Vēlreiz pateicamies par iespēju no 4. novembra piedalīties Kopīgajā Valdoņu vēstījumu lasīšanā 2005. – 2019. g. Tā mēs visi kopā no dažādām Zemeslodes vietām izpaudīsim katrs savas “sirds prasību, dvēseles prasību.”

Īpaša pateicība Lielās Baltās Brālības Sūtnei Tatjanai Mikušinai, kā arī organizatoriem par rūpēm, lai šis svarīgais garīgais darbs būtu augstas kvalitātes: https://sirius-ru.net; https://sirius-centers.net; sirius-riga.lv.