Ar Dievu viss ir iespējams

Biedrība aicina

Biedrība uzaicina tos, kas vēlas ar nesavtīgu darbu vai jebkādu citu pienesumu dot savu ieguldījumu biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanā un kas ir iepazinuši un pieņēmuši 21. gs. Gaismas Skolotāju doto Mācību, pievienoties biedrības biedru saimei.  Tam jums ir jāuzraksta iesniegums un elektroniskā vai papīra formātā jānosūta biedrības valdei.

e-pasta adrese:  info@gvbiedriba.lv

pasta adrese:
Gudrības Vārda biedrība, Cēsu ielā 26, Rīga, LV-1012.

 

Biedrība aicina iespēju robežās ziedot naudas līdzekļus biedrības darbības atbalstam (grāmatu izdošanai, pasākumu un izstāžu organizēšanai, biedrības interneta lapas uzturēšanai u.c.).

Gudrības Vārda biedrības rekvizīti:

Reģistrācijas Nr. 50008171061

Adrese: Rīgā, Cēsu ielā 26, LV-1012

Konta numurs Swedbank:

LV46HABA0551030189372 (visām valūtām)
BIC/SWIFT kods: HABALV22
bankas kontaktinformācija:
http://www.swedbank.lv/docs/kontakti.php

Biedrība pateicas visiem, kas ar savu ziedojumu ir atbalstījuši biedrības darbību, grāmatu izdošanu un izplatīšanu.