Ar Dievu viss ir iespējams

Pasākums zināšanu papildināšanai

27.05.2016

2016. gada 29. aprīlī Gudrības Vārda biedrībā notika pasākums, kurā piedalījās Gudrības Vārda biedrības biedri un citi interesenti, kas vēlējās vairāk uzzināt par Gudrības Valdoņu Mācību, Seno Mācību, ko Viņi devuši Zemes cilvēcei. Pasākuma otrajā daļā medicīnas zinātņu doktors Kārlis Strēlis lasīja lekciju „Cilvēka organisms kā pašorganizējoša sistēma”.

Pasākuma vadītāja Veronika Lāce pastāstīja par
T. Mikušinas grāmatu “Senās Mācības būtība”, par 26 Mācības tēzēm. Ingūna Sāre savukārt izskaidroja 11. tēzi par atbrīvošanos no ego, lai sasniegtu vienotību. Šo tēzi skaidrojot, viņa dalījās arī savā pieredzē darbā ar sevi, minēdama piemērus no savas dzīves.
Koncentrētā formā 11. tēzes būtību izteicis Iemīļotais Serapiss Bejs 2006. gada 14. jūlija vēstījumā: „…jūsu dzīves apstākļi liek jums pārvarēt sevī to, kas jums traucē ieaudzināt sevī pazemības un paklausības īpašības. Daudzās ciešanas un zaudējumi, slimības un nelaimes, ko jūs piedzīvojat, ir paātrināta karmas nonākšana, lai jūs varētu noskaidrot savā apziņā, ka ir Likums un šis Likums prasa jūs pilnībā, prasa pilnīgu jūsu pakļaušanos šim Likumam. Pie tam šo pakļaušanos jūs sasniedzat paši smagā darbā ar sevi, ar savu apziņu un zemapziņu, ar visiem iepriekšējo dzīvju uzkrājumiem, kas slēpti jūsu zemākajos ķermeņos.
Jūs paši esat spējīgi noārdīt tos krāvumus savā apziņā, kas atdala jūs no šī Visuma Likuma pieņemšanas. Daudzos iemiesojumos jūs esat parādījuši nepakļaušanos Likumam un rīkojušies tā, kā gribējāt, kā jums diktēja jūsu ego. Tagad jums pēc savas brīvās gribas ir jāšķiras no sava ego un jāpakļauj sevi Augstākajai Gribai un Augstākajam Likumam, kas pastāv šajā Visumā. Līdz ar jūsu pavirzīšanos Ceļā jums ir arvien vairāk un vairāk jāparāda vienotības īpašība ar visu dzīvību.” 

Pasākuma otrās daļas temata „Cilvēka organisms kā pašorganizējoša sistēma” izklāstā medicīnas zinātņu doktors, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesors, sporta ārsts, praktizējošs ārsts osteorefleksoterapijā Kārlis Strēlis pastāstīja, kā ikviens no mums var saglabāt līdzsvaru un harmoniju ikdienas dzīvē, saprātīgi rūpējoties ne tikai par savu garīgo dzīvi, bet pienācīgu uzmanību veltījot arī fiziskajam ķermenim – gara templim, savai svētnīcai. Pats būdams savulaik spējīgs sportists basketbolists, viņš apliecināja, ka cilvēka organisms ir unikāla pašorganizējoša sistēma, ka cilvēks pats spēj gādāt par to, lai būtu vesels un darboties spējīgs. Viņš uzsvēra, ka ir vērts sadarboties ar savu organismu, ieklausoties un respektējot tā signālus, jo organismu kā sarežģītu, iekšēji organizētu sistēmu Dievs apveltījis ar īpašu „gudrību”, ko tikai pašam cilvēkam jāprot savlaicīgi uztvert. Viņš dalījās savā pieredzē un zināšanās, stāstījumu papildinot ar dažādiem interesantiem piemēriem no savas dzīves. Viņš uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir gādāt par fiziskā ķermeņa kustībām, cenšoties regulāri pildīt vismaz pašus vienkāršākos vingrinājumus tā, lai nodarbinātas būtu visas muskuļu grupas. Profesora K.Strēļa skaidrojums par veselību un tās saglabāšanu bija saskaņā ar to, ko mēs pirms pāris mēnešiem dzirdējām dziednieka, manuālās terapijas un osteopātijas speciālista Oļega Primizenkina lekcijā par cilvēka pašizārstēšanās iespējām. Tomēr pats galvenais, ka abu šo izcilo cilvēku zināšanu bagāža un lielā pieredze neapšaubāmi ir pilnīgā saskaņā ar Dievišķo Gudrības Valdoņu Mācību. Viņu dzīve un darbība cilvēku labā ir kā spilgti pašaizliedzības un cilvēkmīlestības paraugi mūsu dzīvē fiziskajā pasaulē.