Ar Dievu viss ir iespējams

Par Tatjanas Mikušinas kontaktiem ar Latviju un grāmatu izdošanu

01.11.2011

Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina ir devusi savu piekrišanu pieņemt Gudrības Vārda biedrības ielūgumu viesoties Latvijā, lai vadītu lekciju-semināru. Tas varētu notikt nākamgad, un to noteiks Gaismas Skolotāji, kuru vadībā viņa darbojas.
Mēs gatavojamies šim ļoti nozīmīgajam notikumam. Mēs darām visu iespējamo, lai Gaismas Skolotāju Mācība izplatītos Latvijā, lai palīdzētu cilvēkiem atrast un pieņemt šo Mācību, kas dota Zemes cilvēcei tieši mūsu sarežģītajam un grūtajam pārejas laikam, lai cilvēki spētu orientēties informācijas pārpilnībā un izvēlēties savu dvēseļu attīstībai visvajadzīgāko.

Gudrības Vārda biedrība organizē Gaismas Skolotāju vēstījumu grāmatu „Слово Мудрости” („Gudrības Vārds”) izdošanu Latvijā oriģinālvalodā. Šis būs jauns izdevums, kuru ir sagatavojušas Tatjana Mikušina kopā ar redaktori Svetlanu Ņekrasovu. Visi ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie Skolotāju vēstījumi laikā no 2005. g. līdz 2011. g. būs apkopoti trijos sējumos, grāmatas būs cietos vākos, skaisti noformētas. Šīs grāmatas ir Dievišķās Gudrības krājums, kas dots mūsdienu cilvēcei un kas paliks nākamajām paaudzēm. Šie trīs sējumi tiks pārdoti tikai visi kopā.
Tatjana Mikušina ir devusi savu svētību šo grāmatu izdošanai Latvijā, lai mūsu reģionā tās vienmēr būtu brīvi pieejamas lasīšanai.
Diemžēl ir viens „bet”, kas pagaidām bremzē grāmatu drīzu parādīšanos grāmatnīcu plauktos. Gudrības Vārda biedrībai trūkst nepieciešamo finanšu līdzekļu, lai apmaksātu grāmatu izdošanas izdevumus. Tāpēc lūdzam visus, kas vēlas un spēj atbalstīt šo vissvarīgāko un visvajadzīgāko grāmatu izdošanu, ieskaitīt savu ziedojumu Gudrības Vārda biedrības kontā ar norādi: grāmatu izdošanai.

Gudrības Vārda biedrības rekvizīti:
Reģistrācijas Nr. 50008171061
Kontu numuri:
1. Nordea banka:
LV25NDEA0000083037728 (LVL)
LV78NDEA0000083037744 (EUR)
2. Swedbank:
LV46HABA0551030189372 (visām valūtām)

Visi ziedotāji, kas būs ieskaitījuši kādā no minētajiem kontiem ne mazāk kā 15.- Ls (triju grāmatu pašizmaksa), saņems pateicības eksemplāru – triju sējumu komplektu.

Latviešu valodā ir izdoti pirmie divi grāmatas „Gudrības Vārds” sējumi. Pašlaik izdošanai tiek gatavots trešais sējums, un līdz ar to arī latviešu valodā būs izdoti visi ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie Gaismas Skolotāju vēstījumi.
Vēl šajā gadā tiks laista klajā pirmā Rozāriju grāmata latviešu valodā – Mātes Marijas Rozāriji.