Ar Dievu viss ir iespējams

Tatjanas Mikušinas lekcija Rīgā

03.06.2012

“Senās Mācības būtība”

Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina ir pieņēmusi Latvijas Gudrības Vārda biedrības ielūgumu viesoties Latvijā. 2012. gada 2. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē viņa nolasīja lekciju „Senās Mācības būtība”.

Sākumā tika nolasīts fragments no Kunga Maitreijas vēstījuma un Kunga Šivas lūgšana. Izskanēja Latvijas himna. Bērni atnesa ziedu groziņus.

Pasākums notika Kunga Šivas aizgādībā. Lekcijas programma arī ir sagatavota Kunga Šivas vadībā. Protams, divās ar pusi stundās nav iespējams pateikt visu par mūžseno Mācību, ko Gudrības Valdoņi ir mācījuši cilvēcei miljoniem gadu, taču Tatjana Mikušina ļoti skaidri iezīmēja Mācības pamattēzes un, vairāk vai mazāk runājot par katru no tām, sniedza izpratni par svarīgāko, kas jāzina mūsdienu cilvēkam.

Klausītāju pilnā zāle pilnīgā klusumā ar neatslābstošu uzmanību klausījās katru vārdu no brīža, kad Tatjana Mikušina iededza sveces uz altāra, kur stāvēja Šivas Nātaradžas skulptūra, līdz nobeigumam, kad visi klātesošie un Latvija saņēma Kunga Šivas svētību, izteiktu ar Sūtnes balsi: „ Es svētīju visus klātesošos. Es svētīju šo zemi, kas devusi pajumti mūsu Sūtnim. ES ESMU Šiva.”

Klātesošie – tie bija ļoti daudzi cilvēki no Latvijas, un bija arī no Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Bulgārijas, Polijas, Vācijas, Anglijas, Turcijas.

Lekcijas apmeklētājiem bija arī iespēja pirmajiem iegādāties jauniznākušo Tatjanas Mikušinas grāmatu «Сутры Древнего Учения» (“Senās Mācības sūtras”), kā arī citas viņas grāmatas gan krievu, gan latviešu valodās.

Vēsturiskais notikums – Sūtnes vizīte un lekcija Latvijā ir saviļņojis visus, kas bija tam liecinieki. Lai Kunga Šivas dotā svētība pavada mūs visā turpmākajā dzīvē, un lai tā rod turpinājumu mūsu izaugsmē un darbos par svētību Latvijai un pasaulei!