Ar Dievu viss ir iespējams

Tikšanās ar Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu

06.06.2012

T. Mikušinas tikšanās
ar Gudrības Vārda biedrības biedriem

2012.  gada 5.  jūnijā notika Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas tikšanās ar Gudrības Vārda biedrības biedriem.  Savu uzstāšanos Tatjana Mikušina iesāka ar papildu skaidrojumu par dažām svarīgām tēzēm no 2. jūnija lekcijas “Senās Mācības  būtība”.

Pēc tam sekoja atbildes uz daudzajiem klausītāju jautājumiem …

… un ziedi un pateicības dāvanas.