Ar Dievu viss ir iespējams

Gudrības Valdoņu Mācības ceļš pie lasītājiem 2020. gada augustā

27.08.2020

Ar prieku varam pavēstīt, ka Gudrības Valdoņu Mācības plašāka mēroga izplatīšanas iespējas ir atjaunojušās!

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem līdz šim Mācības izplatīšanas darbs noritēja mazākos apjomos, izmantojot dažādas iespējas, piemēram, Mācības grāmatu pasūtīšana caur internetu. Šo iespēju izmantoja daudzi lasītāji, radās pat iespaids, ka cilvēki sākuši apzināties tieši drukāto tekstu, tieši grāmatas vērtību Mācības labākai apgūšai.

Paraugoties no pozitīvās puses, daudziem izolācijas apstākļi pat nākuši par labu: skriešanas pa dzīvi vietā bija pienākusi reize mierīgākai dzīvei ar iespējām apdomāt, apsvērt, pārvērtēt vērtības. Parādījās vairāk brīva laika ar iespējām labāk organizēt  pašiem sevi un ikdienu, pastāvēja izvēle atslābt no ārējām aktivitātēm, lai vairāk koncentrētos garīgam darbam ar sevi, ar pašpilnveidošanos. Protams, ne visiem bija tādas iespējas, daudziem atrautība no aktīvās darba ikdienas radīja ne mazums jaunu problēmu, turklāt tika izieti daudzi pārbaudījumi, piemēram, uz pazemību augstāku spēku priekšā, pacietības, iecietības pret līdzcilvēkiem, uz samierināšanos ar esošo situāciju. Tomēr daudziem arī parādījās iespējas kaut ko mainīt dzīvē, izmainīt prioritātes, meklēt jaunus ceļus, kas neved tikai uz civilizācijas labumu patērēšanu un tukšām izklaidēm, bet rosina paplašināt redzesloku, aicinot ieraudzīt vairāk nekā tikai materiālo aspektu. Darbā ar Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšanu mums palaimējās sastapt ne mazums šo Patiesības meklētāju.

8. un 9. augustā mūsu aktīvistiem bija lieliska iespēja piedāvāt Gudrības Skolotāju Mācības grāmatas Bārbeles pagasta, Vecumnieku novada iedzīvotājiem un viesiem brīvdabas festivāla “Laika Rats Evertos” ietvaros. Festivāls bija organizēts sensētā “Everti”, kur lauku atmosfērā garīgo vērtību meklētājiem tika piedāvāta plaša programma ar tikšanās, lekcijām, nodarbībām. Pasākuma nesteidzīgā, harmoniskā gaisotne pie dabas veicināja mierīgas pārdomas, ļāva atslēgties no pilsētas kņadas un pievērsties dvēselei nozīmīgiem jautājumiem. Daudzi no apmeklētājiem tieši tādēļ bija speciāli turp atbraukuši. Un viņi atrada meklēto. Mums prieks, ka viņi veltīja savu uzmanību arī mūsu grāmatu stendam, kurš, kā vienmēr, izstaroja kādu gaismu, tas piesaistīja arī ar Mācības grāmatu un Gudrības Skolotāju attēlu ārējo un iekšējo pievilcību. Bija apmeklētāji, kam Mācības grāmatu iegādes iespēja šajā no pilsētas attālajā vietā šķita kā brīnums, par ko liecināja neviltotais prieks viņu acīs. Neviens īpaši nesteidzās, lai arī festvāla organizatori bija sarūpējuši daudzas citas iespējas. Piedalīšanās šajā pasākumā ar Mācības grāmatām kopumā bija ļoti veiksmīga un deva cerību turpmākajam, jo nākošā, jau:

15. un 16. augustā bija “Grāmatu iela” Rīgas svētkos Vērmanes dārzā. Tradicionāli ik gadus “Grāmatu iela” Vērmanes dārzā pulcina lasītājus un interesentus īpašajā svētku atmosfērā “paceļot” pa grāmatu “pasauli”. Šoreiz šo ceļojumu nedaudz apgrūtināja ierobežojošie policijas uzraudzības noteikumi. Lai arī bija jāievēro distance, apmeklētāji nāca tāpat kā citreiz, bija pat brīvāk un ērtāk padiskutēt ar lasītājiem, jo viss kopumā bija samazināts, gan izdevniecību bija daudz mazāk, gan arī parastās svētku izklaides bija novirzītas citur. Bija arī klusāk, tikpat kā nedzirdējām nepareizo ritmu mūziku. Vienīgā ierobežojošā bija uzspiestā disciplīna ievērot distanci starp cilvēkiem. Atsevišķiem cilvēkiem tā bija pārāk nepatīkama, un viņi, diemžēl, aizgāja, pat nepieskārušies grāmatām. Uz mūsu viedokli par to, ka šī neviesmīlība atbaida apmeklētājus, apsardze atbildēja, ka viņi tikai pilda pavēli un dara savu darbu, lai arī paši nožēlo, ka iznāk apbēdināt cilvēkus, tomēr tā esot aizsargāšana no inficēšanās riskiem. “…jūs darāt parastās lietas, darbojaties savā profesijā, un savas darbības gaitā jūs izdarāt izvēli.<…> tā katrs no jums bailēs zaudēt amatu, darbu, naudu, izdarāt savu izvēli. Es atnācu, lai vēlreiz atgādinātu jums galvenos Mūsu Mācības postulātus, Kungs Maitreija 2020. gada 19. jūnijā.

Laikam jau arī šajā jautājumā katram jāsaskata tā smalkā robeža, kad nepieciešams saprātīgs līdzsvars attieksmē pret problēmu, nebūt nejokojot ar to, bet arī nepārspīlējot līdz galējībām.

Pie mūsu stenda pienāca vairāki jau Mācību zinošie, lai iegādātos jaunās grāmatas, kā arī daudzi citi, kam pati Mācība bija jaunums.  Neraugoties uz esošajiem ierobežojumiem, mūsu stendā un tā tuvumā valdīja īpaša atmosfēra, kas izstaroja no Gudrības Valdoņu grāmatām un Skolotāju attēliem, radot drošības, pasargātības, miera gaisotni un neatkarību no ārējiem apstākļiem.

No jaunajām grāmatām tika piedāvāta “Mācība par apziņas mainīšanu”, kuru ļoti labprāt iegādājās vairāki apmeklētāji. Otrs jaunums bija pazīstamās žurnālistes Līgas Zītares grāmata “Gaismas mirkļi”, kurā viņa apkopojusi savas intervijas ar daudzām sabiedrībā pazīstamām personībām. Šajā grāmatā publicētas autores intervijas arī ar Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. Pati autore sniedza autogrāfus visiem, kas bija atnākuši iegādāties šo jauno grāmatu, viņiem šī bija dubulta veiksme: papildus  iespēja iegādāt arī kādu no Gudrības Skolotāju Mācības grāmatām.

Viena no mūsu aktīvistēm padalījās ar savu pieredzi:

“Vispilgtākais bija mirklis, kad es sarunājos ar vienu mammīti, viņa bija jau daudz ko lasījusi, bet mūs īsti nezināja. Kad sāku konkretizēt, viņa bija pārsteigta un ļoti ieinteresēta. Sieviete pieņēma dāvināmo Mācības grāmatiņu ar skaisto grāmatzīmīti, es ielūdzu viņu arī uz interneta vietni sirius-riga.lv. Tā tikšanās bija maģiska, bija sajūta, ka tieši tajā laikā un vietā man tur bija jābūt, un man vārdi plūda paši par sevi, bija prieks par dzirksti viņas acīs un tādu saprašanos. Tā bija manas tās dienas atnākšanas jēga.” 

Mūsu draudzīgajā komandā paralēli vedās arī auglīgas sarunas tikai un vienīgi par Mācību un par tās pielietošanas dzīvē iespējām. Tā kā mūsu tikšanās izdodas retāk, tad bija sakrājušies daudzi jautājumi, ko mēģinājām kopīgi apspriest.

Divas dienas darbā ar Gudrības Skolotāju Mācības izplatīšanu paskrēja ļoti ātri, paši šo darbu sajutām kā īpašus svētkus un, protams, vienlaikus arī kā lielu atbildību.

Apkopojot darba rezultātus, secinām, ka ārējie ierobežojošie apstākļi un apkārtesošā ilūzija neietekmēja ne mūs, ne Patiesības meklētājus, kuriem mums bija prieks piedāvāt Dievišķās Gudrības Mācības grāmatas. Jo mūs patiesi sargāja Gaismas starojums no Mācības grāmatām un Skolotāju attēliem, kā arī mūsu domubiedru un draugu lūgšanas. Sirsnīgs paldies Jums, dārgie draugi, par atbalstu ar Jūsu lūgšanām! Līdz ar to arī Jūs tikāt piedalījušies kopīgajā Mācības izplatīšanas darbā! Tā veselas divas dienas Vērmanes dārza Smalkais plāns bija apgarots ar Dievišķās Patiesības grāmatu augstajām enerģijām, ar cerību, ka tās modinās atkal daudzas dvēseles.

“…katrs no jums, kas izplata mūsu vēstījumus, īstenībā strādā par tūkstošiem cilvēku. Šo cilvēku dvēseles ir spējīgas pamosties smalkajā plānā un caur jums saņemt visu nepieciešamo informāciju smalkajā plānā.” Lielais Dievišķais Virzītājs, 2007. gada 3. janvārī.

Pateicība ikvienam mūsu atbalstītājam un palīgam!