Ar Dievu viss ir iespējams

Piemiņas pasākums, veltīts 100-gadei kopš Cara Nikolaja II ģimenes nogalināšanas

18.07.2018

Jau 2013. gadā, kad izdevniecībā СириуС tika izdota grāmata «Покаянее спасет Россию. О царской семье», izdevniecība “SOL VITA” 2014. gada decembrī laida klajā šo grāmatu latviešu valodā – “Grēku nožēlošana glābs Krieviju. Par Cara ģimeni”. Grāmata veltīta Krievijas pēdējam imperatoram Nikolajam II Romanovam un viņa ģimenei. Šajā darbā autores T.Mikušina, J.Iļjina un O.Ivanova ir sniegušas objektīvu skatījumu uz notikumiem Krievijā pirms gadsimta, pamatojoties uz tā laika dokumentiem un laikabiedru atmiņām Bija nepieciešams iepazīstināt latviešu sabiedrību ar tā laika vēsturisko notikumu patieso izklāstu un objektīvu izskaidrojumu, kas balstīts uz patiesiem faktiem. 2014. gada 7. decembrī notika šīs grāmatas prezentācija, ko vadīja izdevniecības “SOL VITA”  vadītāja Veronika Lāce. Tas bija neaizmirstams pasākums, kas daudziem tajā klātesošajiem lika aizdomāties arī par mūsu attieksmi pret traģiskajiem notikumiem, kas saistīti ar Cara ģimeni  un Krievijas likteni.

Nākošā grāmata par Cara tēmu  “Imperators Nikolajs II. Krusta Ceļš” latviešu valodā iznāca 2017. gada janvārī. Tāpat kā pirmā grāmata par cara ģimeni, tā arī šī aicina cilvēkus nožēlot cara ģimenes slepkavību, izlūgties piedošanu no Dieva. Jo šis ir vienīgais veids, kā cilvēki var atgriezties uz Dievišķā ceļa, lai turpmāk būtu iespējama gan Krievijas, gan visas cilvēces gaišā nākotne, attīstoties saskaņā ar Dieva nosprausto plānu.

Atbalstot projektu “100-gadei kopš Cara ģimenes nogalināšanas” izdevniecībā “SOL VITA” latviešu valodā 2018. gada jūlijā tika izdota Jeļenas Iļjinas grāmata “Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana”. Grāmatā, pamatojoties uz vēstures faktiem, pierādīts, ka pretēji mītam par Nikolaju II kā par vāju valdnieku, viņš ir bijis viens no spēcīgākajiem valdniekiem Krievijā. Pamatojoties uz jaunatklātajiem faktiem, atspēkoti galvenie apmelojošie stereotipi, kurus XX gadsimta sākumā radīja tie paši sazvērnieki, kuri gatavoja Krievijas cara gāšanu.

Pirmais grāmatā atmaskotais mīts ir mīts par cara Nikolaja II atteikšanos no troņa. Autore pārliecinoši pierāda, ka tā dēvētais manifests par atkāpšanos ir viltots, ka cars to nav ne rakstījis, ne parakstījis. Nevis cars atteicās no Krievijas, bet Krievija atteicās no cara.

Pilna informācija par latviešu valodā izdotajām grāmatām atrodama: http://www.sirius-riga.lv/Gramatas%20visas.html.

2018. gada 15. jūlijā notika piemiņas pasākums, kas bija veltīts 100-gadei kopš Cara Nikolaja II un viņa ģimenes nogalināšanas. Pasākumā notika grāmatas “Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana” prezentācija. Visiem klātesošajiem pasākuma vadītāja Veronika Lāce uzdāvināja pa jaunizdotās grāmatas eksemplāram un katram palūdza ieskatīties Nikolaja II acīs attēlā uz grāmatas vāka. Tas bija saviļņojošs moments, un daudziem acīs sariesās asaras…  Tika parādīti arī fragmenti no filmas “Apmelotais Valdnieks”. Kopumā prezentācijas pasākums bija ļoti sirsnīgs, bez jebkā lieka, tikai visbūtiskākais. Katrā klātesošajā viss redzētais un dzirdētais viesa dziļas un nopietnas pārdomas. Nobeigumā nelielas diskusijas gaitā radās dažas vērtīgas atziņas un ierosmes par turpmāko darbību Cara tēmas pareizai izskaidrošanai sabiedrībā. Vispirms mums katram pašam jātiek skaidrībā par savu dzīvi, savu attieksmi pret svarīgiem vēsturiskiem notikumiem, lai godīgi varētu ieskatīties acīs otram cilvēkam, īpaši Nikolajam II. Tāpat svarīgi ir objektīvo patiesību par Caru un viņa ģimeni izplatīt sabiedrībā, lai par to uzzinātu pēc iespējas vairāk cilvēku un mainītos attieksme no līdz šim valdošajiem stereotipiem uz Patiesību.

Patiesas informācijas avots mums ir ne tikai grāmatas. Arī interneta vietnēs sirius-ru.net, sirius-centers.net un за-царя.рф tiek dota izsmeļoša informācija un vēsturisko faktu objektīva interpretācija. Cara tēmas,  kā arī jebkuras tēmas, labākai izpratnei ļoti palīdz Tatjanas Mikušinas skaidrojumi. Mēs augstu novērtējam vietnes за-царя veidotāju devumu, viņu pašaizliedzīgo darbu, veidojot ļoti rūpīgi sagatavotus rakstus, kas bagāti ar plašu materiālu klāstu. Mēs sirsnīgi pateicamies lektorei Gaļinai Pavlovai par augsti profesionāli sagatavotām video lekcijām par Cara tēmu.

Godbijīgā cieņā izsakām savu uzticību un sūtām Mīlestību un Pateicību Tatjanai Mikušinai un Tatjanai Martiņenko.