Ar Dievu viss ir iespējams

Sākas jauna Iziešana! Vecais un evolūcionārajai attīstībai nespējīgais tiks noslaucīts no Zemes virsas

19.12.2019

VĒSTĪJUMS no Sanats Kumara, 2019. gada 19. decembrī

ES ESMU Sanats Kumara.

Mūsu savstarpējās saskarsmes ilgajam pārtraukumam iemesls ir tāds, ka Mēs esam zaudējuši Mums Visuma Augstākās Padomes dāvātās saziņas iespēju ar Zemes cilvēci.  Nepieciešams kopsavilkums.

Pašos pirmajos savos  Vēstījumos caur šo Sūtni Es teicu, ka cilvēce ir pienākusi pie bīstamas Dievišķās evolucionārās iespējas koridora robežas, aiz kuras tai draud nebūtība.

Dievišķās Būtnes vienmēr ir mēģinājušas pie bīstamās robežas cilvēci apstādināt. Viens no paņēmieniem ir Mūsu saskarsme ar to caur  Vēstījumiem. Vēstījumu mērķis ir atgriezt cilvēci uz droša evolucionārās attīstības ceļa.

Atrauti no Dieva cilvēce nevar pastāvēt. Atraušanās no Dieva ir kā ļaundabīgs audzējs. Koncentrējusies uz savu vēlmju un iegribu apmierināšanu, uzkurinot savas vēlēšanās un kaislības, cilvēce vairs neatbilst Dieva nodomam un nav spējīga turpināt savu eksistenci.

Mēs neiznīcinām cilvēci. Cilvēce pati sevi iznīcina. Visi zinātnes izgudrojumi kļūst par nogalināšanas ieročiem, kad cilvēku dzīvē notiek atteikšanās no Augstākā Tikumiskā likuma, Dievišķā likuma.

Mēs nemitīgi mēģinām atgriezt cilvēci uz droša evolucionāra attīstības ceļa. Mēs sūtām savas misijas citu pēc citas.

Tā kā Es pašlaik runāju caur krievu Sūtni, tad derētu atcerēties galvenās Mūsu misijas Krievijā, kuras uzsākām pēdējo 100 gadu laikā.

Vispirms – pēdējā krievu cara ģimene, kurā visi bija Mūsu sūtņi.

Kas notika ar šo ģimeni? Viņus visus nogalināja. Un līdz pat šim laikam notiek necilvēcīga ņirgāšanās par nevainīgi nogalināto piemiņu.

Atcerēsimies citu ģimeni, kas Krievijā bija Mūsu sūtīta. Tā bija Rērihu ģimene. Viņi bija spiesti bēgt no Krievijas, un daudzus gadu desmitus pat viņu vārds netika pieminēts dzimtenē. Un pat mūsdienās notiek drausmīga Mūsu nostiprinātā Gaismas fokusa apgānīšana Rēriha muzejā Krievijas galvaspilsētā.

Mēs no jauna sagatavojam Mūsu Sūtni, caur kuru Es dodu šo Vēstījumu. Un kas notiek? Mūsu Sūtnes Ašrams tiek apgānīts un nodedzināts, Sūtne spiesta klejot pa valstīm, pilsētām un apdzīvotām vietām, svešiem namiem un viesnīcām, it kā viņai nebūtu dzimtenes. Moderno tālvadības spīdzināšanas veidu ieroči regulāri un pastāvīgi grauj Mūsu Sūtnes veselību.

Lūk, triju Mūsu galveno misiju iznākums Krievijā pēdējo 100 gadu laikā.

Mēs daudzreiz runājām, ka pēc tā, kāda ir jūsu attieksme pret Mūsu sūtņiem, Mēs spriežam par cilvēces apziņas līmeni. Tikai godājot un cienot mūsu vēstnešus, varēja pacelties nepieciešamajā evolucionārajā līmeni. Tomēr 100 gadu laikā arī šī šķietami vienkāršā iespēja tika palaista garām.

Mēs vairs nevaram turpināt.

Notiek necilvēcīga tās enerģijas kropļošana, ko mēs ar lielu mīlestību caur saviem Vēstījumiem dodam jūsu sirdīm. Enerģija jums tiek dota, lai paaugstinātu savu apziņu, attīstītu sevī Dievišķās īpašības un paceltos pa evolucionārās attīstības pakāpieniem.

Bet jūs ņemat enerģiju un tērējat to, lai gūtu izpriecas.

Daudzi Valdoņi ziedoja daļu savu kauzālo ķermeņu, lai turpinātos Dievišķā iespēja nodot mūsu Vēstījumus.

Ko ziedojāt jūs? Ko jūs esat izdarījuši, lai aizsargātu Mūsu Sūtni?

Es tikko atstāju Karmas Valdes sanāksmi.

Jautājums ir tik būtisks un dramatisks kā nekad. Tik būtisks un dramatisks  tas nav bijis kopš Atlantīdas laika.

Karmas Valdoņi sliecas atlaist karmas riteni, ko Viņi ar ārkārtīgām pūlēm noturēja visus pēdējos gadus.

Un šis ritenis pāries pāri Zemei no vienas malas līdz otrai. No rietumiem līdz austrumiem un no dienvidiem līdz ziemeļiem.

Kad dūmi izklīdīs un pelni nosēdīsies, Mēs atgriezīsimies, un pēc kāda laika jaunās civilizācijas cilvēki no Mums varēs saņemt apmācību.

Savā iepriekšējā vēstījumā norādīju jums pēdējo iespēju, kuru Es  saskaņoju ar Karmas Valdi. Es lūdzu par Mūsu Sūtnes aizsardzību. Kā zīmi par to, ka jūs esat palikuši uz Hierarhijas pakāpieniem. Šai gadījumā Hierarhija saglabātu savas tiesības aizstāvēt jūs turpmāk.

Bet termiņi pagāja, un jums dotā iespēja bija palaista garām. Nav neviena, ko vainot par to, kas notiks.

Tā bija jūsu izvēle, ko piecas Krievijas gaismas nesēju paaudzes izdarījušas pēdējo 100 gadu laikā.

Kāpēc es runāju par Krieviju un neminu citas valstis? Tāpēc, ka šajā  laikā Krievija bija galvenā valsts, caur kuru mēs plānojām mainīt situāciju uz visas planētas.

Tas ir saistīts ar tagadējo vēsturisko momentu un šīs valsts ģeogrāfisko stāvokli.

Sākas jauna iziešana! Vecais un tālākai evolucionārajai attīstībai nespējīgais tiks noslaucīts no Zemes virsas.

Jūsu individuālā izvēle, ja tā ir pareiza, glabāsies pasaules evolucionārās pieredzes krātuvē.

Nekad neaizmirstiet, ka jūsu galvenā izvēle dara jūs nemirstīgus vai iznīcīgus. Tā ir izvēle, kas jums ir galvenais: Dievs vai apkārtējā iznīcīgā, iluzorā pasaule.

ES biju ar jums šajā dienā.

ES ESMU Sanats Kumara.

 

Tatjana Mikušina, 2019